Hamelika - obsah ročníku 1998
O B S A H   H A M E L I K Y   1 9 9 9  ( 2 3. R O Č N Í K )
===========================================================

         1) LISTUJEME V MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH NOVINÁCH        ČÍSLO
           ****************************************        -----
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1901 ....................    1.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1902 ....................    2.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1903 ....................    3.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1904 ....................    4.
Z historie místních novin (Marienbader Zeitung 1874-1941) ...............   12.
Výtahy z novin v HAMELIKÁCH (ročníky 1883,1901 až 1913) .................   12.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1905 ....................   12.

2) DROBNÉ ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
  *********************************
Mariánské Lázně před sto lety (noticka) .................................    1.
Město v proměnách před sto lety .........................................    1.
Bude jezdit lanovka 1999 ? ..............................................    1.
Dvě pohlednice Mariánských Lázní před sto lety - interiér kolonády ......    1.
Stará kavárna Egerländer alias poválečný Leningrad, dnes Monty ..........    1.
Caffé Egerländer právě přestavěné (1901) - majitel Kašpar OTT ...........    1.
Česká pamětní kniha Mariánských Lázní (noticka) .........................    2.
Jaké byly ceny vybraného zboží v roce 1935 ? ............................    2.
Dům uprostřed města (čp.274)- Břetislav, do roku 1945 Villa Habl ........    2.
Slavný Petzoldův Hotel CASINO (VÚB) - nyní na prodej ....................    2.
Hlavní třída Mariánských Lázní z balónu .................................    2.
Kavárna Panorama ........................................................    4.
Okolí Panoramy před sto lety (mapka) ....................................    4.
Z krátké ale bohaté minulosti kavárny Panorama z 1.českého průvodce 1946.    4.
Pohled na Mariánské Lázně v sezóně 1925 .................................    4.
Dětský domov Mariánské Lázně ............................................    5.
Ještě jednou k Miškovského Mariánskolázeňským obrázkům z roku 1932 ......    5.
Stavitel Gut ............................................................    5.
Další mariánskolázeňský příběh od Miškovského-Advokát obhájcem svého psa.    5.
Velký jídelní sál hotelu Klinger před 150 lety ..........................    5.
Lázeňská společnost u Karlova (Cholerového kříže) před 150 lety .........    5.
Dnešní Hamelika .........................................................    8.
Třináct památných míst v okolí lázní bude postupně obnoveno .............    8.
Starostové v Mariánských Lázních 1812-2000 ..............................    8.
Luděk Nosek si splnil všechny životní sny ...............................    8.
Změny v rychlém sledu ...................................................    8.
Chamberlain a Levine ....................................................    8.
Přehled starostů Mariánských Lázní 1812-2000 ............................    8.
Osudem pomníků za války byly sběrny kovů ................................    8.
Pomník dr.Augusta Herziga,nejslavnějšího starosty (1873-1880 a 1892-1899)    8.
Vzpomínka na Karla Tesaře ...............................................    9.
Nádražní čtvrti, čtvrti Šenov a Luft podle Josefa Hořejšího (1924) ......    9.
Mariánské Lázně před 150 lety ...........................................   10.
Michal Mareš - básník-klobásník .........................................   12.
Válečný pomník Arcivévoda Rainer ........................................   12.
Pozdrav z ML v roce 1897 - pohlednice s 5 kresbami(Café Egerländer) .....   12.
Pozdrav z ML v roce 1898 - pohlednice se 4 kresbami (Glatzen) ...........   12.

3) DROBNÉ ZPRÁVY Z OKOLÍ
  *********************
Ani krádeže ani lapidária (K osudu kamenokřížů) .........................    1.
Pivovary na Tepelsku ....................................................    2.
Ze staré závišínské kroniky .............................................    2.
Do učebnic se nedostane (K tryzně na Pístově 24.4.1999) ................    2.
Z obecních letopisů - kronika Chodský Újezd .............................    3.
Oblast plánských Chodů mezi městy Tachov, Planá a Mar.Lázně - mapa ......    3.
Chodové na Plánsku ......................................................    3.
Paradoxy aneb jak byl zachráněn středověký důl Jeroným ..................    3.
Krátká historie chodských slavností v Chodové Plané .....................    3.
Mozaiková pohlednice Planá před sto lety ................................    3.
Parková úprava za knihovnou kláštera Teplá před první světovou válkou ...    4.
Kostel sv.Anny ve Velké Hleďsebi ........................................    4.
Kostel sv.Anny ve Velké Hleďsebi ........................................    4.
Pozdrav z Velké Hleďsebe a Klimentova před druhou světovou válkou .......    4.
Křínov ..................................................................    5.
Sousední Otín ...........................................................    5.
Boj s bolševníkem se nesmí podcenit .....................................    8.
Jak pro peníze zničit les ...............................................    8.
Podnikatel Hoffmann zkrachoval, ale sen o Becherovce ho neopouští .......    8.
Do Žírovic za tropickými motýly .........................................    8.
Arnoltov (do roku 1947 Arnitzgrün) ......................................    9.
Mapa Grafengrünu (Háj) kol.1920 .........................................    9.
Ještě jednou k Arnoltovu - zaniklá židovská komunita ....................    9.
Meteorit na loketském hradě - Zkamenělý purkrabí ........................    9.
Zánik mlýnů na horním toku Kosího potoka ................................    9.
Zaniklé lázně Sangerberg z roku 1878 ....................................    9.
Farní kostel sv.Petra a Pavla v Mnichově ................................   10.
Tepelští premonstráti zvažují pohřeb mnichovských mumií .................   10.
Z historie ústavu v Mnichově ............................................   10.
Městečko Mnichov u Mariánských Lázní (historie) .........................   10.
Plánek Mnichova před druhou světovou válkou a soupis vlastníků domů .....   10.
Stáčírna v Mnichově - naděje pro rozkvět obce ...........................   10.
Dívčí cvičiště ve stínu stromoví v areálu ústavu v Mnichově .............   10.
Tolik oblíbené hřiště v areálu mnichovského ústavu ......................   10.
Staré vánoční zvyky na Tepelsku .........................................   11.
Kde ležela původní hranice Čech v 10. století ? .........................   12.
250 let barokního kostela v Pístově - Dienzenhofer a pístovský kostel ...   12.

4) ARCHEOLOGIE
  ***********
Podivný Haselhof ........................................................    1.
Zdeněk Buchtele má čich na objevy .......................................    3.
Objev ringvalu u hradu Kynžvart a Mýtní louka ...........................    4.
Z historie obce Nové Mohelno ............................................    8.
V říjnu 1959 se u Dyleně zřítily dva letouny F-84 .......................    8.
Objev tvrziště u Nimrodu a lokalizace zaniklé osady Pingarten-Včelná ....    8.
Mohutný val a příkop u Sklářů ...........................................    8.
Háj - Grafengrün ........................................................    9.
Objev a zaměření opevněného místa (tvrziště?) v Dolním Žandově ..........   10.
Plánek Dol.Žandova (stabilní katastr) s kroužkem v místě domnělé tvrze ..   10.
Vojenská ležení císařských z třicetileté války ..........................   12.

5) SLAVNÍ HOSTÉ
  ************
Lednové vzpomenutí ......................................................    1.
Únorové vzpomenutí ......................................................    1.
Češi vzpomínali Třebízského .............................................    1.
Dubnové vzpomenutí (Maxim Gorkij) .......................................    2.
Proč Karola ? ...........................................................    2.
Jöns Jakob Berzelius (noticka) ..........................................    2.
Červnová vzpomenutí (Johann Strauss) ....................................    3.
Genius loci - Goethe - je tu cítit na každém kroku ......................    4.
Ibsenova hra Nepřítel lidu a Mariánské Lázně ...........................    4.
Karl Maria von Weber ....................................................    5.
Setkání skladatele V.J.Tomáška s J.W.Goethem v Chebu a v ML 1822 a 1823 .    5.
Václav Jan Tomášek - slavný pražský skladatel ...........................    5.
Hugo Rokyta in memoriam .................................................    9.
Nezapomenutelné návštěvy presidenta Beneše v Mariánských Lázních ........    9.
Nová majitelka firmy Stani i obou budov není k nalezení .................    9.
Smrt Stalinova lékaře ...................................................    9.

6) 250 LET OD NAROZENÍ J.W.GOETHA
  ******************************
Setkání skladatele V.J.Tomáška s J.W.Goethem v Chebu a v ML 1822 a 1823 .    5.
Mariánské Lázně vzpomínají J.W.Goetha ...................................   6-7.
Goethovy stopy v Mariánských Lázních ....................................   6-7.
Goethův výlet do Mariánských Lázní roku 1820 ............................   6-7.
Goethe v Mariánských Lázních roku 1821 ..................................   6-7.
Goethe a Zauper .........................................................   6-7.
Johann Peter Eckermann ..................................................   6-7.
Goethe v Mariánských Lázních roku 1822 ..................................   6-7.
Goethe hledá volný pokoj v Mariánských Lázních (1823) ...................   6-7.
Julie Schildbachová z domu čp.11 ........................................   6-7.
J.W. Goethe - závěr Mariánskolázeňské Elegie (originál) .................   6-7.
Dva Goethovy obrazy (Kiprenský a Hensel) ................................   6-7.
Maxima a Reflexe (Goethe) ...............................................   6-7.
Goethe v Mariánských Lázních v roce 1823 ................................   6-7.
Z Goethových deníků 1823 (od 1.7. do 10.9.1823) .........................   6-7.
Poznámky k deníkům (1. až 102.) .........................................   6-7.
J.W.Goethe - citát o francouzské armádě ve Výmaru .......................   6-7.
Goethe v letopočtech (curriculum vitae) .................................   6-7.
Goethovy pobyty v Čechách - výčet .......................................   6-7.
Dvě Goethovy sochy na Goethově náměstí v Mar.Lázních z let 1932 a 1993 ..   6-7.
Goethův dopis doktoru Scheuovi do Mariánských Lázní z roku 1826 .........   6-7.
Akce odhalení Goethova pomníku ..........................................    8.
Rok 1999 zůstává rokem Goetha bez ohledu na novinářské polopravdy .......    8.
Německo zažilo šok-Goethe udával kolegy .................................    8.
V komunistické NDR exhumovali Goetha ....................................    8.
Kolik Goetha máme zapotřebí .............................................    8.
Vztah J.W.Goetha k lékařství se zvláštním zřetelem k oftalmologii .......    9.
Návštěvou v Goethově domě ve Výmaru .....................................    9.
Ulrika von Levetzowová ..................................................   11.
Goethe a Ulrika (báseň 1960) ............................................   11.
Ulriččina matka - paní Amálie von Levetzowová (1788-1868) ...............   11.
Zámek v Třebívlicích kol. roku 1836 a v roce 1999 .......................   11.

7) RŮZNÉ
  *****
Radost a pak starost ....................................................    1.
Jak lidé žili ...........................................................    3.
Zdeněk Buchtele .........................................................    3.
Jak se měli lidé správně chovat před sto i méně lety ....................    4.
Vybrané společenské rady doktora Guth-Jarkovského (1861-1943) ...........    4.
Průměrný věk rozmanitých živočichů a rostlin ............................    5.

8) BIBLIOGRAFIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
  ****************************
Bibliografie příspěvků k historii ML v ML-listech (1990-1994) ...........    2.
Mariánskolázeňské listy - 1.ročník (1990) ...............................    2.
Mariánskolázeňské listy - 2.ročník (1991) ...............................    2.
Mariánskolázeňské listy - 3.ročník (1992) ...............................    2.
Mariánskolázeňské listy - 4.ročník (1993) ...............................    2.
Mariánskolázeňské listy - 5.ročník (1994) ...............................    2.