O B S A H   H A M E L I K Y   1 9 9 8  ( 2 2. R O Č N Í K )
===========================================================

         1) LISTUJEME V MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH NOVINÁCH        ČÍSLO
           ****************************************        -----
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1911 ....................    1.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1912 ....................    4.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1913 ....................   10.

2) DROBNÉ ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
  *********************************
Opět přichází rok s osmičkou na konci ...................................    1.
Loučení s doktorem Mayem ................................................    1.
K úmrtí doktora Josefa Maye ............................................    1.
Doktor Josef May jako pacient v rezervním lazaretu Klinger ..............    1.
Názvy některých ulic (noticka) ..........................................    1.
Opět přichází rok s osmičkou na konci ...................................    2.
Slavný vznik okresního hejtmanství Mariánské Lázně v roce 1902 ..........    2.
Předválečné židovské majetky v Mariánských Lázních ......................    2.
Otvírání pravoslavného kostela v Mariánských Lázních (1902) .............    2.
Sloupová hala Křížového pramene (noticka) ...............................    2.
Mariánskolázeňský kronikář Felbinger a jeho kresba láz.srubu z r.1788 ...    2.
Třebízského památník ....................................................    3.
Co bylo před Mariánskými Lázněmi ........................................    3.
Když z Křížového pramene pili jeleni ....................................    3.
Opět přichází rok s osmičkou na konci ...................................    4.
Kresba z doby vyhlášení lázní ...........................................    4.
K seznamu bronzových desek na symbolickém hřbitově k 31.5.1996 ..........    5.
Začátky českého včelařství na bývalém okrese Mariánské Lázně ............    5.
Z mariánskolázeňské knihy Libri in Domine defunctorum 1843-1872 .........    5.
Plán Mariánských Lázní z roku 1882 ......................................    5.
Opět přichází rok s osmičkou na konci ...................................    7.
Revoluční rok 1848 ......................................................    7.
Rok 1848 podle rakouského dobového dějepisu .............................    7.
Národní garda z let 1848-1851 ...........................................    7.
Zrušení roboty v roce 1848 - nezapomínejme ..............................    7.
Hans Kudlich - idol a osvoboditel sedláků ...............................    7.
150 let otevření římsko-katolického kostela Nanebevzetí P.Marie .........    7.
Do lázní před 160 lety ..................................................    7.
Hromadný hrob ve Sklářích z května 1945 ? ...............................    7.
Před sto lety rozhodl Herzig o tramvaji v městě (dvě strany) ............    7.
Duchovní (kněží) v historii Mariánských Lázní ...........................    8.
Opět přichází rok s osmičkou na konci (1858 až 1918) ....................   10.
Století železniční trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary ...................   10.
Chebské nádraží v letech 1910-1945 ......................................   10.
Kronikář Felbinger a projekt železnice Praha-Cheb v roce 1847 (noticka) .   10.
Mapa železnice Karlovy Vary - Mariánské Lázně 1898-1998 .................   10.
Lázeňský řád kláštera Teplá před sto lety (1898) ........................   10.

3) 150 LET KATOLICKÉHO KOSTELA
  ***************************
Původní zvony v mariánskolázeňském kostele ..............................    8.

4) DOMY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 
  **************************
Lesní mlýn v Maxově údolí ...............................................    3.
Mapa okolí Lesního pramene v roce 1869 ..................................    3.
Údolí u Lesního mlýna (Maxovo údolí) ....................................    3.
Majitelé Lesního mlýna ..................................................    3.
Domy v Třebízského ulici ................................................    3.
Mississippi neboli Miesner (čp.214) .....................................    3.
Villa Locarno (čp.213) ..................................................    3.
Bílá Cerekev neboli Villa Helgoland (čp.212) ............................    3.
Buzuluk neboli Villa Quisisana (čp.211) .................................    3.
Villa Excelsior (čp.210) ................................................    3.
Villa Souvenier (čp.209) ................................................    3.
Villa Capri (čp.208) ....................................................    3.
Villa Primavera (Prvosenka) (čp.207) ....................................    3.
Dagmar neboli Villa Bär (čp.206) ........................................    3.
Květen (čp.205) .........................................................    3.
Villa Anita (čp.341) ....................................................    3.
Bystrice neboli Savoy (čp.340) ..........................................    3.
Lesní Mlýn neboli Donbas (čp.204) .......................................    3.
Zaniklý fotoateliér Günther (čp.164) ....................................    3.
Střelnice (čp.308) ......................................................    3.
Hájenka Schober .........................................................    3.
Lesní mlýn zadní pohled .................................................    3.
Lesní mlýn přední pohled - jižní fronta .................................    3.
Na vycházce o Vánocích 1944 (z vyprávění Josefa Neubauera z Úšovic) .....    5.
Dům Sanssouci a jeho hosté (noticka) ....................................    5.
Plánek okolí Goethova náměstí ...........................................    5.
Čtyřdomí nahoře na Hlavní třídě .........................................    7.
70 let lázeňského domu Silva ............................................    8.
K vývoji osídlení v Chopinově ulici .....................................    8.
Kdo byl Arnold Heymann ..................................................    8.
Hotel Weimar ............................................................    8.
Slavný fotoateliér Pflanz ...............................................    8.
Kavkaz (Weimar) dílo architekta Arnolda Heymanna ........................    8.
Dvůr na Karlovarské - Sv.Hubertus (po roce 1901) ........................    8.

5) DIVADLO 
  *******
Mariánskolázeňské divadlo má 130 let (1868-1998) ........................    7.
 1.Počátky lázní a provizorní dřevěné divadlo ...........................    7.
 2.Divadlo kočující mezi Šenovem a Halbmayrovým salónem .................    7.
 3.Otevření kamenného divadla v roce 1868 - před 130 lety ...............    7.
 4.Přichází ředitel Julius Laska ........................................    7.
 5.Těžké začátky ředitelování divadla v Mariánských Lázních .............    7.
 6.Jak se Laska ucházel o místo ředitele brněnského divadla .............    7.
 7.Divadelní repertoár pro anglického krále .............................    7.
 8.Jak král rozčilen opustil mariánskolázeňské divadlo ..................    7.
 9.O perském šachovi v divadle ..........................................    7.
10.Jak byl komik Olšanský odvolán z manévrů .............................    7.
11.Jak jsem byl ředitelem osmi divadel najednou (Laska) .................    7.
12.Rozzuřené kavkazské kníže ............................................    7.
13.Historie herce Gustava Marana ........................................    7.
14.Náladová herečka - postrach divadel a jejich ředitelů ................    7.
15.Ohrožené operní představení ..........................................    7.
16.Patálie se zakázanou hrou ............................................    7.
17.Král bývával velmi kritický ..........................................    7.
18.Kaplička Julia Lasky .................................................    7.
19.Divadlo za první republiky a v druhé válce ...........................    7.
20.Nová etapa historie českého městského divadla (1946-1998) ............    7.

6) ČESKÁ MENŠINA PŘED VÁLKOU
  *************************
Rok 1918 v českých dějinách .............................................   10.
Průběh vzniku Československa v roce 1918 v Plzni ........................   10.
Na pomezí velkých dob ...................................................   10.
Osvobození západních Čech ...............................................   10.
Česká menšina za první republiky podle školní kroniky ...................  11-12.
Česká škola v Mariánských Lázních - 1.perioda (1919-1924) ...............  11-12.
Nové obtíže s umístěním české školy .....................................  11-12.
Další osudy učitele-revolucionáře Hořejšího .............................  11-12.
Mariánské Lázně z průvodce Josefa Hořejšího .............................  11-12.
2.perioda rozvoje česk.školství za vedení ředitele Landy (1925-1938) ....  11-12.
Školní rok 1924-1925 ....................................................  11-12.
Školní rok 1925-1926 ....................................................  11-12.
Školní rok 1926-1927 ....................................................  11-12.
Školní rok 1927-1928 ....................................................  11-12.
Školní rok 1928-1929 ....................................................  11-12.
Školní rok 1929-1930 ....................................................  11-12.
Školní rok 1930-1931 ....................................................  11-12.
Školní rok 1931-1932 ....................................................  11-12.
Školní rok 1932-1933 ....................................................  11-12.
Kde bydlelo české učitelstvo ? ..........................................  11-12.
Školní rok 1933-1934 ....................................................  11-12.
Český hotel Rys .........................................................  11-12.
Školní rok 1934-1935 ....................................................  11-12.
Školní rok 1935-1936 ....................................................  11-12.
Školní rok 1936-1937 ....................................................  11-12.
Úřední zpráva Městského úřadu M.L. o návštěvě prezidenta ČSR dr.Beneše ..  11-12.
Školní rok 1937-1938 ....................................................  11-12.
Školní rok 1938-1939 ....................................................  11-12.
Budování českého školství 1945-1946 na okrese Mariánské Lázně ...........  11-12.
K dalšímu vývoji školy 1948-1960 ........................................  11-12.
Ze staré školní kroniky (Přehled historie české školy v M.L. do 1938) ...  11-12.
Tabulka zahájení vyučování v okrese Mariánské Lázně po 2.světové válce ..  11-12.
Pořad slavnosti otevření české školy 9.září 1923 (letáček) ..............  11-12.

7) VYCHÁZKY DO OKOLÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
  ***********************************
Leporello 1.-Staré vycházkové cíle - zaniklé i zapomenuté ...............    6.
 1.Karlův kříž (Karlova vyhlídka) .......................................    6.
 2.Goethův obelisk pod Panoramou ........................................    6.
 3.Starý Fridrichštejn ..................................................    6.
 4.Dožívající Valdštejnův památník ......................................    6.
 5.Oblíbená vyhlídka Hirtenruhe pod Kamzíkem ............................    6.
 6.Kavárna Kamzík (Forstwarte) ..........................................    6.
 7.Slavná buková alej k Lesnímu prameni .................................    6.
 8.Kynžvartská myslivna nad hřbitovem ...................................    6.
 9.Hájenka Schober alias Stoh ...........................................    6.
10.Výletní kavárna Alm (Polom) ..........................................    6.
11.Kavárna Sennhof (Beskyd) .............................................    6.
12.Rájovská myslivna ....................................................    6.
13.Kavárna Jägerheim u Rájovské myslivny ................................    6.
14.Zaniklá výletní kavárna Café Wolfstein ...............................    6.
15.Zaniklá kavárna Hohendorfer Höhe (Zádubská výšina) ...................    6.
16.Bývalá kavárna Švýcarský dvůr ........................................    6.
17.Klášterní pila a pozdější kavárna Maxtal (Lunapark) ..................    6.
18.Zaniklá kavárna Rosenberg ............................................    6.
19.Červená Karkulka .....................................................    6.
Hotel Lesní mlýn ........................................................    6.
Červená Karkulka a výšina Karola ........................................    6.
Vyhlídková věž u Panoramy ...............................................    6.

8) DROBNÉ ZPRÁVY Z OKOLÍ
  *********************
Barevné skvrny Kreuzmanna Adolfa ........................................    1.
Nejstarší koupaliště Velká Hleďsebe .....................................    1.
Kavárna a koupaliště Křemenný mlýn pana Seitze - Mariánské Lázně ........    1.
Stojíme nad hrobem deseti žen u Čisté ...................................    2.
Opět čas bolševníku .....................................................    2.
Bolševník je převtělení sudetského Němce ................................    2.
V Pramenech se má stavět stáčírna .......................................    4.
Konec Experimentu .......................................................    4.
Nedělní výlet k ruině kostela sv.Blažeje ................................    4.
Mapka okolí ruiny sv. Blažeje ...........................................    4.
Kolo v kole .............................................................    5.
Voda nad vodou ..........................................................    5.
Kladský rybník (noticka) ................................................    5.
Dlouhá Stoka (noticka) ..................................................    5.
Z Urbanových pověstí před sto lety ......................................    7.
Řeka Teplá ..............................................................   10.
Průvodce Mariánskolázeňskem podle Davidů ................................   10.

9) ARCHEOLOGIE
  ***********
Podivný Haselhof ........................................................    1.
Staré Šance a hrad Kynžvart (studie) ....................................    2.
Nové publikace k hradům .................................................    2.
Rekonstrukce cihelny v Drmoule ..........................................    4.
Objev tvrziště u Nimrodu - objev desetiletí ? ...........................    5.
Zaniklá ves Pingarten ...................................................    5.
Zaniklá ves na česko-bavorské hranici - Lohhäuser .......................    8.
Ringvaly ................................................................    9.
Jak bylo objeveno kruhové strážiště v lese nad Nimrodem .................    9.
Další ohlasy z roku 1980 (Libverda - Očín - Přemilovská tvrz) ...........    9.
Těšovský ringval objeven ................................................    9.
Alberti a jeho pátrání po ringvalech v roce 1910 ........................    9.
Majestátný ringval v Bezvěrově ..........................................    9.
K záhadě ringvalů .......................................................    9.
O ringvalech v encyklopediích ...........................................    9.
Další ringval v lukách u Rankovic .......................................    9.
Berlin ..................................................................    9.
Dějiny a kultura severozápadních Slovanů ................................    9.
O ringvalech v encyklopediích ...........................................    9.
Staré stezky ............................................................    9.
Podivné zemní dílo u rybníka Betlém .....................................    9.
Záhada ringvalů .........................................................    9.
Ringvaly ? ..............................................................    9.
Další ringval na Těšově a šňůra zaniklých rybníků .......................    9.
Ringvaly na Chebsku před sto lety (mapka) ...............................    9.
Dodatek k předchozí Hamelice č. 9/1998 (archeologické vykopávky) ........   10.

10) KAMENOKŘÍŽE
  ***********
Kamenné kříže Čech a Moravy (recenze) ...................................    2.
Nejstarší známé kamenokříže před sto lety ...............................    2.
Obětní kameny ...........................................................    9.

11) STATISTIKA OBYVATELSTVA KRAJE
  *****************************
Počty obyvatel - soudní okres Lázně Kynžvart 1900, 1910 a 1993 ..........    1.
Počty obyvatel - soudní okres Mariánské Lázně 1900, 1910 a 1993 .........    1.
Počty obyv.býv.politického okresu M.L.v r.1850,1900,1939,1950,1961,1993 .  11-12.

12) SLAVNÍ HOSTÉ
  ************
Lesinka (1856) ..........................................................    3.
Případ Lessing - začátek konce slávy Mariánských Lázní ..................    4.
První obět nacismu v ČSR - Mariánské Lázně 1933 .........................    4.
Výstřely v Mariánských Lázních - recenze filmu (1974) ...................    4.
Kde byla objevena Smetanova báseň o Lesince ? ...........................    4.

13) 250 LET OD NAROZENÍ J.W.GOETHA
  ******************************
Goethe a Plzeň (1926) ...................................................    5.
Poznámky k Schieblově studii ............................................    5.

14) RŮZNÉ
  *****
Jaké jste konfese ? .....................................................    4.
Pojištění v roce 1910 (cena lidského života) ............................    5.