O B S A H   H A M E L I K Y   1 9 9 7  ( 2 1. R O Č N Í K )
===========================================================

         1) LISTUJEME V MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH NOVINÁCH        ČÍSLO
           ****************************************        -----
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v r.1906 .......................    1.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v r.1907 .......................    2.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v r.1908 .......................    4.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v r.1909 .......................    7.
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v r.1910 .......................    9.

2) DROBNÉ ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
  *********************************
Světový židovský kongres v Mariánských Lázních ..........................    1.
Prusové v létě 1866 v Mariánských Lázních ...............................    1.
Zapomenutý památník - zapomenutý básník (Hermann Löns) ..................    1.
Městská tržnice .........................................................    1.
Česká škola v Mariánských Lázních (Euro-Express) ........................    1.
Gunzenhausen patronátní obcí Úšovic .....................................    1.
Čítárny a knihovny v minulosti ..........................................    2.
První letadlo nad Mariánskými Lázněmi ...................................    2.
Hotel CASINO ? ..........................................................    3.
Vzpomínka Viktora Petzolda na 40. výročí hotelové činnnosti .............    3.
Výtažek z Mariánskolázeňské poozemkové knihy ............................    3.
Rodinný hrob Petzoldů ...................................................    3.
Mariánské Lázně po první světové válce ..................................    4.
Založení středního školství v Mariánských Lázních .......................    4.
Nejslavnější den Mariánských Lázní ......................................    4.
Strážnictvo v Mariánských Lázních .......................................    4.
Vedení města za první republiky .........................................    4.
První tenis v Mariánských Lázních .......................................    4.
Před 125 lety byla otevřena kavárna PANORAMA ............................    4.
O peněžnictví v Mariánských Lázních .....................................    7.
Mariánské Lázně na křižovatce ...........................................    7.
Dům čp. 71 - Krásný domov v Anglické ulici ..............................    7.
Vzpomínky horníka Völkla z roku 1958 ....................................    7.
Zoologická zahrada před 66 lety .........................................    7.
Kavárna Nimrod oslaví zanedlouho sto let ................................    7.
První stálé kino v Mariánských Lázních - Eckertův ZENTRAL ...............    9.
Mé vzpomínky na kino KOLONÁDA ...........................................    9.
Josef Neubauer - Vzpomínky na dětská léta a zdejší kino ................    9.
Loučení s pohádkovými brachy Dlouhým a Bystrozrakým (noticka) .........    9.
Kdo byl Haubner (1861 -1934) ............................................    9.
Mariánskolázeňský Bernard Shaw (portrét Hanse Haubnera) .................    9.

3) 150 LET KOSTELA NANEBEVZETÍ P. MARIE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
  **********************************************************
Panna Marie ve znaku Mariánských Lázní ..................................    8.
Z historie duchovní péče v Mariánských Lázních ..........................    8.
Socha blahoslaveného Hroznaty ...........................................    8.
Z minulosti kostela v Mariánských Lázních ..............................    8.
Popis římskokatolického děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie ......    8.
Gnirsův popis kostela Nanebevzetí Panny Marie v M.Lázních(1932) .........    8.
Poznámky ................................................................    8.
Opati premonstrátského kláštera od založení lázní .......................    8.
Tympanony nad vchody chrámu .............................................    8.
Výstavba kostela jako umělecké pouto Praha-Mar.Lázně ....................    8.
Majetky premonstrátského kláštera v M.Lázních před 1. světovou válkou ...    8.

4) DOMY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
  **************************
Areál kavárny KAMZÍK v lednu 1997 před zánikem ? ........................    1.
Dům prázdný ale plný historie ..........................................    2.
Pohlednice z Almu (Polom v minulosti) ...................................    9.
Chlouba lázní - čtvrť Bellevue ..........................................   10.
Vilová čtvrť Bellevue - celkový plánek ..................................   10.
Mariánskolázeňská vilová čtvrť Bellevue .................................   10.
Z domu San Antonio na Bellevue ..........................................   10.
Solivárna nedožila ani šedesáti let existence ...........................   10.
Vloupání do Švýcarského dvora ..........................................   10.
Co bude s našimi lázněmi (1880) ? .......................................   10.
Vítězslav Nezval: Miramonte .............................................   10.
Seznam domů vilové čtvrti Bellevue ......................................   10.
Slavná Krohova kavárna Bellevue (dva obrázky) ...........................   10.

5) DROBNÉ ZPRÁVY Z OKOLÍ
  *********************
Smutné Jiříkovo vidění (Jiří Rončík-Sítiny) .............................    1.
O kyselkách a léčivých pramenech na území tepelského kláštera ...........    2.
Svatý Vojtěch ...........................................................    2.
Mrázovský pomník .......................................................    2.
Tepelské oplatky (Pumpernickel) .........................................    2.
O zemětřeseních v kraji v minulosti .....................................    4.
První světová válka podle Závišínské kroniky ............................    4.
August Sedláček a jeho hrady ............................................    4.
Podivná návštěva na ruině Výškov roku 1944 ..............................    4.
Pověst o Pozorce ........................................................    7.
Boj o osadu Čistá .......................................................    7.
V Milhostově (noticka) ..................................................    7.
Červnová výprava na Přimdu ..............................................    7.
50 let od tragédie ve Třech Sekerách ....................................    9.
Okapi ...................................................................    9.
Okapi v klášteře Teplá ..................................................    9.
Přidělování půdy před padesáti lety .....................................    9.
Ze vzpomínek JUDr. Ladislava Jiráska ....................................    9.
Zánik kavárny Wolfstein .................................................    9.
Polom na prodej .........................................................    9.
Kamenec alias Holenstein minulostí ......................................    9.
I dřevěné domy v Čechách umírají ........................................    9.

6) STATISTIKA OBYVATELSTVA KRAJE
  *****************************
Počty obyvatel západních Čech podle okresů v roce 1900 a 1996 ...........   5-6.
Politický okres Mariánské Lázně .........................................   5-6.
Abecední rejstřík míst okresu Mariánské Lázně ...........................   5-6.
Politický okres Teplá ...................................................   5-6.
Abecední rejstřík míst okresu Teplá .....................................   5-6.
Mapa - Politický okres Teplá (1900) .....................................   5-6.
Politický okres Karlovy Vary ............................................   5-6.
Mapa - Politický okres Karlovy Vary (1900) ..............................   5-6.
Abecední rejstřík míst okresu Karlovy Vary ..............................   5-6.
Politický okres Falknov .................................................   5-6.
Mapa - Politický okres Falknov (1900) ...................................   5-6.
Abecední rejstřík míst okresu Sokolov ...................................   5-6.
Politický okres Planá ...................................................   5-6.
Abecední rejstřík míst okresu Planá .....................................   5-6.
Mapa - Politický okres Planá (1900) .....................................   5-6.
Politický okres Cheb ....................................................   5-6.
Mapa - Politický okres Cheb a Vildštejn (1900) ..........................   5-6.
Politický okres Aš ......................................................   5-6.
Abecední rejstřík míst okresů Cheb a Aš .................................   5-6.
Česko-Německé mapy-býv.okresy Teplá,Bečov,K.Vary,Falknov,Loket,Bezdružice   5-6.
Slovník (českoněmecký) sídel na Západě Čech .............................   5-6.
Česko-Německé mapy-býv.okresy Aš,Cheb,Vildštejn,M.Lázně,Kynžvart,Planá ..   5-6.
Mapa Západní Čechy za Rakouska-Uherska podle okresů (cca 1910) ..........   5-6.
Literatura a prameny ....................................................   5-6.
Pořadí obcí podle počtu obyvatel (1900) .................................   5-6.
Pořadí obcí podle počtu obyvatel (1996) .................................   5-6.
Mapa politického okresu Mariánské Lázně (1900) ..........................   5-6.

7) NÁZVOSLOVÍ OBCÍ
  ***************
120 let od narození Antonína Profouse (1878-1998) ....................... 11.-12.
Antonín Profous - lexikon vydávaný v letech 1947-1960 ................... 11.-12.
Abecední seznam okolních obcí, popsaných v Profousově lexikonu .......... 11.-12.
Stručné vysvětlení hlavních zkratek ..................................... 11.-12.
Dodatky ................................................................. 11.-12.
Abecední seznam obcí (německy i česky) v bývalých okresech .............. 11.-12.
Mariánskolázeňsko - mapka okolí ......................................... 11.-12.
Mapa okresu Cheb ........................................................ 11.-12.
Mapa okresu Sokolov ..................................................... 11.-12.
Mapa okresu Karlovy Vary ................................................ 11.-12.
Mapa okresu Tachov ...................................................... 11.-12.
Mapa okresu Plzeň Sever ................................................. 11.-12.
Bývalé okresy Mariánské Lázně a Sokolov k 1.1.1955 ...................... 11.-12.

8) SLAVNÍ HOSTÉ
  ************
Velikán česko-německé spolupráce J.Urzidil (1896-1996) ..................    1.
Bruckner a "Černý kůň" v Mariánských Lázních ............................    1.
Před 110 lety se narodil Jan Masaryk ....................................    1.
BIS - Brucknerova společnost Linec ......................................    1.
Franz Kafka v Mariánských Lázních před 80 lety ..........................    1.
Franz Werfel ? ..........................................................    1.
Paul Lincke v Mariánských Lázních .......................................    1.
Mariánské Lázně a nositelé Nobelovy ceny ................................    1.
Bohuslav Balbín a jeho popis tepelských kyselek .........................    2.
Vzpomínky na nemocného krále ............................................    2.
Pohlednice s anglickým králem v Mariánských Lázních .....................    2.
150 let Thomas Alva Edison ..............................................    3.
Nikolaj Semjonovič Leskov ...............................................    3.
Mackensen a Mariánské Lázně .............................................    4.
Nejslavnější z hostů - Friedrich Nietzschev .............................   10.

9) KULTURNÍ JUBILEA
  ****************
Svatý Vojtěch na Tepelsku ...............................................    1.
1000. úmrtní den Adalberta ..............................................    3.
Vrcholí 1000.výročí sv. Vojtěcha ........................................    4.

10) RŮZNÉ
  *****
Palacký o jazyku českém .................................................    4.
Kdo byl Franz Alexandr Heber (1815-1849) ................................    7.
Stanislav Sedlák ........................................................    8.

11) KALENDÁŘ 1997
  *************
(Stará přísloví o jednotlivých měsících a jiná přísloví -
Svátky podle katolických a evangelických kalendářů a dnešní stav)
Kalendář leden 1997 .....................................................    1.
Kalendář únor 1997 ......................................................    1.
Kalendář březen 1997 ....................................................    2.
Kalendář duben 1997 .....................................................    2.
Ke kalendáři a k svátkům v květnu a červnu na obálce ....................    4.
Kalendář květen 1997 ....................................................    4.
Kalendář červen 1997 ....................................................    4.
Kalendář červenec 1997 ..................................................    7.
Kalendář srpen 1997 .....................................................    7.
Kalendář září 1997 ......................................................    8.
Kalendář říjen 1997 .....................................................    8.
Kalendář listopad 1997 ..................................................    9.
Kalendář prosinec 1997 ..................................................    9.