Maxovo údolí a Třebízského ulice - historie jednoho cípu Mariánských Lázní

Ročník XXII. (1998)
Pořadové číslo 277.

3.

Mariánské Lázně
3. dubna 1998
OBSAH
Lesní mlýn a okolí

Ing. Richard Švandrlík Lesní mlýn v Maxově údolí

Mapa okolí Lesního pramene v roce 1869


Údolí u Lesního mlýna (Maxovo údolí)
l Nejprve topograficky l První jímání Lesního pramene l Lesní mlýn - Waldmühle l První pavilónek nad Lesním pramenem l Druhý pavilón nad Lesním pramenem l Nejstarší soused Lesního pramene - Kynžvartská myslivna l Vznik Lesního mlýna l Zná ho celý svět - Lesní pramen dosud otevřený (1900) l Hájenka Diana l Hudební pavilón l Klášterní pila l Zicklerova kolonáda Lesního pramene l Popis a pohled na místo z roku 1869 l Popis Maxova údolí z roku 1879 l Löwenthalova košérská restaurace - počátek nové vilové čtvrti l Vznik nové lázeňské čtvrti u Lesního pramene (po roce 1880) l Údolní přehrada (1896) l Století stabilizovaného obrazu Maxova údolí - Lesní mlýn za Krausových l Kaplička lásky l Spokojení hosté u Lesního pramene l Za první republiky l Poválečné oživení v tomto koutě lázní - zotavovna DONBAS l Rozpaky po roce 1990

Majitelé Lesního mlýna

Ing. Richard Švandrlík Domy v Třebízského ulici
l Mississippi neboli Miesner (čp. 214)
l Villa LOCARNO (čp. 213)
l Bílá Cerekev neboli Villa Helgoland (čp. 212)
l Buzuluk neboli Villa Quisisana(čp. 211)
l Villa EXCELSIOR (čp. 210)
l Villa SOUVENIR (čp. 209)
l Villa CAPRI (čp. 208)
l Villa PRIMAVERA (Prvosenka) (čp. 207)
l DAGMAR neboli Villa Bär (čp. 206)
l KVĚTEN (čp. 205)
l Villa ANITA (čp. 341)
l BYSTRICE neboli SAVOY (čp. 340)
l Lesní mlýn neboli Donbas (čp. 204)
l Zaniklý fotoateliér Günther (čp. 164)
l 26 Střelnice (čp. 308)
l Tenisové dvorce u Lesního pramene (čp. 63) l Hájenka Diana (čp. 85) l Kavárna Lunapark (čp.94) l Nová vodárna Stará vodárna a montážní dům l Strážní domek u přehrady l Parkhotel l Kavárna Nimrod l Hájenka Královský kámen l Hájenka Schober
l Třebízského památník

Ing. Richard Švandrlík: Co bylo před Mariánskými Lázněmi

Ing. Josef Ministr: Když z Křížového pramene pili jeleni

J.F. Smetana: Lesinka (1856)

Lesní mlýn zpředu

Lesní mlýn zadní pohled

Příští číslo HAMELIKY se ještě vrátí do Třebízského ulice článkem "Případ LESSING - začátek konce slávy Mariánských Lázní"
 

Tiché lesní údolí zasazené mezi mohutné vrchy s vůní jehličí, s léčivou vodou Lesního pramene,
se scenérií kouzelného lesního parku, se zpěvem ptactva - dosud mu neodolal žádný host

LESNÍ MLÝN V MAXOVĚ ÚDOLÍ

      Před 170 lety byl zpřístupněn hostům LESNÍ PRAMEN. Má odlišné chemické složení než ostatní mariánskolázeňské prameny a jeho osvěžující vlastnosti přitahují jak lázeňské hosty tak domácí obyvatelé, kteří ho popíjejí celoročně a ochucují ho sirupy.
      Tento lesní kout si oblíbil na počátku lázní plzeňský profesor- premostrát František Josef SMETANA, později Václav Beneš Třebízský, do lesního údolí chodívali na procházky filosof Friedrich Nietzsche, anglický král Eduard VII., spisovatelé Maxim Gorkij, Franz Kafka či Jaroslav Seifert, a bezpočet hostů obyčejných, ale stejně tak silně prožívajících krásu a poklid okouzlující zdejší přírody na okraji rozlehlých smrkových lesů.

Mapa okolí Lesního pramene v roce 1869

Z historie této samostatné části Mariánských Lázní
Údolí u Lesního mlýna (Maxovo údolí)

Nejprve topograficky

      Z lázeňské kotliny Mariánských Lázní vybíhá na severozápad do Slavkovského lesa (Kaiser Wald) postranní údolí, kterým protéká dnešní Třebízského potok. Kdysi se nazýval Schneidbach vzácně Waldbach. Pramení nahoře v lesích nad vodárnou, kde různé haldy a příkopy při potoce potvrzují, že se tu kdysi horničilo a těžila se především cínová ruda. Staré německé příručky-průvodci pro hosty uvádějí, že na horním toku potoka se rýžovalo zlato v místech, zvaných Katzengraben (Kočičí příkopy).
      Nejstarší známý dokument je klášterní kreslená mapa z roku 1756. U mapy se připomíná, že je kopií starší mapy z roku 1683. Mapa uvádí potok pod názvem Schneidbach, mlýn-pilu Schneidmühle a kyselku Säuerling bei der alten Schneidmühl později též Schneidsäuerling.
      Údolí je dnes MAXOVO ÚDOLÍ (Maxthal) a protékající potok je Třebízského potok (Schneidbach). Výrazný vrch k severovýchodu se nazývá ŠPIČÁK 735 m n.m. (Steinhau, později též Jezevčí vrch, Výšina Fridricha Viléma, Žižkův vrch) a výšina k jihozápadu KAROLA 695 m n.m. (původně Schneidrang). Jde o novější název, který pochází od jména pavilónku královny Karoly z 19. století, který byl postaven na počest této slavné návštěvnice a stával při cestě na svahu pod Kynžvartskou myslivnou. Dnes zcela zmizel - zbyla jen plošina.
      LESNÍ PRAMEN (Waldbrunnen), 626 m n.m., je dodnes obklopen lesním okolím a tak jeho název zůstává příhodný.
Nejstarší známé názvy v těchto místech používají obecně předpony Schneid-. Jestliže samo údolí bývalo Schneidthal, starý mlýn Schneidmühle, pramen Schneidsäuerling, výšina Karola původně Schneidrang a potom Schneidbach, pak nemůže být sporu, kde stával starý mlýn Schneidmühl!
      LESNÍ MLÝN (Waldmühle) je nejbližším sousedem Lesního pramene. Byl postaven roku 1833.
      KYNŽVARTSKÁ MYSLIVNA (Jägerhaus, dnes též hájenka Valy) byla postavena na vrchu Schneidrang přímo u vjezdu do METTERNICHOVY OBORY (Fürst Metternich-Thiergarten), jejíž plot běžel v blízkosti mlýna. Obora i mlýn ležely na kynžvartském panství Metternicha, kdežto Lesní pramen patřil klášteru Teplá.

První jímání Lesního pramene

      Kyselka v lesích nad lázněmi byla známa dlouho před založením lázní, ale do roku 1827 nebyla využívána. Tehdy ji nechal opat Karel Kašpar Reitenberger zachytit prostou šestihrannou jímkou o průměru asi 60 cm. Jímání patřilo k posledním příkazům opata před jeho rezignací a odchodem do vyhnanství do Wiltenu. Nové kyselce se říkalo "Aeolský pramen" - prý pro své eufemistické účinky, nebo také "Větrový pramen" - protože prý působil nadýmání. Tak o něm psal inspektor pramenů Adolf SCHMIDINGER (1838). Převládlo příhodné jméno LESNÍ PRAMEN podle své polohy v původně hustém lese.      V lesním údolí za Berlínským dvorem (Corso) byl postaven roku 1828 nad Lesním pramenem prostý dřevěný pavilónek s mostkem přes potok Schneidbach.
      Stal se brzy oblíbeným vycházkovým cílem lázeňských hostů. V roce 1834 tu byla zasklena severní a východní část pavilónku, aby hosté tolik netrpěli při nepohodě počasí. Pavilónek se koncem třicátých let 19. století začaL povážlivě naklánět a musel být -již hroutící se V roce 1840 stržen. Od roku 1833 tu měl souseda - Lesní mlýn:LESNÍ MLÝN - WALDMÜHLE
      Jedna z prvých podob nového jednopatrového domu v lesním údolí - s dvěma mlýnskými koly vzadu.
      Zdá se, že se mlýn hned od počátků přizpůsoboval hostům. Po levé straně měl krytý sloupový pavilón se střechou pro kavárenské hosty, uprostřed dvora byl jakýsi vodotrysk a nedaleko kruhový otevřený pavilón.


První pavilónek nad Lesním pramenem

      Nový opat po odchodu Reitenbergera - Adolf Koppmann (opatem 1828-1835) - nechal vodu pramene analyzovat profesorem STEINMANNEM a dal postavit v lese skromný dřevěný pavilónek. Zahradník Václav Skalník zplanýroval okolí, osázel květinami a upravil přístupovou cestu pro pěší a kočáry k Lesnímu prameni jako bukovou alej. Cesta se oficiálně nazývala A l e j (Allee) a byla to zprvu jediná přístupová cesta v době, kdy dosud neexistovala ulička Waldbrunnzeile (dnešní Třebízského ulice). Tehdy mířil dolů kolem Lesního pramene často rozvodněný potok volně až k Berlínskému dvoru (dnes Corso), protékal tam pod mostem pod hlavní ulicí a pádil dále lukami k jihu. Vody potoka nesbírala dosud žádná vodárna a tok byl několikanásobně vydatnější než dnes. - Nezapomeňme, že Berlínský dvůr (Corso) bylo nejbližším domem odtud. Na dnešním Mírovém náměstí nestál jediný dům.
      S.LUCCA uváděl, že Lesní pramen byl zachycen v roce 1817 a analyzován prof.STEINMANNEM již roku 1822. Využíván byl od roku 1828. Profesor STEINMANN určil chemický obsah pramene a shledal podobnost s tzv. Slaným pramenem ve Slezsku. Ve sklenici byl průzračný a mírný, vydržel v ní delší čas, aniž by vyprchala jeho plynná materie. Vydatnost kyselky změřil 96 kubických stop za 24 hodin. (Vyjdeme-li z toho, že 1 stopa je 31 cm, tj. kubická stopa je 29,8 litrů a vydatnost pouhé 2 litry v minutě.)
      Avšak už roku 1838 uváděl Johann Gottfried SOMMER vydatnost Lesního pramene pouhých 37 kubických stop za 24 hodin, tedy jen 38 % původní vydatnosti - 1,1 litru za minutu. Lesní pramen se stal vyhlášenou léčivou vodou a jeden čas byl používán ve Vídni ve velké civilní nemocnici jako náhrada za tzv. Jánský pramen (Johannesbrunnen).
      Původní pavilónek i dřevěný můstek přes potok zachycuje stará rytina z kurlistů kol roku 1830. V roce 1834 byla zasklena zcela jednoduchým způsobem severní a východní část pavilónku. To byla ještě za opata Koppmanna.
      Lesní pramen stále poutal pozornost odborníků. V roce 1844 provedl novou analýzu profesor KERSTEN. Na podzim 1869 byl znovu analyzován DIETLEM, spočítán obsah pevných látek a vydatnost, která činila 6,66 kubických stop v hodině, což je téměř 160 kubických stop za 24 hodin. ( Vydatnost se zvýšila na 3,3 litry v minutě.)Druhý pavilón nad Lesním pramenem

      Další z opatů - Melchior Mahr (opatem 1836-1842) nechal strhnout hroutící se přestřešení Lesního pramene a místo něho postavil v roce 1840 větší kruhový pavilón na 16 sloupech, podobající se dnešnímu kruhovému pavilónu ve středu kolonády Karolinina pramene. V nové podobě zůstal kruhový pavilón do roku 1869, kdy dostal dnešní podobu.
 
Kynžvartská myslivna v lese nad Mariánskými Lázněmi
 
U vjezdu do Metternichovy obory - na počátku lázní

Nejstarší soused Lesního pramene

      Nejbližším stavením od Lesního pramene bývala zprvu Kynžvartská myslivna (Königswarter Jägerhaus). Stála u vchodu do Metternichovy obory na výšině Schneidrang, dnes se tu říká Hájenka Valy. Odtud vedla dolů do údolí ke kyselce pěšinka kolem vyhlídky zvané Fořtovo odpočívadlo (Förstersitz). Tato vyhlídka se uváděla ještě roku 1837 a byla předchůdcem vyhlídkového pavilónu královny Karoly, postaveného o něco níže na svahu pod myslivnou.
      Vincenc MORSTADT a J. RYBIČKA - autoři rytiny zobrazili druhou podobu Lesního pramene (kol 1860). V sousedství kruhového pavilónku s úzkou věžičkou na vrcholu vidíme hudební pavilónek. Před ním je dlouhá lavice pro posluchače, sledující muzicírování lázeňské kapely - polední koncert.
      Skrze sloupoví pavilónku prokukuje budova Lesního mlýna. Potok je to vzadu ohrazen zábradlím, téměř do dnešní podoby. Zprava přichází alejová cesta od Křížového pramene, vlevo vede jiná cesta do lázní.
      Celé prostranství je už kultivováno a vymýceno.

Vznik Lesního mlýna

      Samota dřevěného pavilónku Lesního pramene v údolí neměla dlouhého trvání. V roce 1833 byl tu postaven metternichovský mlýn, což zaznamenal ve své mariánskolázeňské privátní kronice tehdy 65-tiletý Johann Nepomuk FELBINGER:
      "1833 - Der Wonschamüller Schneider unweit der Waldquelle Ein Haus mit einer Mühle auf den Fürst Metternischen Grund und Boden angefangen zubauen und hergestellt."
      Zdejší mlýn tedy postavil mlynář Johann Schneider z Vonšovského mlýna roku 1833. (Rozlehlý a kamenný Vonšovský mlýn stával po staletí nad vesnicí Šance-Valy proti proudu Kosího potoka a zanikl až po druhé světové válce, v padesátých letech.) Mlýn stál na kynžvartském panství, kdežto Lesní pramen vyvěral na tepelském klášterním panství. Hranice obou panství musela vést v těsné blízkosti pramene.
      Za opatování Koppmanna se prý kancléř Metternich vážně zabýval myšlenkou odkoupit od kláštera Teplá Mariánské Lázně. Starou hranicí obou panství býval potok, pokud by vytékal na pravém břehu, podle toho by měl Lesní pramen patřit Metternichovi. Zdá se, že Lesní pramen původně vytékal na levém, "tepelském" břehu. Tento otazník z počátků lázní visí nad celou pravou částí Mariánskolázeňského údolí, tj. pravobřežní částí potoka. Přestože šlo o klášterní lázně, víme, že Metternich vlastnil velké pozemkové parcely na pravé straně potoka, například pozemky v místě dnešní radnice a zde také postavil Metternich i svůj lázeňský dům SANSSOUCI ( ve kterém bydlel v roce 1835 císař Ferdinand s císařovnou).
      Traduje se, že Metternich nabízel tepelskému klášteru za Mariánské Lázně výměnou bývalé, velmi bohaté klášterní panství cisterciáků Plasy, které zakoupil. Cisterciácký klášter Plasy byl zrušen roku 1785, přešel do vlastnictví Náboženského fondu a od toho je odkoupil kancléř Metternich.
      Pověst o tom, že se kancléř Metternich občas zastavil ve mlýně, dává jeho návštěvy do souvislosti s krásnou paní mlynářkou, ale pochopitelně k tomu chybí dokumentace. .
      První rytiny Lesního pramene většinou zachycují v pozadí jednoduchou patrovou stavbu skutečného mlýna s náhonem, který vedl z potoka Schneidbach do rybníka nad mlýnem, což byl rezervoár vody pro pohon dvou mlýnských kol. Rybník býval v místě dnešního dětského hřiště za domem.
      Na rytinách vzadu - kolem roku 1850 - spatříme i Metternichovu oboru na stráni nad Lesním pramenem.

Druhá podoba pavilonu Lesního pramene z roku 1840

Druhá podoba pavilonu Lesního pramene z roku 1840

      LESNÍ MLÝN (Waldmühle) původně sloužil ke skutečnému mlýnskému provozu - jako pila. Měl náhon, nádrž a dvě mlýnská kola. Tak jako jiné samoty v okolí se stal od počátku hostincem. Roku 1837 se připomíná jako MÜHLEN-WIRTHAUS s krytou kuželkářskou drahou. Na mapě z té doby jsou ještě zakreslena u mlýna dvě kola. Ale už tehdy se v mlýně podávalo občerstvení všeho druhu.
      Z nedaleké Amáliiny vyhlídky na vrchu Špičáku vedla ke kyselce pěšina, běžela kolem mlýna a svahem, prokládána schody, přes Fořtovo odpočívadlo ke Kynžvartské myslivně, která byla rovněž kavárnou a cílem vycházek.
 

SITUAČNÍ MAPKA kol Lesního pramene před výstavbou střelnice Národní gardy (cca 1846)

ZNÁ HO CELÝ SVĚT
Lesní pramen dosud otevřený (1900)
 

Střelnice revoluční gardy (1848)

      V revolučním roce 1848 - po vyhlášení ústavy a zrušení vrchnostenských poměrů - byla v Mariánských Lázních založena národní garda a vyzbrojena puškami. Klášter Teplá pronajal gardě část lesa u Lesního pramene, garda si tu postavila střelnici (původně bývala blíže Lesnímu prameni). Zde se gardisté zdokonalovali ve střelbě. Svých zkušeností ovládat střelné zbraně ovšem nikdy nevyužili - pouze uniformy národní gardy a jejich zbroj sloužily při různých parádách v městě.
      Střelnice byla koncem 19. století přeložena do dnešních míst hotelu Střelnice a sloužila jako sportovní střelnice pro lázeňské hosty z řad vojáků, šlechty, ale i lékařů. Zachoval se například dřevěný terč doktora Emila Kratzmanna (kol 1857), později - na nové střelnici - měl svůj terč i anglický král Eduard VII.
      O národní gardě Mariánských Lázní psal v roce 1848 několikrát kronikář Johann Nepomuk FELBINGER:
      "11. April 1848. Wegen Eingetrettener Constitution haben die hier in Marienbad befindliche Hausbesitzer zur Errichtung Eine Nationalgarde Angefangen zu execieren und sich zu üben."
      "9. Juny 1848. Bei Einem hier in Marienbad bei Kreuzbrunnen aufgebauten Altar wurde durch den Hochwürdigen Herrn Prälaten Marian Heinel des Prämonstratenser Stiefte Tepl mit vielen Ceremonien und unter Anwesende Tausendte Menschen für die Marienbadter Mationalgarde die Fahnen Weihung vorgenommen."
      "26. October 1848. In diesen Jahre hat Se. Majestät Kaiser Ferdinand seine Regierung an Seinen Bruder kgl.Hoheit Erzherzog Karl als Kaiser von Oesterreich abgetretten. Und benannter Herzog Karl Seinem Sohn als Kaiser von Oesterreich Franz Joseph übergeben. Dadurch wurde heute 25. October 1848 auf hoher Anordnung hier in Churorte Marienbad durch Herrn Pfarrer P.Gregor Högg für Se. Majestät Kaiser Franz Joseph für Eine glückliche Regierung Holdigungs Vest und Ein Feierliches Hochamt unter Paradierung der hiesigen Marienbader Nationalgarde abgehaltern."

Lesní mlýn za Dietlů

      Kol roku 1850 odkoupil mlýn Georg Niklas DIETL, narozený sice v Šancích, ale uváděný jako mistr koželužský z Kynšperku. Jeho paní Kateřina pocházela z hostinského rodu. Dietlovi zažádali tehdy oficiálně o povolení k provozování kavárny a hospody. Povolení dostali až v roce 1853, tzv. "Genehmigung zu Kaffeeausschenk und Gastnahrung". Obdrželi ho na okresním hejtmanství ve Falknově. Sem prý tehdy patřil tehdejší Kynžvart (ačkoliv Kynžvartsko patřívalo pak pod okresní hejtmanství Planá).
      To už nebylo ono malé až sousedské nabízení kávy pro unavené lázeňské hosty, kteří se tu zastavili, ale legální chod hostince s vyvařováním ve větším. Bylo jasné, že dny mlýnského provozu jsou sečteny.
      Jako malé intermezzo zažil Lesní mlýn provoz jakési menší manufaktury, kde pracovalo více dělníků, ale co se tu vyrábělo, nevíme.
      Dcera Dietlů Anna se provdala v roce 1877 za Josefa Hanslika ze Žatce. Za správcování Dietlova zetě Josefa Hanslika ze Žatce se provoz mlýna zastavil. Podnikavý Hanslik dovedl hospodský provoz až k výstavbě většího hotelu, u něhož postavil rozlehlou verandu a zahradní restauraci. V lese vybudoval spoustu laviček a stolů, kde hosté ve stínu poseděli a popili. Smíšený les tehdy končil až u mlýna. Nebylo žádné Třebízského ulice a kavární zahrada - jak vidíme na pohlednicích - byla rozlehlá.

Hájenka DIANA (1852)
      V roce 1852 dostal Lesní pramen dalšího souseda - hájen-ku DIANA s čp. 85. Byla postavena klášterem Teplou ve švýcarském slohu jako obydlí kláš-terního hajného pro mariánsko-lázeňský revír.

Hudební pavilón

      Už na rytinách po roce 1840 se objevuje v těsné blízkosti kruhového pavilónu Lesního pramene malý dřevěný hudební pavilónek. Ten byl v 19. století několikráte přestavěn a vznikla tradice poledních koncertů u Lesního pramene. Za první republiky pokračovala - hrálo se tu před obědem - od 11:30 do 12:30 hod. Dnešní supermoderní pavilón má tedy tradici - je následníkem předchozích prostých hudebních pavilónů. Polední koncerty se tu nekonají - a tak stojíme v rozpacích nad účelností tohoto monstra.

Klášterní pila

      vznikla v roce 1860 výše v údolí (Sägemühle nebo Brettsäge). Měla čp. 94 a zpracovávalo se tu dřevo pro klášter Teplá. Rovněž toto stavení se časem měnilo v hostinec a kavárnu s názvem MAXTHAL Provoz klášterní pily se přestěhoval později na Chebskou třídu, kde byla postavena moderní parní pila. (Pozn. Z této pily zbyla dnes na pravé straně ulice správní budova s erbem kláštera Teplá.)
      Po druhé světové válce se kavárna v Maxově údolí přejmenovala na LUNAPARK. Při kavárně bylo postaveno po roce 1946 přírodní divadlo Zdeňka Nejedlého. Bylo však po několika letech pro chlad a vlhkost zrušeno a v terénu zbyly jen sporé stopy. LUNAPARK se stal populární taneční kavárnou pro lázeňské hosty. Chodili sem na odpolední čaje a žertem kavárnu nazývali KOČKODROM. Po roce 1990 byla kavárna zavřena, areál prodán a teprve v roce 1998 začala celková stavební přestavba.

Zicklerova kolonáda Lesního pramene

      V roce 1869 byl stržen dosavadní pavilón a postavena dnešní, třetí podoba přestřešení Lesního pramene - nová kopulovitá stavba, nesená sloupy a s dvěma protáhlými křídly. Byla to poslední stavba tohoto klasicistického slohu, který charakterizuje mariánskolázeňské pramenné pavilóny. Stavitelem byl Friedrich ZICKLER, který nedaleko odtud postavil v roce 1868 městské divadlo a v jeho blízkosti si postavil i svůj dům čp. 107 pod názvem WALDSCHLÖSSEL.(Pozn. Dům čp. 107 stojí proti divadlu a jako WALDSSCHLÖSSEL (Lesní zámeček) byl v roce 1945 přejmenován na TOBRUK. V 50. letech dostal název KOŠEVOJ.)
      Fridrich Zickler stavěl také radnici, anglikánský kostel, před rokem 1868 renovoval pavilóny Ferdinandova i Karolinina pramene. Posledním dílem - pokud je známo - je dnešní ozdobná fasáda domu Rozkvět na Mírovém náměstí. Tehdy to byl dům Halbmayrhaus, patřící nejbohatšímu zdejšímu podnikateli a starostovi. Předložil i projekt kolonády, ale to už byla dávána přednost vídeňským architektům.
      Dnešní kolonáda Lesního pramene je téměř 130 let stará a historicky cenná jako příklad klasicistní stavby. Částečné zasklení bylo provedeno už před první válkou, celkové zasklení je z let 1956-1957. Původní dřevěné jímání pramene přetrvalo do roku 1905, kdy bylo nahrazeno druhým jímáním, které s malými změnami slouží dodnes.
      Lesní pramen je zachycen 690 cm pod terénem zvonovitým jímáním a průměru 130 cm, které přechází 75 cm nade dnem do kameninové plnostěnné kolony o vnitřním průměru 70 cm. Prostor v jímací šachtici je 420 x 430 x 470 cm (hloubka). Jímací zařízení je utěsněno jílem. Přeliv minerální vody leží v hloubce 3 metry a voda je z jímky čerpána čerpadlem.Popis a pohled na místo z roku 1869

      Roku 1869 popisoval mariánskolázeňský lékař LUCCA Lesní pramen:
      " … každé poledne tu hrává lázeňská muzika, která v tomto čase pravidelně baví lázeňské publikum svými výkony. Za poledního parna totiž poskytuje tato lesní partie osvěžující chládek ….
      … a protože je tato voda lehce stravitelná a příjemná k pití, pije se mnoha lázeňskými hosty bez lékařského předpisu hodinu před obědem - jednu až dvě sklenice. Od roku 1859 se tu podává každé ráno v dostatečném množství čerstvá kozí syrovátka - stejně jako u Křížového pramene - a pije se buď samotná nebo se častěji míchá s Lesním pramenem v poměru 1:3 nebo 1:4, zvláště tehdy, když chceme, aby bylo zmírněno působení chladu vody nebo volných uhličitanů na dýchací orgány nebo na oběh krevní.
      … v blízkosti se nachází Lesní mlýn s restaurací a lokálem pro střelbu se šipkami (Bolzschiessen) a dále je tu velká střelnice, hojně navštěvovaná šlechtou, pak švýcarský dům, nazývaný DIANAHOF, který je obydlím hajného." (LUCCA 1869)
      Roku 1872 je tu už řada stánků, nabízejících suvenýry a hlavně střelbu se šipkami nebo pistolemi. Nad Lesním pramenem ve svahu bylo upraveno místo, kde byly lavice a stoly, kde lze posedět ve stínu. V roce 1879 přibyl fotoateliér pana Günthera. Měl čp. 164 a stál tu ještě v roce 1945 kdesi poblíž Třebízského památníku. Ale to už konkurence privátních fotoaparátů ukončila epochu profesionálních fotoateliérů.

Popis Maxova údolí z roku 1879:

      " … Vydáme se po silnici za divadlem anebo vpravo lesem alejí k Lesnímu prameni. DIANAHOF, fořtovnu tepelského kláštera pro jeho mariánskolázeňský revír spatříme, půjdeme-li od břehu potoka, stoupajíce před četnými střelnicovými stánky se šipkami a fotoateliérem, kolem něhož projdeme. Zdejší kavárna a restaurace DIANAHOF je pro svou krásnou polohu velmi navštěvována.
      Ještě než k ní dorazíme, zahýbá se vlevo cesta ke STŘELNICI která je o sezóně hojně frekventovaná. Od střelnice pak vede vycházková cesta zase doleva ve stínu MAXOVÝM ÚDOLÍM (Maxthal), které bylo takto nazvána k poctě ctihodného pana převora Maxmiliána Liebsche, současného opata kláštera Teplá.
      Tudy dojdeme ke kavárně MAXTHAL. Říkalo se jí dříve BRETTSÄGE či SÄGEMÜHLE. Zde jsou pily, patřící klášteru Teplá. Toto nádherné údolí, jímž se vině potok SCHNEIDEBACH se svými stinnými chladivými stromy s bezpočtem zpěváčků ve větvích je v letních horkých dnech cizinci naplněno a považováno za nejkrásnější a nejvděčnější vycházku Mariánských Lázní. Sem lze dojít i po silnici, která vede kolem městské školy (dnešní Základní umělecká škola F. Chopina čp.87) a kolem hájenky Dianahof.
      … LESNÍ MLÝN je velmi navštěvovanou kavárnou, spojenou s restaurací. Nad mlýnem je nově postavená kavárna-restaurace CAFÉ LÖWENTHAL. Ještě než dojdeme k Lesnímu mlýnu, zahýbá doleva vzhůru vycházková cesta přes dosti strmý vrch k výšině CAROLAHÖHE, nazývané tak na počest saské královny Karoly. Odtud pak lze přehlédnout velkou část Mariánských Lázní. " (LUCCA, 1879)
Rodina Dietlů a Hansliků byla na Lesním mlýně do konce 19. století. Nový majitel Heinrich Krauss vedl Lesní mlýn ve velkém rozmachu. Provedl stavební přestavbu do dnešní podoby. Po něm vlastnil Lesní mlýn Josef Michal Flauker.


Lesní Mlýn
První auta přijíždějí k hotelu a přivážejí bohaté hosty. Kolem dokola v parcích u stolů posedávají normální smrtelníci a užívají příjemného chládku za horkých dnů

Löwenthalova košérská restaurace - počátek nové vilové uličky

      V roce 1878 byla postavena v sousedství Lesního mlýna LÖWENTHALOVA KAVÁRNA a restaurace, která měla pro hosty židovské víry speciální košérskou rituální kuchyni. Původní stavba v jednoduchém stylu byla později (1895) přestavěna na HOTEL NATIONAL. Dnes jde o dům Bystrice.

Vznik nové lázeňské čtvrti u Lesního pramene (po roce 1880)

      V osmdesátých letech se začíná stavět v okolí Lesního mlýna. Rozhodující je rok 1895. Dosavadní pozemky obce Šance, původně patřící pod kynžvartské panství Metternichů, přecházejí koupí pod Mariánské Lázně. Došlo tu k výstavbě devíti lázeňských vil a ke vzniku ulice nad Lesním mlýnem, nazvané WALDQUELLZEILE nebo též WALDBRUNNENSTRASSE - Ulička Lesního pramene. Většinu vil tu stavěl Alexandr ZICKLER, syn známého stavitele Fridricha Zicklera. Lázeňské vily nabízejí ubytování lázeňským hostům, pouze domy čp. 206 a 207 měly stálé nájemníky z řad domácích občanů.
      V roce 1895 byla zrušena střelnice u hájenky DIANA a pře-místěna do dnešního místa Střelnice. Za třetí vzniklo na místě staré střelnice větší dětské hřiště. Děti tu měly k dispozici hračky, plácek a brzy se tu i sportovně zápolilo - zkoušel se fotbal, kroket, tenis a další v té době nové hry. Zdůvodňovalo se poptávkou přijíždějící lázeňské veřejnosti.
      A tak jedině pavilón Lesního pramene zůstal beze změn.

Údolní přehrada (1896)

      Výše nad Maxovým údolím byla vybudována údolní přehrada, první sypaná přehrada v tehdejším Rakousku-Uhersku. Poblíž kavárny Maxthal byla postavena městská vodárna, aniž by narušila obraz půvabného údolí. Je však pravdou, že zrušení levostranného přítoku, zvaného Kamenný potok, do potoka Schneidbachu a později napojení potrubí na hlavní potok v lese nad kavárnou Maxthal, potrubí, které začalo odvádět vody potoka do přehrady, - to znamenalo podstatný úbytek vody ve Schneidbachu. Pouze za silných lijáků se plnilo koryto potoka a jeho vody se přiřítily do lázní, jako by chtěly ohrozit zdejší poklidnost. To už nebyly ony zátopy z počátků lázní a záplava trvala jen krátce.Století stabilizovaného obrazu Maxova údolí - Lesní mlýn za Krausových

      Nutno říci, že nový obraz místa před sto lety se zvolna stabilizoval a zůstává po celé dvacáté století bez výrazných změn. K posledním změnám docházelo před rokem 1914.
      Po roce 1900 se mění majitel Lesního mlýna. Přichází major a hoteliér Heinrich KRAUS (1865 -1934). Pochází z Horšovského Týna, ale narozený v italských Benátkách. Za něho nepochybně došlo k přestavbě Lesního mlýna, při níž mizí střešní balustráda. Do roku 1914 dochází k různým přístavbám a nástavbám u většiny vil i u Lesního mlýna, ale nové domy už nepřibývaly.
      Uzavřela se také řada vilek v dolní části Třebízského ulice nad divadlem. Celá oblast kupodivu nedokázala vyrůst v přeplněnou městskou zástavbu. A zůstala stranou silného městského ruchu, který dolehl nepříznivě na celou centrální lázeňskou čtvrť.
      Ve třicátých letech se objevuje nový majitel Lesního mlýna - syn poštovního fiakristy - Josef Michael FLAUKER jako hoteliér.

Kaplička Lásky

      Posledním přírůstkem v údolí byla rozkošná novogotická stavbička stavitele Josefa Forbericha poblíž hájenky Diany na svahu Špičáku - KAPLIČKA LASKIHO, která přešla do povědomí českého publika jako kaplička Lásky. Byla postavena roku 1909.

Spokojení hosté u Lesního pramene

      Mezi množství hostů, kteří si tento kout lázní pro svůj klid a lesní ticho oblíbili patřila řada osobností. Z českých hostů to byl spisovatel Václav Beneš TŘEBÍZSKÝ, který tu trávil poslední dny svého života. Zemřel v roce 1884 v domě Moskva, dnes Třebízský. Také premonstrát a český spisovatel František Josef SMETANA miloval tento kout a napsal o prameni, kterému říkal Lesinka, i českou báseň.
      Rád se tu procházel anglický král EDUARD VII. a v roce 1916 sem chodíval pražský spisovatel Franz KAFKA, který chodil na oběd na hájenku Dianu. V letech 1923-1924 sem pravidelně chodíval a místo si oblíbil ruský spisovatel Maxim GORKIJ a o několik let později - za první republiky - sem přijížděl ministr zahraničí SSSR Maxim LITVINOV, který bydlíval zde v hotelu Lesní mlýn. Milovník lesních vycházek filosof Friedrich NIETZSCHE procházel tudy mnohokráte.
      Těžko říci o výmarském básníku Johannu Wolfgangu von GOETHOVI, že by sem pravidelně chodíval. V jeho době bylo místo ještě hustě zalesněno a nevedla sem ještě žádná vycházková cesta, snad jen pěšina k prameni. Skutečností je, že v roce 1975 sem byla umístěna socha GOETHE a MUZA, dílo východoněmeckého sochaře Heinricha Drakeho, dar vlády NDR k 30. výročí osvobození Československa. Dnes je socha posunuta k hájence Diana.

Za první republiky

      V letech 1918-1938 pokračovala tradice poledních koncertů u Lesního pramene i vysoká návštěvnost hostů. Přicházejí sem desetitisíce turistů i lázeňských hostů, ochutnávají Lesní pramen, procházejí údolím. Vycházkové cesty se prodlužují a natahují - vedou ke kavárně Maxthal, dál na Dunkanovu výšinu, k údolní přehradě, ke kavárně Nimrod, k Farské kyselce. Kočáry míří do lázní Sangerberku a nahoru ke kavárně Volfštejn. Jiný směr vycházek vede na Kladskou uprostřed Císařského lesa, s vodními plochami a s restaurací U tokajícího tetřeva.
      Lázeňská konjunktura má jediný stavební přírůstek - dnešní Parkhotel na samotě při silnici na Kladskou.
      Roku 1936 měl Lesní mlýn 70 pokojů pro hosty. Cena je 35 Kč na osobu a den, s celodenní penzí 75 Kč. Nabízí se tu použití autogaráží, konají se tzv. "freikoncerty" domácí kapely hotelu, hraje a tancuje se tu dopoledne, odpoledne i večer - třikrát denně.
      Také klášterní hájenka DIANA byla pronajímána ke kavárenskému provozu. Nájemcem byl Karl Miethig. Maxovo údolí bylo v sezóně zaplaveno stánky a boudami. Základy některých dávných stánků lze ještě dnes v terénu vidět.


Poválečné oživení v tomto koutě lázní - zotavovna Donbas

      Bývalá čtvrť u Lesního pramene s vilkovou ulicí dostává v roce 1945 nové jméno - TŘEBIZSKÉHO ULICE a Lesní mlýn je přejmenován na ALHAMBRA. Uvádí se jako hotel B - třídy s 82 sezónními lůžky. Maxovo údolí bylo na mapách 50. let uváděno jako MAKOVO nebo též MARXOVO ÚDOLÍ. Desítky krámků a stánků při vycházkových cestách v údolí zůstaly opuštěny a byly postupně likvidovány. Dnes zbylo pár betonových základů po nich při cestách.
      Až po roce 1950 dostává hotel nový název DONBAS a stává se centrální odborářskou zotavovnou s několika ubytovnami v Třebízského ulici. Postupně roste počet přijíždějících rekreantů, místo je zcela zaplněno, zprvu o sezónách, později celoročně. Dochází k četným rekonstrukcím Don-basu (poslední velké stavební adaptace v Donbasu proběhly v 80.letech) i ubytoven, pod jídelním sálem vznikla noční kavárna DON, kterou využívali především zdejší rekreanti ROH. Trávily tu dovolenou i rodiny s dětmi, zaměstnanci z celé ČSSR i cizinci z východního bloku, především ze SSSR. Mimo sezónu přijížděli hlavně důchodci.
      V letech 1955-57 proběhla přestavba pavilónu Lesního pramene, při čemž byla celá kolonáda zasklena a pavilón bylo možno uzamykat. Letní ruch kolem Lesního pramene s poledními koncerty si nijak nezadal s návštěvností minulého století.
      Kolem roku 1960 provádí vedoucí městských parků Ing. Zbyněk Martínek zdařilé úpravy okolí Lesního pramene. Přechod do lesního prostoru volil jako pozvolný, nenápadný. Dávno zmizel někdejší hustý les. V novém parku s rododendrony bylo sousoší sochaře Bejčka Odpočinek, upravený památník V.B.Třebízského ve rododendronech. Roku 1975 přibylo poblíž pavilónu Lesního pramene sousoší "Goethe a múza" jako dar bývalé NDR k 30. výročí osvobození ČSR. Nakonec dochází i na hudební pavilón. Je přebudován velkorysým způsobem v moderní podobě.
      Moderní úpravna vody, postavená nad kavárnou Lunapark už v 60. letech, nijak nenarušila turistický proud v těchto místech. Byla postavena stranou silnice na levém břehu Třebízského potoka. Pod ní ležící kavárna Lunapark prožívala desítky let od jara do podzimu vysokou návštěvnost lázeňských hostů, rekreantů i pacientů. Oblíbené byly odpolední taneční čaje. Stranou zůstala pouze svazarmovská střelnice, odkud mizely vzácné historické terče slavných osobností. Zchátralého a téměř nevyužívaného objektu se ujal až v 80. letech. Městský dopravní podnik a tu vybudoval podnikovou zotavovnu.
      Až do Třebízského ulice byla zavedena trolejbusová doprava s konečnou stanicí a otočkou u posledního domu dole Wasilewská (dnes Seifert). V osmdesátých letech byla budována poměrně řadu let silniční spojka mezi Ruskou a Třebízského ulicí, která sice dopravně zkomplikovala trolejbusovou otočku, ale cílem bylo odlehčit sílícímu dopravnímu ruchu dole na Hlavní třídě.

Rozpaky po roce 1990

      Mimořádné těžké období nastalo pro tuto oblast Třebízského ulice po roce 1990. Zrušení odborářské rekreace postihlo katastrofálně zdejší frekvenci hostů. Po roce 1992 je uzavřen bývalý Donbas, nejasné majetkové vztahy způsobily, že celý komplex zůstal prázdný a zchátral.
      V dolejší části Třebízského ulice v opuštěném domě VOSTOK došlo k protékání střechy a ke zřícení schodiště. Protože byl na fasádě přichycen trolej, bylo nutno zrušit trolejbusovou linku do Třebízského ulice. V ulici nejsou žádné obchody a protože i v horní části lázeňské čtvrti zmizely některé nezbytné potravinářské obchody, zásobování je pro zde bydlící občany velmi ztíženo.
      Sousoší Goethe a múza bylo přemístěno z prostranství k hájence Dianě do lesa a to umožnilo chuligánům jeho trvalé znečišťování oplzlými kresbami. Za starosty ing. Zbyňka Martínka byla odstraněna pamětní deska v českém a německém jazyce. Přestaly se tu pořádat tradiční polední koncerty a moderní pavilón zůstal nevyužit a rovněž chátrá. Instalování díla Olbrama Zoubka Tři grácie se jeví spíše jako výsměch než vylepšení tohoto místa. Od roku 1945 využívaný přepad Lesního pramene u potoka v místech u mostu v roce 1997 téměř zmizel a voda tu jen odkapávala. Příčinou může být používání Lesního pramene pro lázně a vojenský ústav ve větším rozsahu.


Majitelé Lesního mlýna
      LESNÍ MLÝN (Waldmühle), původně Šance (Schanz) čp. 47, pod farním kostelem v Kynžvartě, byl přifařen k faře Mariánské Lázně dnem 14. června 1844. V mlýně byly tyto rodiny - vlastníci:
      I. Vonšovský mlynář SCHNEIDER byl budovatelem a prvním majitelem. Bližší údaje však nenáme. Od něho koupil mlýn
      II. Georg DIETL, nar. 12.10.1812 Šance, z uličky Lohgasse 26, ženat 1846, zemř. 13.9.1866 (rodiče Kašpar Dietl z Lohgässe a Franziska, roz. Zicklerová
      Katharina DIETLOVÁ, roz. Tippmannová, nar. 2.8.1820, zemř. 6.10.1890 (rodiče Josef a Elkisabeth roz. Schusterová z Kynšperku) . Jejich děti:
            1. Michael DIETL, MUDr. Univ. Profesor, nar. 1847 v Kynšperku, stal se slavným lékařem své doby, zemřel ve 40 letech - 5.9.1887 na paralýzu v domě čp. 195 Tusculum, kde byla odhalena pamětní deska slavného lékaře
            2. Josef Dietl, nar. 1849
      (III.) 3. Anna Dietlová, nar. kol 1850, provdána za Josefa HANSLIKA, hoteliéra ze Žatce, zemřela 24.6.1940 marasmus; bydleli v Lesním mlýně, později ve vile Sv.Jiří čp. 358
            4. Teresia Juliana Dietlová, nar. 24.5.1854, provdána 3.10.1876 za Eduarda Stickela, továrníka z Prahy
            5. Antin a Rendius, nar. 6.8.1855. Anton se oženil 15.1.1887 s Emilií SENFTOVOU z domu Belvedere čp. 16; žili v domě čp. 175 Tusculum
            6. Wenzl DIETL, JUDr. a starosta města Mariánské Lázně, nar. 27.9.1857, nebyl ženat, zemřel v 50 letech jako starosta na cestě k jednáním do Vídně ve vlaku 13. října 1907. Dietlovi prodali Lesní mlýn:

      IV. Heinrich KRAUS, major o.d., hoteliér z Horšovského Týna , nar. 1865 v Benátkách, zemř. 1934
jeho žena Bertha, roz. Gülichová z Chotouně u Prahy. Jejich děti:
            1. Alexandr Karl Wilhelm, tapetář z Jablonce, nar. 28.5.1895, ženat 20.4.1920 s Hildegardou SCHAFFEROVOU z čp. 343 Palladio, nar. 8.5.1898, žili v Lesním mlýně. Uvádí se jejich potomek Alex s datem 22.8.1943 (úmrtí?)
            2. Maria Anna, nar. 16.7.1897, provdána 15.5.1919 za advokáta dr. Franz H.ŽAMPACHA, nar. 16.10.1895, z čp. 129 Guttenberg. Údaje o dalších dětech jsou mizivé:
            3. Franz - nadporučík, 4. Heinrich, 5. Anna Maria, provdána 24.5.1917 za Antona Gößlera z Kosthenthalu. V roce 1923 se objevuje nový majitel Lesního mlýna:

      IV. Josef Michael FLAUGER, hoteliér, nar. 13.5.1874, ženat 11.6.1921 s Amálií Ruppertovou z čp. 69. Jeho otec, poštovní fiakrista ze Skelných Hutí (nar. 15.2.1831, zemř. 24.5.1881), matka Anna roz. Stromová z Drmoulu (nar. 24.8.1840 zemř. 13.7.1928). Měl 6 sourozenců.
 


 

Domy v Třebízského ulici

      Třebízského ulice vznikla před více než sto lety. Tehdy se nazývala "Waldquellzeile" a původně ležela na katastrálním území obce Šance. Roku 1895 byla inkorporována k Mariánským Lázním. Od té doby se příliš neměnila - ani se nerozšiřovala ani nedocházela k větším přestavbám. Většinou šlo o nástavby vilek do roku 1914. Ulice dnes pouze stavebně zestárla o sto let, což vyžaduje stále větší a větší péči při dalším provozování domů - fasád, infrastruktury, interiérů. Hned v roce 1945 byla tehdejší "Waldbrunnenstrasse" přejmenována na TŘEBÍZSKÉHO ULICI, běžící od divadla až k přehradě! K jednotlivým domům:

MISSISSIPI neboli MIESNER (čp.214)

      Dům orientační čís. 35 je posledním domem v Třebízského ulici. Postavil ho Konrád MIESNER, obchodník s trikotovým a plstěným zbožím, v roce 1887/88.
      Podle pozemkové knihy dne 9. září 1887 podal Konrád Miesner žádost o stavební povolení u obce Šance, které dostal 16. září 1887. Nedlouho potom - 14. března 1888 byly předloženy další plány na budovu ve dvoře včetně prádelny a dřevěné kolny. Plány připravil Alexandr ZICKLER a povolení k stavbě je podepsáno sta-rostou Johannem Sattlerem ze Šancí. Následuje řada žádostí a povolení, co se týká dalších vylepšení stavby. Ze září 1895 je plán stavitelů Antona Jägera a R. Langhammera na dlouhý jednopatrový dům přímo na hranici obce Šance. Snad tehdy došlo k přestavbě domu.
      Roku 1906 se uvádí majitelkou Amálie MIESNEROVÁ, která převzala řízení obchodu (po otci či manželovi). Měla krámek na tzv. Dolní kolonádě (pod kostelem) s číslem 17. Dne 14. ledna 1920 se uvádí prodej domu Arnoštem Miesnerem příbuznému Franzi Rustovi z Falknova. Z října 1928 je plán přestavby zadního traktu "RUST" u vily Miesner, který připravil Adolf Hauptmann. Uvádí se, že dům "Rust" patří dědicům. Těmi byli opět Miesnerovi, protože 15.10.1928 se znovu uvádějí jako majitelé - Rudolf MIESSNER, Margarette FLEISNEROVÁ a Marie MIESSNEROVÁ. Rudolf MIESNER se ženil 22.1.1921 v Praze s Marií Františkou RUSTOVOU z Mariánských Lázní čp. 132.
      Až po roce 1928 se uvádí jako majitel Josef FLAUKER, hoteliér. Byl též majitelem Lesního mlýna.
      V domě bydlíval malíř Andreas Denk. Telefonní seznam z roku 1937 uvádí ještě jedno jméno Miesner v souvislosti s tehdy známou Miesnerovou drogerií (bývala na rohu dnešní Javoriny, tj. rozcestí Hlavní a Ruské třídy - Sklo a porcelán) s barvami, parfumérií, poštovními potřebami. Byl to bratr knihkupce Miesnera, jeho paní Berta byla rozená Ruppertová. Měli dvě pobočky drogerie - vedle pošty, na Šenova. Tito bydleli ve vile Dyleň čp. 383 (dnes Ruská).
      Vnuk zakladatele domu knihkupec Rudolf MIESNER byl místním regionálním historikem-amatérem a čas-to publikoval v novinách Marienbader Zeitung svérázné historické články. Je autorem nepřekonaného dosud nejobsažnějšího průvodce městem, který vydal v roce 1937 (II.vydání 1939). Jeho průvodce je dnes best-sellerem. Rudolf Miesner zemřel 19. dubna 1939 ve věku 45 let na plicní rakovinu. Rodinná hrobka Miesnerů a Rustů je ve III. odd. hřbitova.
      V roce 1945 byl dům přejmenován na MISSISSIPPI, což dodnes zůstává oficiálním názvem domu, který patří Bytovu, dříve Podniku bytového hospodářství PBH Mariánské Lázně, a v této době je právě rozprodáván podle bytů.
      Obyvatelé(1965): Václav Tuhý (1930), Květa Tuhá (1926), Aloisie Králová (1909), Antonín Kessler (1923), Marie Kesslerová (1924), Josef Hubáček (1927), Marie Hubáčková (1933), Karel Hrnčiřík (1946), Anna Prášilová (1906), Jarosav Moudrý (1942), Marie Moudrá (1938), paní Skupová.

VILLA LOKARNO (čp. 213)

      Dům čís. 33 v dnešní Třebízského ulici postavili bratři SCHNEIDEROVÉ. Žádost o stavební povolení podali 18.8.1892 u obce Šance a dům stavěli 1892/1893. Žádost o povolení k bydlení podali 1.5.1893, kdy již dům stál. Stavitelem domu byl Adalbert LANG. V roce 1905 požádal Sigmund Schneider, majitel domu, o povolení k přístavbě domu Villa Edelweiss a 26.července 1906 žádá o povolení propojení dvorního traktu s budovou.
      Po první válce se stal majitelem MUDr. Adolf STARK, který v září 1926 žádal město Mariánské Lázně o povolení nástavby domu o patro, což mu bylo vydáno. Tehdy byli v lázních byli dva doktoři Starkové - Adolf a Gerhard. Oba pocházeli z vily STARK v Mladějovského ulici čp. 89 (Meran).
      Pamětní deska na domě hlásá, že tu byl 31.srpna 1933 zastřelen hanoverský profesor Theodor LESSING, který sem uprchl z Německa před Hitlerem. Je pohřben zde na židovském hřbitově. Po nešťastné události byl dům přejmenován na LOCARNO - podle zápisu z 13. března 1934 v pozemkové knize. Z doby války se uvádí,že Karlu Brandtnerovi, který má v držení čp. 213, se nepovoluje obehnání zahrady plotem ve formě ostnatého drátu. Po roce 1945 zůstal dům pod názvem LOKARNO.
      Obyvatelé(1965): Josef Leníček (1899), Vladimír Pernica (1909), Julie Pernicová (1920), Alois Špergl (1925), Růžena Pernicová (1931), Anton Londýn (1925), Ludmila Londýnová (1918), Karel Reif (1920), Sylva Reifová (1920), Milena Matoušková (1920), Jiřina Bechyňová (1928), Eduard Oblezar (1922), Olga Oblezarová (1927), Erik Plachý (1922), Jan Krpejš (1907), Marie Krpejšová (1921), Žemličková.BÍLÁ CEREKEV (čp. 212) neboli VILLA HELGOLAND

      Dům pod názvem Helgoland - Třebízského čís. 31 - postavili bratři Pininius a Sigmund SCHNEIDEROVI, oba obchodníci textilním manufakturním zbožím, kteří měli zprvu krám v domě Bílá Labuť (čp. 47 Chopin), později v domě Boží Oko (čp. 69 Auge Gottes, pak Horník). 29. března 1892 požádali stavební komisi obce Šance o udělení stavební koncese. Povolení s 50 krejcarovým kolkem podepsal starosta Johann Sattler. Plán stavby připravil už 28.3.1890 stavitel Alexandr ZICKLER.
      Z roku 1905 jsou žádosti Maxe Schneidera a Julie Laurerové o nástavbu patra a mansardy a o zřízení dvorní-ho traktu. K tomu šest plánků připravil stavitel Ignác KÖNIG. 1906 se uvádí majitelkou Julie LAUREROVÁ. V dalších letech do roku 1925 píše různé žádosti Max Schneider, např. k označení cest. - 25.3.1935 je předložen plán schodiště stavitelem Josefem Lukarschem pro dům čp. 212. - 18.6.1936 je uděleno povolení Franz Schusserovi k provozování cukrářské živnosti v tomto domě. - 31.10.1944 se uvádí dům v rukách Karla Brandtnera.
      Po válce zůstal název Villa HELGOLAND a teprve v roce 1966 se objevuje nový název BÍLÁ CEREKEV jako ubytovna ROH, patřící pod centrální zotavovnu Donbas. V roce 1974 tu proběhla generální rekonstrukce. Správcem domu byl pan Lachký, tel. 2202.
      Obyvatelé(1965): Ondrej Lachký (1928)

BUZULUK či VILLA QUISISANA (čp. 211)

      Dům čís. 29 v Třebízského ulici se stavěl v letech 1889/1890 stavitelem Alexandrem ZICKLEREM. Byl to jednopatrový dům bez názvu pro jakéhosi Antona Jägera, stavitele z Kynšperku. Z 3. března 1891 je žádost Antona Jägera o používání postaveného domu k bydlení.. Ale již v roce 1895 se uvádí majitel domu Wenzel WILFERT a ten mu dává jméno QUISISANA. To byl pánský krejčí s titulem HofLieferant (dvorní dodavatel). Dům odkoupil od Jägera, v roce 1896 žádá o povolení stavby stájí. Plány připravil opět Alexandr ZICKLER a povolení pro majitele urguje 17.6.1896 i tepelský opat Alfréd Clementso. Roku 1908 dochází k nástavbě do-mu, roku 1928 se staví garáže, které dělal Josef Pecher, zednický mistr ze Šancí. - Ještě v roce 1937 je Wilfert uváděn v telefonním seznamu s číslem 2417 jako pánský krejčí. Jeho syn, rovněž pánský krejčí, pracoval v domě Atlantic, tel. 2565.
      Také tato vila neměnila po roce 1945 název. Nový název se objevuje pro tuto ubytovnu ROH až po přechodu pod ROH v roce 1958 a je stanoven nový název BUZULUK. Dům byl ubytovnou pracovníků zotavoven ROH.
      Obyvatelé(1965): Václav Řáda (1908), Jiřina Řádová (1912) , Zdeněk Kvíd (1926), Věra Kvídová (1935), Antonín Zahrádka (1925), JiřinaZahrádko-vá (1926), Gejrovi.

VILLA EXCELSIOR (čp. 210)

      Dům - Třebízského čís.27 - byl postaven v roce 1889. Nejstarší zpráva je z 30.8.1888, kdy "… úředník České hypotéční banky v Praze, Johann Kuchynka, zastoupený u stavební komise svým tchánem Johannem Schlesingerem v Mariánských Lázních, prosí o udělení stavebního povolení k postavení jednopatrové vily podle plánů." Stavební komise obce Šance posílá 11.9.1888 odpověď, podepsanou Johannem Sattlerem, Johannem Schlesingerem a Zicklerem - povolení pro pana "Herrn Johann Kuchynka, in Schanz, Waldmühle". Od roku 1900 se objevují různé žádosti, adresované již na radnici Mariánské Lázně a podepsané novým majitelem Excelsioru. Tím byl Josef ROTH, známý místní obuvník. Měl obuvnický krám v domě Bru-sel na Mírovém náměstí v domě doktora Davida. Z roku 1900 je plán na nadstavbu domu Excelsior od stavitele Alexandra Zicklera.
      2.9.1909 dům koupili Franz a Julie WÖLFLOVI. Podle kupní smlouvy z 28.9.1918 kupují od nich dům Fritz a Luise Bollschovi z Kronstadtu za 195 000 rakouských korun. Další zpráva je 3.9.1931, kdy inspektorát pro zemské dávky v Praze uvádí (v češtině), že Bedřich a Luisa BOLEŠOVI z Brasso prodali za 300 000 Kč dům Karlovi a Marii KLEČKOVÝM, kteří zůstali majiteli do konce republiky. Od počátku bydlíval v domě Ing. Emil Stöhr.
      Poválečný vývoj bohužel není znám. Z 16.dubna 1954 je žádost ředitelství vojenských lesů v Kynžvartě o povolení přestavby tohoto domu na bytové jednotky. 24.4. 1954 je vydáno povolení s výminkou, že přestav-ba musí respektovat to, aby "v budoucnu mohl objekt sloužit jako léčebný dům". Název VILLA EXCELSIOR zůstává domu od založení. Bohužel se zaměňuje s novějším názvem Hotelu Excelsior. Rozlišení je pouze Villa a Hotel.
      Obyvatelé (1965): Jan Cinkanič (1913), Marie Cinkaničová (1915), Michal Cinkanič (1944), Marie Cinkaničová (1943), Anna Cinkaničová (1947), Jindřiška Kryštofová (1922), Václav Novák (1930), Milica Nováková (1919), Josef Čížek (1932), Věra Čížková (1933), Vlastimil Vrba, Jarmila Vrbová (1933), Ivan Gajda, Julie Gajdová, Marie Potjahajlová (1925), Jaroslav Zbranek (1947), Libuše Zbranková (1947)

VILLA SOUVENIR (čp. 209)

      Dům čís. 25 v Třebízského ulici - postavil c.k.poštovní kontrolor Albrecht WAGNER pod názvem VILLA SOUVENIR. Již 21. června 1887 požádal obecní úřad v Šancích o stavební povolení. Dům se stavěl v letech 1887/88 a 12.3.1888 již žádal o povolení k bydlení v novém domě! Stavitelem byl Alexandr ZICKLER. Ale již v roce 1900 nový majitel Pininius SCHNEIDER žádá o povolení nástavby druhého patra na domě SOUVENIR. Stavbu tentokrát provedl stavitel Johann KÖNIG. Schneider vedl svůj obchod střižným zbožím v domě Oko Boží (čp. 69 na dn. Mírovém náměstí). Dům byl údajně v roce 1931 prodán a novým majitelem měl být H.Pollak a J.Sametz. Po druhé válce, 28.8.1945, se stává národním správcem Josef Korn. Dům čp. 209 má původní název SOUVENIR a po válce patřil pod PBH Mariánské Lázně.
      Obyvatelé(1965): Květa Nevařilová (1907), Josef Gritz (1940), Eva Gritzová (1938), Antonín Maryška (1908), Libuše Maryšková (1921), Bedřich Schiller (1931), Věra Schillerová (1942), Matěj Drop (1931), Marie Dropová (1933), Jaroslav Kiml (1923), Zdeňka Kimlová (1927), Jaroslav Keml (1947), Emma Kemlová (1949), Zdeňka Fricová (1916), Kotrčková, Dubová, KopačkaVILLA CAPRI (čp. 208)

      Dům - Třebízského čís.23 - nechal postavit obuvník Josef ROTH. Již 4.10. 1885 žádá obecní úřad Šance o stavební povolení a někdy v letech 1887-1890 byl dům postaven pod názvem VILLA ROTH. Roku 1898 je novým majitelem Otto WOLFNER a 5.4.1899 žádá město Mariánské Lázně o změnu názvu z Villa Roth na Villa CAPRI, v roce 1902 žádá o povolení stavebních úprav. Wolfner byl obchodník plátěným a módním manufakturním zbožím s krámem v Anglickém dvoře na Hlavní třídě (čp. 52). Roku 1937 je majitelkou Louise WOLFNEROVÁ, tel. 2066. 23.10.1926 provedl na žádost Otto a Luisy Wolfnerových Ing. Karl Ruppert ocenění domu hodnotou 613 240 Kč.
      Po válce přešly domy čp. 207 a 208 pod Správu státních lesů v Mariánských Lázních a 16. května 1946 oficiálně se staly ubytovnami této správy. Před rokem 1989 patřily pod PBH Mariánské Lázně.
      Obyvatelé(1965): Josef Sláma (1931), Josefa Slámová (1938), Josef Jalčák (1933), Matylda Jalčáková (1934), Jiří Hora (1931), Marie Horová (1932), Antonín Ležák (1929), Marie Ležáková (1935), Helena Lebedová (1919), Mikovi, Česalovi, Ročákovi..

VILLA PRIMAVERA (čp.207)

      U počátků domu - Třebízského čís.21 - stál soukromník Peter SCHENK. Již 21.4.1885 žádal obecní úřad v Šancích o stavební koncesi pro seník. První jednoduchý jednopatrový dům na místě seníku stavěl Johann SCHENK v letech 1894/95, plány připravil 6.10.1894 stavitel Alexandr ZICKLER a 13.10.1894 je podepsal za obec Šance obecní radní Wilhelm Löwy. Název VILLA SCHENK byl původní, ale když kol roku 1910 přechází dům pod Sigmunda SCHNEIDERa, který 5.9.1910 žádá o přístavbu patra a mansardy, a dům dostává jméno PŘI-MAVERA. Přístavbu patra provedl stavitel Adalbert Lang. 1.10.1910 bylo uděleno povo-lení k přístavbě. Zároveň byl zřízen výtah v domě.
      Zatímco předchozí domy byly od počátku tzv. kurhausy - lázeňské domy, zaměřené na letní sezónní pro-voz, tento dům byl využit pro stálé nájemníky. Zde bydlíval agent Leo Fischer, sazeč písma Ernst Pink, městský úředník Max Hanuš, soukromnice Amália a Elise Senftovi a Carola Kahlerová.
      16.7.1936 se uvádějí jako majitelé domu kupec Josef Schneider, Jenny Starková, Luisa Goldbergerová a Ludwig Schneider, kupec. Za druhé světové války přichází dům pod nucenou správu a 12.2.1944 se stává nuceným správcem Ernst Ratka. Po druhé válce přešel dům pod PBH.
      Obyvatelé(1965): Lev Morel (1917), Elfriede Morelová (1924), Ol-dřich Novák, Marie Nováková, Luděk Novák, Oldřich Novák jun., Eva Nováko-vá, Kožíšek a Kožíšková, Katin, Tunarová, Bouša, Boušová, Li-buše Štrobachová, Anna Šedivá, Holubovi

DAGMAR neboli VILLA BÄR (čp. 206)

      Na počátcích domu - Třebízského čís. 19 - byl pekař Josef BÄR ze Šancí. Už 13.5.1873 žádal o povolení stavbičky. 28.8.1887 se píše o čp.64 pana Josefa Bära u Lesního mlýna. 21.5.1888 žádal o přístavbu domu a pak v roce 1891 o další přístavbu. K žádosti se vyjádřili podepsaní: stavitel Fridrich Zickler, soused Josef Löwenthal, soused z Lesního mlýna Josef Hanslik, starosta Johann Sattler atd. Už 1.9.1896 se zde uvádí Bär jako pekař v místě a týž rok dochází k nástavbě patra na zadní trakt domu stavitelem Alexandrem ZICKLEREM. Josef Bär tu má vyhlášené pekařství, které prosperovalo.
      Zatímco v předchozím sousedním domě bydleli nájemníci zámožnější, zde bydleli lidé chudší - pradlena Marie Kletschová, poštovní posluha Tobiáš Schner, klempíř Franz Frank. Snad byl majitel Bär příbuzným známého špeditéra Bära, jehož firma sídlila v Nákladní ulici čp.282. Bär měl v městě i vlastní autobusové linky.
      V roce 1904 přistavuje Bär za domem novou pec (Kunstofen) své pekárny. Stavitelem je Johann König. To vyvolalo spor s celým okolím. Kníže Metternich, který vlastní lesní pozemky těsně za domy, které tu jsou postaveny, si stěžuje, že v důsledku kouře a sazí jsou ohroženy stromy v lese. Soused Schenk žádá, aby pec byla minimálně 520 cm od domu, dům aby neměl balkón a výše domu aby byla stejná jako Schenkův dům. Josef Hanslik má výhrady, aby se nestavěla další patra. Odborník Zörkendörfer upozorňuje, že vzdálenost 520 cm je nedostatečná na větrání mezi domy a nebezpečí kouře a sazí je velké. Dvůr nutno vydláždit a bude nutný i vlastní vodovod. Manželé Bärovi slibují, že dům bude nižší než bylo plánováno.
      Další stížnost je z 10.8.1923 a opět se týká kouře a sazí. Podepsali ji stavitel Pecher, doktor Zörkendörfer, Josef Arnold, Sigmund Schneider, Josef Flauker z Lesního mlýna. 26.1.1926 žádá Bär o povolení motorové pekárny. Nová pekárna byla otevřena 29.7.1929. V roce 1932 se staví ve dvoře garáže. Za války je pekárna dále v provozu.
      Po válce přebírá pekárnu František Piskáček a pokračuje v provozu. V roce 1955 přebírají provozovnu Pekárny Cheb. Ještě v roce 1964 se tu uvádí pekárna 02-04 místního podniku. 19.12.1972 je vydán nesou-hlas s dalším provozem pekárny. Tím končí dlouhá historie zdejšího pekařství. Ač byl roku 1945 dům na-zván Dagmar, název se neujal a přežívalo označení "Bär".
      Obyvatelé(1965): František Piskáček (1896), Helena Piskáčková (1899), Jan Záň (1904), Jaroslav Schittler(1921), Jaroslav Hyťha (1913), Marie Hyťhová (1922), Ludmila Dolejšová (1901), Eliška Macounová (1878), František Flachs (1924), Marie Flachsová (1944), Zuzana Ondríková (1904), Stanislav Mráček (1918), Anna Dubová (1924), Tomáš Dub (1949)

KVĚTEN (čp. 205)

      Bývalá zotavovna ROH Květen - Třebízského čís.17 - byla postavena na místě někdejší LÖWENTHALOVY košérské RESTAURACE z roku 1876. Majitelem byl Josef LÖWENTHAL. Žádost Davida Löwenthala o povolení stavby je z 12.10.1876 a byla odeslána na obecní úřad ve Velké Hleďsebi (v té době tam krátce patřily Šance). V říjnu 1876 se sešla stavební komise na radnici v Mariánských Lázních. Na jednání byli: v čele komise Josef Weimann a Josef Lenhard z Velké Hleďsebe, dále ředitel Josef Blaha, tepelský fořtmistr Heinrich Reiniger, zmocněný k jednání inspektorem pramenů P. L.Staabem, doktor August Herzig, starosta Mariánských Lázní, městský lékař W.F. z Mariánských Lázní, majitelka Lesního mlýna, zastupovaná panem Fridrichem Zicklerem a Ervínem Luchou, a David Löwenthal, pozvaný. Zdá se, že věc se nevyřídila - snad pro majetkové katastrální nejasnosti. 30.5.1877 žádá Löwenthal znovu Velkou Hleďsebi o prohlídku místa a stavební koupi. Podle dalšího vývoje se zdá, že v roce 1877/78 byla Löwenthalova kavárna postavena.
      Neboť 20.8.1883 žádá David Löwenthal obec Šance o povolení přístavby dle přiložených plánů. 3.4.1884 jde nová žádost do Šancí. A tak pokračuje tok žádostí, protokolů a povolení. 1.11.1893 žádá Löwenthal o povolení pivního sklípku, ledovny (Eiskeller) a šenku (Bierschänk) v domě a stavbu pitné haly (Trinkhalle) před domem. Stavitel Alexandr ZICKLER staví 1893/94 jídelní sál se schodištěm. Jde o dnešní přístupové schodiště !!!. Od roku 1895 majitel Josef Löwenthal směřuje své žádosti již na radnici v Mariánských Lázních a uvádí svůj podnik pod názvem CAFÉ NATIONAL. Viz dva plánky!
      Po roce 1900 se objevuje Josef Bär jako majitel domů čp. 205 a 206. Za první republiky se hostinec a výčep v čp. 205 uvádí jako TRANSVAAL a taktéž i dům. V roce 1926 je tu nájemním restauratérem Anton Kraus. - Po roce 1945 zůstal název TRANSVAAL. Dnešní název KVĚTEN je z doby rekreace ROH.
      Obyvatelé(1965): Josef Svoboda (1942), Bohuslava Svobodová (1942), Štefan Jarik.

VILLA ANITA (čp.341)

      Vila s původním názvem - Třebízského čís.15 - byla postavena po roce 1900. Majitelkou byla Anita LÖWITOVÁ, po které se dům dodnes jmenuje a má nápis na fasádě. Na tomto místě stávalo předtím Löwenthalovo letní divadlo pod jeho hotelem.
      Obyvatelé(1965): rodina právníka Jiráska, Antonín Nový (1910), Jana Nová (1916), Jana Jonáková (1891), František Andres (1921), Marie Andreso-vá (1925), Josef Cvrk (1915), Marie Cvrková (1893), Alžběta Novotná (1903),

BYSTRICE neboli SAVOY (čp.340)

      Dům - Třebízského čís. 13 - byl postaven ve stejné době jako předchozí čp. 341 po roce 1900 doktorem Maxem Porgesem, 1906 a ještě roku 1937 se uvádí majitel Julius PORGES. Původní jméno hotelu bylo SAVOY a nezměnilo se ani po roce 1945. Až po převzetí zotavovnou ROH Donbas byl název změněn.
      Obyvatelé(1965): Bohuslav Vlk (1924), Marie Vlková (1924), Božena Vlková (1944).

Lesní mlýn neboli Donbas (čp.204)

      Po druhé válce se hotel nazýval ALHAMBRA, po roce 1950 se objeví jako centrální odborářská zotavov-na ROH DONBAS spolu s ubytovnami Bílá Cerkev, Bystrice, Květen, Vostok (čp. 129 - dnes zbořeno), celkem 347 lůžek. Na Donbasu bylo stravovací a kulturní středisko s jídelnou pro 290 osob, dole středisko DON-Club.
      Obyvatelé(1965): Bohumil Dengler (1923), Jaroslava Denglerová (1929), Jan Ryba (1909), Marie Rybová (1913), Jan Ryba (1945)

Zaniklý fotoateliér Güntner (čp.164)

      patřil do této části Mariánských Lázní a stával nedaleko Lesního pramene. Počátky fotoateliéru sahají do roku 1875. Dne 3. dubna 1875 obdržel na základě žádosti povolení k postavení fotoateliéru podle předloženého plánu na gruntě kláštera Teplá fotograt z Plzně Otto BIELEFELD. Povolení podepsan starosta August Herzig. Fotograf platil nájem za půjčený pozemek. Bielefeldův ateliér prosperoval poměrně dlouho, než přešel do rukou Karla a Anny GÜNTNEROVÝCH. Za nich bylo tradicí dát se u Lesního pramene vyfotografovat. V adresářích 1899 a 1906 se uvádí majitelé Karl Güntner, fotograf, a Anna Güntnerová, obchodnice s galantérií. Güntnerovi marně usilovali o povolení řádné stavby na místě provizorního ateliéru. Za první republiky znovu a marně žádali radnici.
      Roku 1945 byl fotoateliér přejmenován na IVO, ale doba fotoateliérů minula a tak brzy poté zanikl.

Střelnice (čp.308)

      je uváděna adresou jako Chopinova ulice čís. 3. Historie střelnice začíná revolučním rokem 1848, kdy ve zdejším lese stranou lázní si mariánskolázeňská národní garda pronajala od kláštera místo pro cvičení gardistů ve střelbě. Původně stávala střelnice v místech dnešních tenisových kurtů. V roce 1895 byla zrušena a přesunuta dále do lesa na dnešní místo. U střelnice byl postaven dřevěný pavilón, bohatě tesařsky zdobený. Jako sportovní střelnice byla v oblibě u prominentních a urozených hostů a především u polské a ruské šlechty. V dřevěné hale bývaly vystavovány prostřílené terče slavných hostů. Ještě před 20 lety tu bývaly terče anglického krále Eduarda VII., místního lékaře Kratzmanna, hraběte Szeglesiho z Topolčianek aj.
      V roce 1965 měla střelnice vlastní telefon 2743 a sloužila organizaci Svazarmu. Ale chátrala a v 70. letech rozhodnuto přestavět areál v podnikovou zotavovnu Městského dopravního podniku Mariánské Lázně .
      Rehabilitační středisko Dopravního podniku města - STŘELNICE - oživuje dnes svým provozem tento jinak neobydlený kout lázní. Vzniklo v letech 1983-1984 velkorysou přestavbou staré dřevěné střelnice.

Tenisové dvorce u Lesního pramene (čp.63)

      měly vlastní číslo popisné a adresou patřily do Chopinovy ulice čís.5. Roku 1937 měly telefon 2412 (dnes 2694). Za první republiky prý patřily k nejlépe upraveným dvorcům u nás. Před první válkou měla čp. 63 jídelna hotelu Klinger. Později bylo toto číslo použito na klubovnu tenisových dvorců.
      1. května 1945 zažilo toto místo popravy německých dezertérů vojáky zvláštního útvaru SS, jak je popsal místní farář Träger, který dával odsouzencům poslední útěchu. Velení SS mělo dočasné sídlo v domě Helga.

Hájenka DIANA (čp.85)

      uváděna adresou jako Chopinova čís.1 - byla postavena roku 1852 pro klášterní lesní revír. Stala se pozvolna kavárnou a hostincem. V roce 1906 se uvádí zdejší fořt Anton David. V té době se uváděl i ve střelnici obyvatel Karl Diegisser, městský hlídač. Byla rozšířena a hostila takové slavné hosty jako byl pražský spisovatel Franz Kafka v roce 1916.
      Obyvatelé (1965): František Kavan (1909), Jana Kavanová (1914), Karel Koranda (1928), Milada Korandová (1931)

Kavárna Lunapark (čp.94)

      Původně klášterní pila byla postavena roku 1860 klášterem Teplá. Zde se vyráběly bedny pro lahve minerálních vod Mariánských Lázní. Brzy ji stihl stejný osud jako jiná místa v okolí - stala se kavárnou CAFÉ MAXTHAL, název měla podle Maxova údolí, které dal kultivovat opat Max Liebsch. Tepelský klášter dům pronajímal a v roce 1906 tu byl nájemcem Franz Dierl as kavárník Julius Dierl - zřejmě bratři. Kdysi měla v těchto místech stát přehrada, ale plány ji posunuly mnohem výše na dnešní místo na Kamenném potoce (Steinbach). Po roce 1945 dostala název LUNA PARK a nedaleko domu zřízeno přírodní letní divadlo Víta Nejedlého. Pro nepříznivé vlhké podmínky bylo později zrušeno. Kavárna byla v provozu do roku 1990 a zažila desítky let doby velké konjunktury. Byla oblíbena u lázeňských hostů, konaly se tu odpolední čaje a stálí hosté z řad rekreantů a pacientů, kteří se do Mariánských Lázní každoročně vraceli, ji nazvali "Kočkodrom". Po roce 1990 zůstala opuštěna a zchátrala. Nyní je znovu přestavována.
      Obyvatelé(1965): Štefan Mičo (1960)

Nová vodárna

      Nová úpravna vody postavená v 60. letech zajišťuje městu dodávky pitné vody. Vodu bere z nedaleké přehrady a upravuje. Do přehrady přicházejí nejen vody z okolních studní a toků, ale i z Podhorního rybníka a z horní části Třebízského potoka.

Stará vodárna a Montážní dům

      Mimo provoz stojí stará cihlová vodárna z let 1893-1895 při silnici k Nimrodu po levé straně. MONTÁŽNÍ DŮM stojí po pravé straně, byl postaven roku 1895 jako Monteurhaus a měl čp. 307. Zde bydlel hlavní vodař. Roku 1899 se tu uváděl jako bydlící Friedrich Staab, městský montér. Podle ústní tradice tu prý bydlel někdo z cirkusu Krone, snad sám majitel. Proto se domu také říkalo "Cirkus Krone".

Strážní domek u přehrady

      vyrostl kol roku 1970 na hrázi údolní přehrady, která má obsah 270 000 m3. Dříve tu bývalo dřevěné stavení. Za válek byla přehrada hlídána vojensky.

Parkhotel

      nemá číslo popisné Mariánských Lázní. Před válkou se nazýval hotel s kavárnou, vinárnou a zahradními terasami WALDFRIEDEN. Byl postaven až po roce 1918. Po druhé válce zde bývala často ruská klientela. V Parkhotelu se zastavil v roce 1990 nový president ČSFR Václav Havel.

Kavárna NIMROD

      leží na Rájovském katastru, proto nemá čp. Mariánských Lázní. dnes je nejsevernější stavbou okolí Mariánských Lázní, když výše položená kavárna VOLFŠTEJN zanikla po válce požárem. Kavárna vznikla krátce po roce 1900 Český průvodce ředitele Hořejšího popisuje Nimrod jako útulnou kavárnu. Dvojspřeží sem stálo tehdy 60 Kč, drožka 40 Kč. Po roce 1945 tu správcoval pan Zavázal, kol roku 1955 se uvádí místo jako dětská zotavovna ŽUKOV, zanedlouho se vrací k původnímu názvu. Dlouhodobě sloužila jako rekreační středisko Dopravního podniku města Prahy.

Hájenka Královský kámen

      byla postavena roku 1913 v podobě horské alpské chaty leží pří silnici na Kladskou. GRIEBEN (1927) ji nazývá "Königsteiner Jagdchloss" - volně přeloženo jako lovecký zámeček u Královského kamene. Po válce tu často pobýval Ivan Olbracht a lidé mylně říkali hájence Olbrachtova chata. V hájence bydlel hajný Lou-čanský a od něho prý pocházelo pojmenování Modrý kámen, protože se tu "modřilo" (popíjelo). Z Královského kamene, tisíciletého pomístního názvu se udělal Modrý kámen a tento omyl se dostal bohužel i do map! Pak tu bydlíval lékař Žaloudek z Mariánských Lázní a říkalo se "Žaloudkova chata".

Hájenka Schober

      stávala na rozcestí lesních cest asi 200 metrů od kynžvartské silnice. Po válce se křižovatce říkalo STOH. Zde začíná turistická cesta do Kynžvartu. Hájenka SCHOBER vyhořela po válce v roce 1950 a na spáleništi bylo nalezeno ohořelé tělo, jejíž totožnost se podařilo zjistit nálezem zlatého přívěsku v podobě minikamery. Šlo o dceru známého plzeňského fotografa Balleye. Bylo podezření, že odtud chtěla utéct za hranice. Až po desítkách let vyšlo najevo, že šlo o případ hromadného vraha Petlana z Plzně-Petrohradu, který sem vodil lidi se slibem, že je převede přes hranici a zde je zabil a okradl. Byl nakonec vypátrán, ale ještě před soudem se ve vězení oběsil. Celý příběh se stal námětem jednoho z případů televizního seriálu majora Zemana, kde ovšem byla pozměněna jména, místa a zčásti i děj.
 

Třebízského památník
      V roce 1999 si připomeneme 150. výročí narození velkého českého vlastence, jehož životní pouť skončila v Mariánských Lázních. Na velkém balvanu u Lesního pramene mezi rododendrony je pamětní deska českého spisovatele VÁCLAVA BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO (* 27.2.1849, + 20.6.1884). Tento vlastenecký kněz se tu léčil dvakrát: poprvé v 24 letech a ošetřujícím lékařem byl dr. Adolf OTT.
      Byl nejoblíbenějším českým spisovatelem své doby, říkali mu "miláček lidu". Po primici 1875 nastoupil jako kaplan v Litni a od roku 1876 žil v Klecanech u Prahy. Jeho chatrné zdraví, oslabované častými zápaly plic, se zhoršilo před Vánocemi 1883. Po těžké zimě 1883-1884 na naléhání svého lékaře Mrázka svolil nakonec k léčení v Mariánských Lázních.
      Sem přijel 3. června, ubytoval se v hotelu RUDOLFSHOF ve 2. patře (hlavní pošta), ale musel daleko do-cházet k pramenům. Když dostal z kláštera Teplá psaní, že může bydlet v Tepelském domě (dnes plocha Arnika), dal výpověď v hotelu a stěhoval se nahoru. Německý správce mu však nabídl pouze 3. patro, kam sotva vyšel. Ani inspektor pramenů mu nepomohl a vysvětlil, že jinak je vše obsazeno. A tak si nalezl byt "v městě Moskvě", jak psal, a zde byl od 12.6. (dnes Třebízský). Ale 14.6. ulehl. na lůžko s podezřením na zápal plic, třebaže profesor Basch, který ho ošetřoval, nepovažoval jeho stav za kritický. 20. června 1884 zemřel.
      Úmrtí hosta v lázních byla věc delikátní a řešila se vždy diskrétně převozem v časnou ranní hodinu. Přesto byla u Třebízského výjimka. Katafalk s rakví byl vystaven v kostele a pohřebního průvodu i zádušní mše v Mariánských Lázních se účastnilo mnoho českých i německých hostů, včetně školáků se svými učiteli. Nato byla rakev převážena po železnici do Prahy a uložena 22.6. v Týnském chrámě. Odtud vyšel smuteční průvod 24.6. na vyšehradský hřbitov za obrovské účasti lidu. Je pohřben na Vyšehradě, kde Bílkův "Žal" na hrobě vyjadřuje hluboký zármutek celého českého lidu nad jeho skonem.
      Roku 1924 byla odhalena bronzová pamětní deska poblíž Lesního pramene v Mariánských Lázních u příležitosti 40. výročí úmrtí. Měla prostý text: "Zde uzdravení hledal V.B.Třebízský - 20.VI.1884. Věnováno o 40.výročí úmrtí." Iniciátory aktu byl prof. Mladějovský a radní Mizera. Za druhé války Němci desku odstranili. Byla obnovena v roce 1956 v dnešní podobě a na domě Třebízský, kde spisovatel zemřel (čp. 118) je dnes umístěna černá mramorová deska, připomínající jeho skon.
      Vladimír KŘÍŽEK vzpomenul našeho spisovatele odborným článkem "Václav Beneš Třebízský a Mariánské Lázně" v českém sborníku z roku 1958 "Mariánské Lázně - prameny, dějiny, lidé", který vyšel při 150. výročí založení Mariánských Lázní. Podle Třebízského je dnes nazván úmrtní dům, ulice, potok i pamětní kámen, u něhož jsme se zastavili.

 

Co bylo před Mariánskými Lázněmi ?
      V roce 1967 vyšel v Karlovarském časopise článek Ing. Josefa MINISTRA o Mariánských Lázních s názvem "Když z Křížového pramene pili jeleni …", který vnesl - přes některé drobné chyby - do úvah o vzniku zdejšího sídla zcela nový prvek. MINISTR připomenul staré klášterní mapy této krajiny v žlutickém (tehdy kadaňském) klášterním archivu, které vrhají nové světlo na zdejší osídlení.
      Když jsme koncem 70. let ve vlastivědném kroužku studovali pomístní názvy, narazili jsme také na tyto staré mapy a studovali je ve Žluticích v archivu. Bylo to však z pohledu, abychom mohli potvrdit především stáří pomístního názvu vrchu Hamelika a některých dalších názvů, což jsme skutečně ověřili.
      Klášterní mapa z 26. ledna 1756 uváděla tyto pomístní názvy (tj. námi rozluštěné):
      Küsslhof (Hleďsebský dvůr Kieselhof) - Rainstein (?) - Todschlägerin (Popravčí louka) - Königsteiner (Královský kámen) - In Katzengraben (Kočičí příkopy na horním toku Třebízského potoka) - Kohling (Milíře) - Moraß Gschoster (?) - Kellerholtz (?) - Waldweegen (?) - Brücklhau - Gräml Trägl (?) - Hamelika - Lettenwiesl (louka přímo v lázeňské čtvrti) - Vogelherd alias Hohe Dorr (Suchý vrch u hotelu Monty) - Royauer Waldt (Rájovský les) - Räuschenbacher Hayd (Sítinský les) - Auf der Hayd alias Herrenwald (pradávný název Planého vrchu byl Háj a německy Hay, později Hayd) - Geber (?)- Bärrnhau (Medvědí mýtina) - Bährenlohe (Medvědí doupata poblíž Medvědího pramene) - Reheknock (dnes Srnčí hřbet) - In Stocken (?) - Schildrbach (Třebízského potok) - Auschowitzer Bach (Úšovický potok) a další nerozluštěné.
      Na mapě z roku 1756 je důležité, že je přepisem mnohem starší mapy.
      Klášterní mapa z 25. září 1683, zkopírovaná v Ministrově článku, je významná toponomasticky tím, že pomístní názvy z roku 1756 byly už používány v 17. století a s velkou pravděpodobností i mnohem dříve. Některé z těchto názvů se objevují tu a tam ve starších listinách.
      Mapu z roku 1683 využila už v roce 1925 balneologická výstava v Mariánských Lázních. Měřítko mapy bylo 1:120 zemských uzlů, každý 52 pražských loktů. Minerální prameny byly na mapě označeny praporkem. "Salzsäuerling" byl Ferdinandův pramen, "Stinkersäuerling" byla Farská kyselka, "Säuerling bei der alten Schneid-mühl" byl Lesní pramen. Byly vysloveny domněnky, že i klášterní mapa z roku 1683 měla starší předchůdce, ale nebyly objeveny.
      K Ministrově článku:
      MINISTR uvádí rok 1796 jako čas skončení platnosti lesní rezervace a píše "Po roce 1796 přešly … lesy do neomezeného vlastnictví kláštera." Zde se rozchází s opatem dr. Gilbertem Helmerem ve dvou směrech: zaprvé v letopočtu (Helmer uvádí rok 1786) a za druhé ve faktografii. HELMER píše v historii lázní v roce 1932, že se klášter kromě 11 000 zlatých za zrušení lesní rezervace zřekl pásu klášterních lesů v prostoru Kladské, tj. v roce 1789. To se srozumitelné, protože tyto lesy byly pak dlouhou dobu státním majetkem. Až v 2. polovině 19. století je od státu koupil kníže Schönburg.
      Naproti tomu MINISTR jako renomovaný odborník v lesnictví pravdivě zpochybňuje používané letopočty o vymření medvědů a vlků v kraji. Uvádí, že ještě v roce 1746 bylo složeno osm vlků. A skutečně v soupisech složené zvěře (1746) se objevují i dva medvědi (oficiálně byl poslední medvěd zastřelen už 1696).
      MINISTR na konci článku správně připomíná řádné zmapování lesů po roce 1818. Provedl je roku 1819 geometr kláštera Teplá Hieronimus Utschig.
      K článku Josef MINISTRA se vracíme u historie Lesního mlýna, protože je důvodná domněnka, že právě na jeho místě stával už v roce 1683 onen "alte Schneidmühle" - mlýn-pila, který tu zpracovával dřevo a naplnil názvosloví celého okolí oním "Schneid-".
      Samozřejmě, že vlastní lázeňské sídlo mělo počátek v roce 1786, kdy se tu usadili první lidé v souvislosti s léčivými prameny. Daleko před tím tu však museli pobývat středověcí horníci, jejich rodiny, dřevorubci, uhlíři na milířích, ale i lidé ve mlýně Schneidmühl. Kopii článku Josefa MINISTRA otiskujeme.
 

Když z Křížového pramene pili jeleni...

      O minulosti Mariánských Lázní bylo toho již hodně napsáno, málo však o vývoji tohoto malebného území před rokem 1808, kdy se mu dostalo oficiálního názvu "Mariánské Lázně". Poslední dobou našel jsem v kadaňském státním archívu některé mapové a listinné doklady, které dosavadní znalosti o minulosti tohoto území doplňují a upravují.
      Je to v prvé řadě mapa z roku 1683, je jíž značně zmenšenou reprodukci připojuji. Historie této primitivní kresby je natolik spojena s minulostí mariánskolázeňského prostoru, že je třeba alespoň krátce se s ní seznámit. území na mapě silnou čarou ohraničené, o kterém se v přiloženém popise uvádí, že jeho obvod činí 930 provazců (tj. 23 101 metrů) a uzavřená plocha 117 zemských lánů (2130 ha), náleželo od roku 1197 premonstrátskému řádu tepelského kláštera. V roce 1534 císař Ferdinand I. zastavil ho za půjčku 12 000 zl., poskytnutých mu Janem Pflugem z Rabštejna, držitelem tehdejších panství Kynžvartu a Bečova, tomuto feudálu s podmínkou, že klášter do šesti let po smrti Jana Pfluga a jeho bratra Kašpara obdrží za stavený majetek zpět, proti složení 12 000 zlatých dědicům zmíněných šlechticů. K za stavení došlo podle tehdejšího názoru císařových rádců proto, že řádové Lesy dluž no považovat za propůjčené lesy komorní.
Když Jan Pflug po nepodařeném šmalkaldském odboji byl v roce 1574 dán do říšské klatby a veškerý majetek mu zabaven, uplatňoval klášter navrácení majetku, což bylo příslušnou restituční komisí při znáno podmínkou, že doly a lesy zůstanou rezervovány královské komoře, klášteru pak a jeho poddaným dostane se potřebného dřeva, a to klášteru zdarma, poddaným za určitý poplatek. Klášteru zůstala v rezervovaných lesích jen honitba, rybolov a právo pastvy, zatímco jakýkoliv zásah do lesů zůstal vyhrazen císařskému lesmistrovi a později c. k. správě montánních lesů v Horním Slavkově, odkud byly řízeny též ostatní rezervované lesy, sahající od Karlových Varů až za Kynžvart, sloužící důlní činnosti císařských dolů v tomto prostoru (odtud název "Císařský les"). Tepelské rezervované lesy byly pak v roce 1683 zaměřeny a připojená reprodukce je kopií původní mapy.
      Neurčitost smlouvy vedla k staletému sporu kláštera s montánní správou, ukončeným v roce 1796, kdy klášter dostal za určité ústupky zpět většinu svých rezervovaných lesů, mezi nimi i onu část, ležící ‚ nynějším mariánskolázeňském prostoru. Tato skutečnost mimo jiné nám prokazuje, že před rokem 1796 nemohl klášter na území nynějších lázní provádět jakoukoliv úpravu a výstavbu, jelikož neměl k potřebnému vyklučení lesů dispoziční právo. Z mapy je patrno, že mimo rezervované lesy ležely jen dva prameny (pozdější Ferdinandův a Rudolfův). Na mapě je jeden z nich označen jako "Stenker", tj smrdutý, zatímco prameny v rezervovaných lesích (pozdější Křížový, Mariin a Ambrožův) jsou tu označeny jako "Sauerling bei der Schneidmühl", tj. kyselka u pily. Tyto poslední prameny vyvěraly v hlubokých jedlových lesích, jen tu a tam prostoupených skupinkami smrků a buků. Pila na mapě není zvlášť vyznačena a lze soudit, že tu b na Úšovickém potoku krátce před rokem 1683, jelikož na mapě nejsou vyznačeny žádné paseky.
      V té době byl tu častým hostem vlk (ještě v roce 1734 je v okolních lesích složeno osm a v roce 1746 šest vlků) a občas sem zavítal medvěd, Jak svědčí názvy blízkých lesních tratí: "Bährenbrunn", "Bahrenhau" a "Bährenlohe". Hodně tu bylo jelení zvěře, která se z okolních lesů stahovala k slaným pramenům. Podle záznamů složené zvěře z třicátých a čtyřicátých let 18. století bylo na příklad složeno na území nynějších městských lázeňských lesů v roce 1737 patnáct, 1738 devět, 1744 jedenáct a v roce 1746 sedm jelenů (data z ostatních let nejsou v zápise uvedena). A v roce 1859, při exkurzi lesníků z Čech v tepelských lesích a tehdy již kvetoucích lázních, zástupce premonstrátů u Křížové ho pramene při vítání účastníků hrdě pro hlásil, že v místě, kde stojí, ještě před 50 lety byly bažiny, kde kalištili jeleni.
      Že zmíněná pila nedaleko "kyselek" plnila dobře svůj úkol a pořádně se zakusovala do okolních porostů je patrno z popisu rezervovaných lesů z roku 1756, který nám prokazuje, že v prostoru nynějšího Křížového, Mariina a Ambrožova pramene byla místo bývalých staletých porostů smrková a jedlová tyčovina s rozsáhlou bahnitou pasekou, která - zároveň s loučkou, rozloženou kol pily - stala se základem později Skalníkem upraveného proslulého parku. Také lesy v trati "Hamelika" (nynější Panoráma) tvořily již jen rozsáhlou paseku, tu a tam nalétnutou mladým smrkovým mlázím, a v trati "Rehknock" (nynější lesní oddělení Srnčí) z bývalého pralesa zůstala vypálená holina. Starý les se zachoval jen v severní části nynějších městských lesů.
      Po roce 1796, kdy lesy v mariánskolázeňském prostoru přešly do neomezeného vlastnictví kláštera, bylo možno přikročit k využití pramenů, jichž léčivé účinky byly již staletí před tím známé. Karel Kašpar Reitenberger, od roku 1813 opat tepelské ho kláštera, již jako mladý sekretář po chopil význam lesů pro budoucí lázně a jeho vlivem bylo tu již v prvních letech 19. století velmi konzervativně hospodařeno, takže v roce 1818, kdy tepelské lesy byly řádně zmapovány a popsány, obklopovaly prameny staré, plně zakmeněné jehličnaté a mladé bukové porosty, které přispěly nemálo svou estetickou a klimatickou hod notou ke kráse a proslulosti lázeňského města.
 

LESINKA

Sbohem buď má Lesinko,
rozkošná ty Rusalinko,
již nastává loučení
Listní žloutne, kvítí vadne,
ptactva umlklo pění.

Blažen jsem u tebe dlíval,
při tvém boku odpočíval
nad potůčkem hrčícím.
V letním horku, v libém stínu
chladíval se na tvém klínu
koflíkem se perlícím …

Josef František Smetana, Mariánské Lázně 1856

      Premonstrát Smetana se tehdy loučil naposledy s Mariánskými Lázněmi a loučil se upřímně především se svou "Lesinkou" - Lesním pramenem, který si zamiloval. Báseň je stará 142 let, k čemuž nutno přihlédnout při posuzování její formy. Z oné doby máme velmi málo českých projevů o Mariánských Lázních.
      Josef František SMETANA (1801-1861) byl v Mariánských Lázních na léčení třináctkrát a Lesní pramen si oblíbil. Byl vlasteneckým profesorem na tepelském gymnáziu v Plzni a patřil mezi příznivce Reitenbergerovy, těžce nesl jeho nelítostný osud. Ale ani Smetanův osud nebyl světlý. Zápasil se svou oční chorobou a těšil se z každého oddálení svého smutného osudu. Jeho zrak byl zasažen šedým zákalem a blížila se slepota. Zemřel ve věku 60 let. Jeho bratrancem, resp. strýcem byl hudební skladatel Bedřich Smetana (1824-1884).


 
Hotel Lesní mlýn
Hotel Waldmühle
    Parkfront
 
Hotel Lesní mlýn
Hotel Waldmühle
     Südfront
 

HAMELIKA, vlastivědné materiály z Mariánskolázeňska. Připravil Ing. Richard Švandrlík. Třetí číslo XXII. ročníku (pořadové číslo 277.), Mariánské Lázně - vyšlo 3. dubna 1998.