T o t o   č  í s l o   j e   v ě n o v á n o   p a m á t c e   A n t o n í n a   P r o f o u s e
Ročník XXI. (1997)
Pořadové číslo 273.-274.

11.-12.

Mariánské Lázně
30. prosince 1997
OBSAH 

ANTONÍN PROFOUS
Jména obcí v nejzápadnější části Čech,
jejich vznik, původní význam a
změny do dnešní doby

PANTONÍN PROFOUS - lexikon vydávaný v letech 1947 - 1960

Abecední seznam obcí v oblasti, popsaných v Profousově lexikonu

Stručné vysvětlení hlavních zkratek

Dodatky

Seznam obcí - PROFOUS

(vybrané bývalé okresy Mariánské Lázně, Kynžvart, Teplá, Bečov, Planá, Bezdružice, Karlovy Vary, Sokolov, Loket, Cheb, Vildštejn, Aš)


Mariánskolázeňsko - mapka okolí

Mapa okresu Cheb

Mapa okresu Sokolov

Mapa okresu Karlovy Vary

Mapa okresu Tachov

Mapa okresu Plzeň-Sever

Bývalé okresy Mariánské Lázně a Sokolov k 1.1.1955


Curriculum vitae Antonína Profouse

Počet obyvatel na území bývalého politického okresu Mariánské Lázně v letech 1850, 1900, 1939, 1950, 1961 a 1993


ANTONÍN PROFOUS
      Jeho pětidílná "Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny" tvoří skvělý vlastivědný pramen pro celé Čechy i pro naši západočeskou krajinu. Z díla tohoto historika jsem vybral obce z nejzápadnější části Čech, která je velmi podobná budoucímu samostatnému Karlovarskému kraji (resp. ještě více se podobá minulému Karlovarskému kraji, existujícímu do roku 1960). Zcela na počátku jsem vycházel ze širokého okolí Mariánských Lázní; proto je tu i značná část obcí z rozsáhlého sousedního okresu Tachov, především z Plánska, které se historicky váže k tomuto okruhu.
      Mezitím došlo ke schválení nového krajového uspořádání a západočeský kraj je bude dělit na dva. Bohužel se přitom nezmění hranice dnešní okresů, čímž se znovu stvrzují i pro budoucnost křivdy, spáchané na historických celcích, jako bylo především klášterní Tepelsko. Nové uspořádání mechanicky přeřazuje dosavadní západočeské okresy k dvěma novým krajským centrům: Karlovarský kraj budou tvořit tři okresy - Cheb, Sokolov a Karlovy Vary, kdežto přilehlé okresy Tachov i Plzeň Sever beze změn hranic zůstávají u kraje Plzeňského. Na Mariánskolázeňsku budou obce jako Holubín, Pístov, Dolní Kramolín, Michalovy Hory spadat pod Plzeň, ač takovou vazbu historie do roku 1960 nepamatuje.
      Česká akademie věd a umění v Praze vydávala Profousův lexikon v těchto dílech a letech:
I. díl A - H 1947
II. díl CH - L 1949
III. díl M - Ř 1951
IV. díl S - Ž 1957
(Československá akademie věd) - spoluautor Jan Svoboda

V. díl

dodatky

1960
(Československá akademie věd) - autoři Jan Svoboda, Vladimír Šmilauer aj.
      Antonín Profous se nedožil vydání IV. dílu a připravená práce zůstala u hesla Všekary. Dílo dovedl ke konci Jan SVOBODA, který využil rozsáhlého Profousova lístkového katalogu. Čtyři svazky Profousova díla mají 15 500 jmen obcí Čech na 2 917 stranách !!
      Nezapomeňme, že v Protektorátě Čechy a Morava (1939-1945) byla zavedena německo-česká nomenklatura českých a moravských sídel a v Sudetech došlo k totálnímu zrušení českých názvů obcí. O to významnějším se stal po válce po květnu 1945 Profousův lexikon, připravený už v předválečném Československu, se soupisem a vysvětlením původu českých názvů ve vnitrozemí i v pohraničí, tedy i v našich okresech - na Chebsku, Sokolovsku a Karlovarsku. Po skončení světové války byly názvy sídel znovu počeštěny a jako reakce na totální poněmčování Čech došlo k přejmenování i původních německých názvů. Přes řadu amatérských změn a jazykových kotrmelců převládal při tomto počešťování seriosní odborný přístup při návratu k českým názvům a při respektování českého původu názvů. Tato vlna probíhala především v letech 1947-1948 a doznívala kolem roku 1955.
      Zcela jiného charakteru byla vlna změn názvů obcí kol roku 1960. Neměla protiněmecký ráz, ale byla ideologická - "pozdně" protifeudální (Císařský les se stal Slavkovským) a ateistická (přejmenován Svatý Kříž na Chodský Újezd, zrušeny názvy jako Svatá Kateřina, Svatý Vojtěch, Chlum Svaté Máří změněn na Chlum nad Ohří atd.). Jak by asi pan profesor PROFOUS rozsoudil tyto samozvané diletanty, děsící se slova "svatý" jako čert kříže ?
      Ale už mnohem dříve, už po roce 1950 vlivem politických změn se odklání pozornost od vědeckého názvosloví a od Profousova díla, které bylo po roce 1945 tak důležité, tak aktuální a tak pomáhající při novém názvosloví. IV. svazek Profousova lexikonu vyšel v roce 1957 ve 2 200 výtiscích, V. svazek v roce 1960 ve 2 000 exemplářích. V československé topografii - u názvů obcí a u pomístních jmen na mapách - se v padesátých letech už vědecky nepátrá po původních českých názvech a při změnách se nezkoumá historická závaznost. A tak především u pomístních názvů vrchů, vod, lesů a polí a především v bývalých dvojjazyčných oblastech jsou často překrývány i prastaré původní slovanské názvy. Až po desetiletích si uvědomujeme, jaké bohatství informací nám sesbírali po Čechách v minulosti nadšení vlastivědníci jako Palacký, Erben, Sedláček a další, a především pan doktor PROFOUS, a jak nešťastné bylo odvrácení se od jeho díla.
      Pro nejzápadnější oblast Čech je hledání v Profousově lexikonu svízelné - právě v pohraničních okresech došlo po roce 1945 k největších změnám názvů obcí. Například z 20 původních názvů sídel okresu Aš zůstaly jen 4. Komplexní počešťování názvů pohraničních obcí bylo bezprostřední reakcí na poněmčování názvů za druhé války. Náš zúžený Profousův lexikon sídel pro nejzápadnější Čechy (Karlovarsko) je určen k rychlému používání; bohužel není úplný, chybějí některá okrajová sídla Sokolovska a Karlovarska, např. vojenské pásmo - bývalé Doupovsko.
 

Seznam obcí - PROFOUS

(vybrané bývalé okresy Mariánské Lázně, Kynžvart, Teplá, Bečov, Planá,
Bezdružice, Karlovy Vary, Sokolov, Loket, Cheb, Vildštejn, Aš)

(Vysvětlivky:  tučné  písmo =  obec uvedena u PROFOUSE; podtrženo = obec uvedena v seznamu obcí a částí obcí Zpč.kraje 1996; kurzivou  = odkaz na tutéž obec, uvedenou  u PROFOUSE pod jiiným jménem;  písmena CHE, KVA, SOK, TCA, PSV = dnešní okresy Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Tachov, Plzeň Sever; S. = strana Hameliky, na které je obec uvedena ; sv.,ssv., sz, .ssz.,jz. jjz.,jv.jjv., sev.,již.,vých.,záp. = směr  na světovou stranu)

AAG, po roce 1952 DOUBÍ u Chebu, 4 km ssv. Chebu, osada obce Tršnice, dnes část obce Třebeň, CHE, S. 2

ABASCHIN, viz Závišín u Mariánských Lázní, CHE, S.78

ABSROTH, viz  Opatov u Lubů, S. 46

ADOLTOV, zaniklý Adoldův dvůr,  dnes pravděpodobně Poutnov u Teplé,  KVA, S. 2   

AHORNWALD, viz Javořina u Nejdku, KVA, S. 24

AICH, viz Doubí u Karlových Varů, KVA, S. 10

ALBEROV, něm. ALBERNHOF,  zaniklá osada  obce Lipnice, 4 km záp. Chodova, není v  seznamu obcí 1996, SOK, S. 2

ALEJE-ZÁTIŠÍ, část Františkových Lázní,  u PROFOUSE není, CHE

ALT ALBENREUTH, viz  Starý Albenreuth, 4 km již. Lipové, CHE, S. 2

ALTDORF, viz Stará Ves, KVA (2 obce),  S.73

ALTENBERG, neznámá obec u Oloví (naposled  1523), pravděpodobně Hory,  SOK, S. 2

ALTENGRÜN, dnes STARÁ, ves 4 km jv. Jindřichovic,  SOK, S. 2

ALTENTEICH, viz Starý Rybník, 2 km vých. Vojtanova, CHE, S. 56

ALTHÜTTEN, viz Skelná  Huť u Bezdružic, S. 21

ALT-KINSBERG, viz Starý Kynšperk, CHE, S. 33

ALT-ROHLAU, viz Stará Rolava, KVA, S. 55

ALT-SATTL, viz Staré Sedlo u Lokte, SOK, S. 58

ALT-SATTL, viz Staré Sedlo u Přimdy, TCA, S. 58

ALT-SATTL, viz Staré Sedlo u Teplé, KVA, S. 58

ALTWASSER, viz Stará Voda, CHE, S.75         

ALT-ZEDLISCH, viz Staré Sedliště, TCA, S. 57

AMONSGRÜN, dnes ÚBOČÍ, část obce  Dolní  Žandov,  CHE, S. 2

ANDĚLSKÁ HORA, něm. ENGELHAUS, samostatná obec, KVA, S. 2

ANENSKÁ VES,  něm. Annadorf, část Krajkové, 6 km szz. Sokolova,  SOK, S. 73

ANNADORF, viz  Anenská Ves, S. 73

ANTONÍNOVA VÝŠINA,  něm. Antonienhöhe, část obce Vojtanov, 2 km sz. Frant.Lázní, u PROFOUSE není , CHE

ARNITZGRÜN, viz Arnoltov, SOK, S. 2

ARNOLDOV, část obce Ostrov n.O., u PROFOUSE není, KVA

ARNOLTOV, něm. ARNITZGRÜN,  část obce Březová, 5 km vých. Kynšperku, SOK,  S. 2

,  něm. ASCH, býv. okresní město, CHE (býv. Aš), S. 3

AUSCHOWITZ, viz Úšovice, CHE, S. 71-72

AUSSENHOF,  dnes důlní činností zaniklá  část obce Lísková, 2 km záp. Sokolova, SOK, S. 3

AVA, něm. AU, po roce 1952 LOUŽEK, obec 6 km sv.Chebu, CHE, S. 3

BABICE u Teplé, něm. POBITZ,  býv. obec, dnes  část obce Teplá, KVA, S. 3 

BAD KÖNIGSWART, viz Lázně Kynžvart, CHE, S. 33

BÄRENHAUS, samota u Skalné, obec Pulovice, CHE, S. 81

BEČOV NAD TEPLOU, něm. PETSCHAU, býv. okresní město, KVA,S. 3

BERANOV ČESKÝ, něm. BÖHMISCH BORAU,  dnes Beranov, KVA S. 3

BERANOV NĚMECKÝ, něm. DEUTSCH BORAU, dnes Beranovka, část obce Teplé, KVA, S. 3

BERANOVKA, viz Beranov Německý, KVA, S. 3

BERG, dnes Horka, část obce Nový Kostel, u nádrže Horka, CHE, u PROFOUSE chybí

BERGHÄUSELN, viz Hůrky, S. 21

BERNETZREITH, viz Pernolec, S. 48

BERNKLAU, viz Bezvěrov u Manětína, PSV, S. 4

BERNOV u Krajkové,  něm. BERNAU,  býv. osada  obce Leopoldovy Hamry, 3 km sz. Krajkové, dnes část obce Krajková, SOK,  S. 3

BERNOV u Nejdku,  něm. BERNAU, ves, 3 km vých. Nejdku, část Nejdku, KVA, S. 3

BEROUN u Teplé, něm. PERN, původně Brná, dnes obec Teplá, KVA, S. 3

BESIKAU, viz Bezděkov  u Toužimi, KVA, S. 81

BEZDĚKOV u Boru, něm. WESIGAU, býv. obec, dnes část obce Bor, TCA, S. 4

BEZDĚKOV u Toužimi, něm. BESIKAU, býv. obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 81

BEZDRUŽICE, něm. WESERITZ, býv. soudní  okresní město, TCA, S. 4

BEZEMÍN, něm. WESAMIN, býv. obec, dnes  část obce Cebiv, TCA,  S. 4

BEZVĚROV u Manětína, něm. BERNKLAU, samostatná obec, PSV,  S. 4

BEZVĚROV u Teplé, něm. WESERAU, býv.obec, dnes část Teplé, KVA, S. 4 

BIRNDORF, dnes HRUŠKOVÁ u Sokolova, býv. obec, SOK,  S. 4

BLAŽIM, něm. BLASCHIN či  PLASCHIN, dříve česky PLAČÍN, samostatná obec u Bezdružic (1 část), PSV, S. 4

BLEISTADT, viz Oloví, SOK, S. 46

BODEN, před 1954 zaniklá obec 11 km jv. Chebu (Železná Hůrka),  CHE, S. 4

BOHATICE, něm. WEHEDITZ, býv. obec, dnes část Karlových Varů,  u PROFOUSE není, KVA

BÖHMISCH DOMASCHLAG, viz Domaslav Česká,  dnes Domaslav u Lestkova, S. 10

BÖHMISCH KILMES, viz Český Chloumek, KVA, S. 22

BÖHMISCH-BORAU, viz Beranov Český, dnes Beranov, KVA, S. 3

BOHUSLAV, něm. PASLAS, býv. obec, dnes část Teplé, KVA, S.5

BOHUSLAV u Přimdy, něm. WUSLEBEN, není  v evidenci, TCA, S. 4

BOCHOV, chybí v našem seznamu

BONĚNOV, něm. PUNNAU, ves  u Michalových Hor, dnes část Chodové Plané, TCA, S. 5

BONĚTICE u Přimdy, něm. Groß Wonetitz, dnes část Stráže, TCA, S. 5

BONĚTIČKY  u Přimdy, něm. Klein Wonetitz, dnes část Stráže, TCA, S. 5

BOR  u Karlových Varů, něm. HAID, dnes část obce Sadov, KVA, S. 5

BOR u Přimdy, něm. HAID, město 8 km sv. Přimdy,  TCA, S. 5

BOR u Skalné, něm. HAID u Kopaniny, dnes část obce Nový Kostel, není  v evidenci, CHE (býv.Vildšt.), S. 5

BORSCHENGRÜN, čes.Boršengrýn, zaniklý hrad u Úbočí, CHE, S. 5

BOŠÍŘANY u Slavkova, něm. POSCHITZAU, v seznamu obcí 1996 katastrálně jako BOŽÍČANY, součást Horního Slavkova, SOK, viz Poříčany, S. 51

BOUČÍ, viz Pichelberg, SOK, S. 48

BOŽETÍN u Skalné, něm. FASSATTENGRÜN, dnes část obce Nový Kostel, CHE (býv.Vildšt.),  S. 5

BOŽÍ DAR, něm. GOTTEGAB, město, KVA, S. 8

BOŽÍČANY u Karlových Var, viz Poříčany, původně BOŠEŘANY (1900), něm. POSCHETZAU, 6 km sz. Karlových Varů, samostatná obec, KVA, nezaměnit se slavkovskou vsí !, S. 51

BRAND, viz Milíře, TCA, S. 43

BRAND, viz Žďár, TCA, S. 79

BRANIŠOV, něm. BRANISCHAU, býv. obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 5

BRAUNSDORF, dnes NOVÁ CHODOVSKÁ,  2 km záp. Chodova, KVA, v seznamu obcí není, u PROFOUSE není

BROD  nad Tichou, něm. BRUCK, samostatná obec, TCA,  S. 6

BROUMOV, něm. PROMENHOF, samostatná  obec, TCA,  S. 6

BRTÍ, něm. PIRTEN, dnes BRŤ, část obce Otročín, KVA, S. 6

BRTNÁ u Plané, zaniklá víska u Damnova, s nímž splynula,  TCA, S. 6

BRTNÁ, něm. ZEIDLWEID, býv.  obec, dnes mimo evidenci,  pod obcí Dolní  Žandov, CHE, S.6

BRUCK, viz Mostek, zaniklé, S. 43

BRUCK, viz Brod nad Tichou, TCA, S. 6

BŘETISLAV, něm. SETZLAW, býv. obec, dnes část Konst.Lázní, TCA, S. 6

BŘEZÍ u Tachova, něm.  PIRKAU, mapa 1890 PÍRKOV, dnes část obce Halže, TCA,  S. 6

BŘEZOVÁ u Karlových Varůviz Pirkenhammer, KVA, S. 49

BŘEZOVÁ, něm. PRÖSAU, mapa 1890 PŘEZAVA, město,  SOK, S. 6

BŘÍZA, viz Pirk, CHE, S. 49

BUBLAVA, viz Schwaderbach, samostatná obec, SOK, S. 60

BUDEČ u Číhané, něm.  WUTSCH, část obce Úněšov, PSV, S. 6

BUKOVANY, něm. BUCKWA, samostatná  obec, SOK, u PROFOUSE není

BYSTŘICE u Hroznětína, viz Dlouhý Grün, KVA, S. 16

BYSTŘINA, viz Reichenbach, není v seznamu obcí, SOK, S. 54

CALTOV, něm. ZALTAU, zaniklá  osada  obce Kříženec, není v seznamu obcí,  TCA, S. 6

CEBIV, viz Čebív, samostatná obec, TCA, S. 7

CECH SVATÉHO VÍTA, něm. Viti Sct.Zeche, zaniklá osada  obce Drmoul, CHE, S. 7

CECHA, něm. ZECH, dnes ÚDOLÍ, jihovýchodně Lokte,  SOK, S. 7

CETNOV, něm. ZETTENDORF, čes. po roce 1952,  dnes část  Chebu, na sev. břehu nádrže Skalka, CHE, S. 7

CIHELNY, část obce Karlovy Vary, u PROFOUSE není, KVA

CIHELNY, něm.  Ziegelhütten,  zaniklá část obce Bošířany, Loketsko,  S. 7

CITICE, něm. ZIEDITZ, samostatná obec. SOK,  S. 7

ČANKOV, něm. SCHANKAU, býv. obec, dnes část Karl. Varů, KVA, S. 7

ČÁSTKOV u Tachova, něm. SCHOSSENREITH, samostatná obec (3 části),  TCA, S. 7

ČEBÍV, něm.  ZEBAU, dnes CEBIV, samostatná obec, 8 km již. Bezdružic (2 části), TCA,  S. 7

ČELÍV, něm. TSCHELIEF, býv. obec 3 km jz. Bezdružic, dnes část obce Kokašice, TCA, S. 8

ČERNÁ, viz Schwarzenbach u Kraslic,  SOK, S. 60

ČERNAVA, viz  Schwarzenbach u Nejdku, KVA, S. 60

ČERNOŠÍN, něm. TSCHERNOSCHIN, město,  TCA, S. 8

ČERNOŠÍN, neznámá zaniklá  ves u Tachova (1407),  TCA, S. 8

ČERNÝ RYBNÍK, něm. SCHWARZENTEICH u Chebu, zaniklá samota, část Chebu, CHE, S. 56

ČESKÝ CHLOUMEK, něm. BÖHMISCH KILMES, býv. obec, dnes část  obce Útvina, KVA, S. 22

ČÍHANÁ u Bochova, něm. Tschies, dnes část obce Bochov, KVA, S. 8

ČÍHANÁ u Mnichova, něm. KSCHIHA, část obce Teplá, KVA, S. 8

ČÍHANÁ u Úněšova, něm. TSCHIHANA, 2 km sz. Úněšova, část obce Úněšov, PSV, u PROFOUSE není,

ČÍHÁNÍ, něm. ČIHANA, u Žlutic, část obce Chýše, KVA, S. 8

ČIRÁ u Kraslic,  viz Litrbachy, SOK, S. 38

ČIŽEBNÁ, od 1948, viz Zweifelsreuth, 6 km jv. Lubů, CHE (býv.Vildšt.), S. 78

DALLWITZ, viz Dalovice, S. 8

DALOVICE, něm. DALLWITZ, u Karlových Varů, samostatná obec (3. části),  KVA, S. 8

DAMNOV, něm.DAMNAU, býv. obec u Plané, dnes část obce Bor, TCA, S. 8

DASNICE, něm. DASSNITZ, samostatná  obec u Sokolova, SOK, S. 9

DĚČKOVICE, ve středověku zaniklá obec u Teplé, KVA, S. 9

DĚPOLTOVICE, něm. TÜPPELSGRÜN, mapa 1890 DÉPOLTICE, samostatná obec (2 části), KVA, S. 9

DEUTSCH BORAU, viz Beranov Německý, dnes Beranovka, KVA, S. 3

DEUTSCH KILMES, viz  Německý  Chloumek,  KVA,  S. 22

DEUTSCH THOMASCHLAG, viz Do maslavičky Německé, TCA, S. 10

DEUTSCHBUNDESORT, dnes DOLNÍ ROZMYŠL, ale v seznamu 1996 není, SOK,  S. 9

DĚVÍN, viz Döba, k Milhostovu, CHE, S. 9

DITREICHSGRUN, zaniklá obec na Hroznětínsku (do 1459), KVA, S. 9

DLOUHÁ LOMNICE, něm. LANGLAMNITZ,  dnes část obce Bochov, KVA, S. 40

DLOUHÁ u Bochova, viz Langgrün, KVA, S. 16

DLOUHÁ VES, něm. LANGENDORF,  ves 4 km již. Bochova, v seznamu obcí 1996 není, KVA, S. 73

DLOUHÁ, viz Grün Dlouhý u Bochova, KVA,. S. 16

DLOUHÉ HRADIŠTĚ, něm. LANGENRADISCH, obec u Bezdružic, část Konst.Lázní, TCA,  S. 9 (20)

DLOUHÉ MOSTY, viz Dlouhý Most, S. 43

DLOUHÝ GRÜN  u Bochova, něm. LANGGRÜN, dnes DLOUHÁ u Bochova, KVA, S. 16

DLOUHÝ GRÜN  u Hroznětína,  něm. LANGGRÜN, dnes BYSTŘICE, část obce Hroznětín, KVA, S. 16

DLOUHÝ MOST, něm. LANGENBRUCK, část obce Frant.Lázně, CHE, S. 43

DÖBA (něm.), čes. DĚVÍN  zaniklá obec u Skalné, v evidenci obcí 1996 není, CHE (býv.Vildšt.), S. 9

DOBERAU, viz Doubrava u Skalné, CHE (býv.Vildšt.), S. 11

DOBRÁ VODA, něm.  DOBRAWOD, býv. obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 75

DOBRASSEN, viz Dobroše, S. 9

DOBROŠE, něm. DOBRASSEN, část obce Odrava u Chebu, CHE,  S. 9

DOBROŠOV, něm. TOBIESENREUTH, býv. obec jv. Libé,  není v seznamu obcí, CHE, S. 9

DOLINA u Krajkové, viz Loch, SOK, S. 39

DÖLLNITZ, viz  Odolenovice, S. 46

DOLNÍ ČÁSTKOV u Milhostova, něm. UnterSchossenreuth, býv. Dolní HLUBOKÁ, 7 km sv. Milhostova u přehrady Horka, dnes část obce  Milhostov, CHE (býv.Vildšt.), S.7

DOLNÍ DVORY, od 1948 česky,  viz Dolní Schön, CHE, S. 59

DOLNÍ HLUBOKÁ, viz Dolní Částkov, CHE, S. 7

DOLNÍ HRANIČNÁ, něm.  UNTER KUNREUTH, viz Kunreuth Dolní, CHE, S. 32

DOLNÍ JADRUŽ, něm. UNTERGODRISCH,mapa 1890 Dolní Jadruš,  býv.obec, část obce Chodský Újezd, TCA, S. 23

DOLNÍ JAMNÉ, něm. UNTERJAMNY, 10 km jjv.Toužimi, býv.obec, dnes část obce Bezvěrov, PSV, S. 24

DOLNÍ KRAMOLÍN, něm.  UNTERGRAMLING, býv. katastr, dnes část obce  Chodová Planá, TCA, S. 29

DOLNÍ LAZY, viz Perlsberg, CHE, S.48

DOLNÍ LAŽANY, něm. UNTERLOSAU, dříve Dolní Losov (19001948), část obce Lipová, CHE, S. 35

DOLNÍ LIPINA, něm. UnterLindau, dnes část obce Lipová, viz Lindov Dolní, CHE, S. 37

DOLNÍ LOMANY, něm.  UNTER LOHMA, býv. katastr, dnes část Františkových Lázní, CHE, S. 39

DOLNÍ LOMNICE, něm. UNTERLOMNITZ, býv. obec,  zaniklá osada  obce Kyselka, není v seznamu obcí, KVA, S. 40

DOLNÍ LUBY, viz Dolní Schönbach, CHE (býv.Vildšt.), S. 59

DOLNÍ NIVY, viz Dolní Nový Grün, SOK,   S. 16

DOLNÍ NOVÝ GRÜN, něm. UNTER NEUGRÜN, 7 km sev. Sokolova, dnes DOLNÍ NIVY, samostatná obec,SOK, S. 16

DOLNÍ PASEKY, něm.  NIEDERREUTH, viz Dolní Reuth  u Aše, CHE (býv.Aš), S. 54

DOLNÍ PELHŘIMOV, něm.  UNTERPILMERSREUTH, viz Pelhřimov, CHE, S. 48

DOLNÍ POCHLOVICE u Kynšperku, něm.  UNTERPOCHLOWITZ, býv. samostatná obec v předměstí Kynšperka, SOK, S. 50

DOLNÍ REUTH u Aše, od 1948 DOLNÍ PASEKY, něm. UNTERREUTH, býv. obec, dnes část Aše, CHE, S. 54

DOLNÍ ROZMYŠL, viz Deutschbundesort, S. 9

DOLNÍ RYCHNOV, něm.  UNTER REICHENAU, samostatná  obec, SOK,  S. 56

DOLNÍ SEDLIŠTÉ, něm.  UNTERZETTLISCH, část obce Vysoké Sedliště, TCA, S. 57

DOLNÍ SCHÖN, dnes DOLNÍ DVORY, býv. osada obce Maškov, vých. Chebu, CHE, S. 59

DOLNÍ SCHÖNBACH, dnes DOLNÍ LUBY, něm.  UNTER SCHÖNBACH, býv.obec, dnes část Lubů, CHE (býv. Vildšt.), S. 59

DOLNÍ VÍSKA,něm. UNTERDÖRFLES, 9 km jz. Bezdružic, býv. osada obce Stan, S. 82

DOLNÍ ŽANDOV, něm.  UNTERSANDAU, býv. městečko, samostatná  obec (5 částí), CHE, S. 78

DOLNÍ ŽĎÁR, něm. UNTERBRAND, 2 km sev. Ostrova, část města Ostrova, KVA, u PROFOUSE není

DOLNÍ ŽITNÁ, viz Rockendorf, CHE, S. 55

DOLNICE u Chebu,  něm. DÖLITZ,  býv. ves u  Chebu, není v seznamu obcí, CHE,  S. 10

DOLY, něm. THOLL, 8 km sv. Přimdy, dnes část obce Bor, TCA,  S. 10

DOMASLAV, dříve DOMASLAV ČESKÁ, něm.  BÖHMISCH DOMASCHLAG, část obce Lestkov, TCA, S. 10

DOMASLAVIČKY, dříve  NĚMECKÉ DOM.,  něm.   DEUTSCHTHOMASCHLAG u Teplé, zaniklá  obec, není v evidenci, TCA, S. 10

DOMAŠÍN, něm. DOMASCHIN, část obce Štědrá, 8 km sz. Manětína, KVA, u PROFOUSE není

DONAWITZ, viz Stanovice,KVA,S. 62

DONITZ , viz Tuhnice, S. 70

DÖRFLES, viz Víska,  S. 82

DÖRFLEIN, zanikl'á obec u Chebu, CHE

DOUBÍ u Chebu, osada obce Tršnice, obec Třebeň, viz Aag,  CHE, S. 2

DOUBÍ, něm.  AICH, dnes část obce  Karlovy Vary, KVA,  S. 10

DOUBRAVA u Aše, část obce Aš, 2 km již. Bad Elster, viz  Grün u Aše,  CHE (býv. Aš), S. 15

DOUBRAVA u Chebu, něm.  TAUBRATH, býv. část Mýtiny, dnes část obce Lipové, CHE, S. 10

DOUBRAVA u Skalné, něm. DOBERAU, 8 km sv. Frant.Lázní, dnes zaniklá obec u Milhostova, CHE (býv. Vildšt.),  S.11

DOUPOV, něm. DUPPAU, býv. okresní  město, dnes mimo evidenci obcí, S. 11

DRAHOV, česky po roce 1952, něm. TROGAU, osada  sz. Chebu , S. 11

DRAHOVICE u Bezdružic, něm. DRAHWITZ, neznámá ves, pak myslivna u Zádubu u Bezdružic, TCA,S. 11

DRAHOVICE u Karl. Varů, něm. DRAHOWITZ, býv.obec, dnes část obce Karlovy Vary, KVA, S. 11

DRAŽNICE, něm. DRASSNITZ, neznámá zaniklá ves u Chebu (do 1316), CHE, S. 11

DRAŽOV u Bečova, něm. TROSSAU, mapa 1890 TROSAVA, dnes část obce Stanovice, KVA,  S. 11

DREIHACKENKÖNIGSWARTER, viz Tři Sekery (Kynžvartské), CHE, S. 58

DREIHACKENTACHAUER, viz Tři Sekery (Tachovské), CHE, S. 58

DRMOUL, něm. DÜRRMAUL, dnes samostatná  obec u Mar.Lázní, CHE, S. 12

DRSNÝ CHLUM, něm. RAUENKULM, býv. osada obce Kaceřov, část městečka Chlum Sv.Máří, SOK, S. 23

DŘENICE, něm.  TREUNITZ, ves  zčásti  v Jesenické nádrži, dnes část Chebu, CHE,  S. 11

DŘEVOHRYZY, něm. ZEBERHEISCH,  zaniklá obec u Teplé, přesto je v seznamu obcí, KVA, S. 12

DUBINA u Šemnice, viz Eichenhof, KVA, S. 13

DUBINA, zaniklá obec, viz Eichelberk, S. 13

DUPPAU, viz Doupov, KVA, S. 11

DÜRNBACH, dnes POTOČIŠTĚ,  sev. od Chebu, část obce Odrava, CHE, S. 12

DÜRR, viz Suchá, CHE (býv.Vildšt.), S. 64

DÜRRENGRÜN, dnes VÝSPA, 2 km záp. Lubů,  CHE, S. 12

DÜRRMAUL, viz Drmoul, CHE, S. 12

DVOREČEK u Frant. Lázní, po roce 1948, něm. HÖFLASGUT, osada obce Jedličná, CHE,  S. 12

DVOREČEK u Skalné (do roku 1952, potom DVOREK), něm. HÖFLAS, samostatná obec,CHE (býv.Vildšt.),S. 12

DVOREČKY u Kynšperku, viz Krainhof, SOK, S. 29

DVOREK u Třebeně, část obce Třebeň, viz Dvoreček u Skalné, CHE, S. 12

DVORY HORNÍ u Karlových Varů, něm. OBERMAIERHÖFEN, dnes část Karlových Varů, KVA, S. 12

DVORY u Lokte, něm. HÖFEN, jižně od Lokte, část obce Loket, SOK, S. 12

DVORY u Sokolova, něm. MEIERHÖFEN, důlní činností zaniklá část obce Bukovany, SOK, S. 12

DVORY, dříve DOLNÍ DVORY u Karl. Var,  něm. UNTERMAIERHÖFEN, část Karl. Var, KVA, S. 12

EBERSFELD, dnes PODLESÍ u Kamenného Dvora, zaniklá ves u Sokolova, není uvedena v seznamu obcí, SOK, S. 13

EBMETH, dnes ROVNÁ ve Slavkovském lese, samostatná obec, SOK, S.13

EBRVÍNOV, neznámá ves na Tepelsku, snad Martinov, CHE,  S. 13

EDERSGRÜN, viz Odeř, S. 46

EGER, viz Cheb,  okresní město, CHE, S. 81

EHMET, dnes SVAŽEC u Lubů, býv. část obce Čižebná, S. 13

EHRLICH, viz  Podstrání, SOK, u PROFOUSE není

EICHELBERK, něm. EICHELBERG, dnes zaniklá ves DUBINA, jižně od Libé, CHE, S. 13

EICHENHOF u Šemnice, dnes DUBINA, býv. obec, dnes část obce  Šemnice, KVA, S. 13

EINSIEDL, viz Mnichov, CHR  S. 43

ELBOGEN, viz Loket, SOK, S. 39

ELFHAUSEN, dnes Jedenáctidomí,  zaniklá osada, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není

ELHOTEN, viz Lhota u Tachova, TCA, S. 36

ELHOTTEN, viz Lhota u Černošína, TCA, S. 36

ELM, též ELLM, dnes  STRÁŇ,  část obce Potůčky, KVA, S. 13

ENGELHAUS, viz Andělská Hora, S. 2

ENKENGRÜN, viz Jankovice, S. 24

ENSENBRUCK, dnes POVODÍ u Skalné, část obce Dvoreček, CHE (býv.Vildšt.), S. 13

ERMESGRÜN, dnes SMRČINA u Skalné, část obce Vackov,  CHE (býv. Vildšt.), S. 13

ESPENTHOR, viz Olšová Vrata, S. 76

FALKENŠTEJN alias FALŠTEJN, zaniklý hrad FALKENSTEIN u Konst. Lázní,  S. 13

FALKNOV nad Ohří,  dnes SOKOLOV, něm. FALKENAU an der  Eger, okresní město, SOK, S. 13

FASSATTENGRÜN, viz Božetín,  S. 5

FISCHERN, po válce RYBÁŘE, zaniklá ves, na hranici u obce Pomezí, CHE, S. 13

FISCHERN, viz Rybáře, KVA, S. 56

FLEISSEN, viz Plesná,,CHE (býv. Vild

št.), S. 49

FLUSÁRNA, něm. FLUSSHÄUSER, zaniklá osada Vackova, CHE (býv. Vildšt.), u PROFOUSE není

FOJTOV, něm. VOITSGRÜN, dnes část obce  Nejdek, KVA, S. 14

FONSAU, viz Vonšov, u PROFOUSE není

FÖRBA, viz Vrbová, S. 76

FRANKENHAMMER, dnes Liboc, 7 km již. Kraslic, část obce Kraslice, CHE, u PROFOUSE není

FRANKENHAMMER, Franky, osada Franken, 2 km jz. Hazlova, obec Libá, CHE, chybí u PROFOUSE

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, něm. Franzensbad, samostatné město, CHE, S. 35

FRANZENSBAD, viz Františkovy Láz ně, S. 35

FRAUENREUTH, po 1948  KOPANINA u  Skalné, CHE (býv.Vildšt.), S. 14

FRIEDERSREUTH u Aše, dnes  PASTVINY, 4 km jz. Hranic, část obce Hranice, CHE (býv.Aš), S. 14

FROHNAU, zaniklá ves, viz Vranov, SOK, S. 76

FRÜHBUß, čes. PŘEBUZ, v našem seznamu chybí, SOK

FUCHSLOCH, viz Liščí Díra, S. 9

FUNKŠTEJN u Klášterce,  neznámý hrad (1465-1574)

FUNKŠTEJN, dnes HÁJE u Karl. Var, něm.FUNKENSTEIN, část obce Kolová, KVA, S. 14

FÜRWITZ, viz Vrbice u Bezdružic, TCA, S. 76

GABHORN, viz Javorná, S. 24

GALTENHOF, viz Jalový Dvůr u Tachova, S. 12

GALTENSTALLUNG, zaniklá ves, viz Jalový dvůr u Broumova, S. 12

GAMNITZ, viz Jemnice, S. 25

GÄNGERHÄUSELN, viz Gängerhof, KVA, S. 14

GÄNGERHOF, též Gängerhäuseln, dnes CHODOV u Bečova, samostatná  obec,  KVA, S. 14

GASSNITZ, viz Jesenice, CHE, S. 25

GEHAAG, viz Háje u Chebu, CHE, S. 17

GEHAG, zaniklé, viz Háj u Tachova, S. 17

GEISCHOWITZ, viz Kejšovice, S. 27

GFELL, viz  Kfely u Ostrova event. u Horního Slavkova,  S. 27

GIESSHÜBL, viz Kysibel, S. 33

GIRSCH, viz Krsy, 6 km sv.Bezdružic, TCA, u PROFOUSE není 

GIRSCHOWA, viz Krsov, S. 32

GLASAU, viz Neblažov, S. 45

GLASHÜTTEN  viz Skelné Hutě u Trstěnic, CHE, S. 21

GLASHÜTTEN, viz Skelná Huť u Bezdružic, TCA, S. 21

GLITSCHAU, viz Klíčov, TCA, S. 27

GODRUSCH, viz Jadruž, TCA, S. 23

GOLDDORF, dnes ZLATÁ, část obce Kynšperk nad Ohří, SOK, S. 14

GOLDWAG, viz Řešanov, S. 54

GOSEL, viz Kozly, S. 29

GOSCHOWITZ,, viz Kojšovice, S. 29

GOSSENGRÜN, dnes KRAJKOVÁ u Sokolova, samostatná obec (7 částí), SOK, S. 14

GOSSMAUL , viz Kosmová, S .29

GOTTESGAB, viz Boží Dar,KVA, S. 8

GOTTMANNSGRÜN, dnes TROJMEZÍ u Aše,obec, CHE (býv.Aš),S. 14

GRAFENGRÜN, dnes HÁJ u Staré Vody, zaniklá obec, CHE, S. 15

GRANESAU, dnes CHRANIŠOV u Chodova, býv. obec, dnes část obce Nové Sedlo, SOK,  S. 15

GRASENGRÜN u Karlových Varů, dnes HÁJEK,  část obce Sadov,  KVA S. 15

GRASLITZ, viz Kraslice, S.30

GRASSET, dnes JEHLIČNÁ u Sokolova,  část obce Královské Poříčí, SOK, S. 15

GRIESBACH, dnes KŘEMENITÁ, zaniklá obec záp. Vřesové, katastr dnes patří k obci Tatrovice, SOK, S. 15

GRÖNA, viz  Křínov, S. 31

GROSS SIEHDICHF'ÜR, viz Velká Hleďsebe, CHE, S. 19

GROSSENTEICH, viz Velký Rybník u Hroznětína, KVA, S. 56

GROSSENTEICH, viz Velký Rybník u Skalné, CHE, S. 56

GROSSLOH, viz Velký Luh, CHE,S. 40

GRÜN u Aše, dnes DOUBRAVA, sv. Aše, 2 km již. Bad Elsteru, CHE, S. 15

GRÜN u Bečova, dnes LOUKA,  část obce Nová Ves u Bečova,  SOK, S. 15

GRÜN u Milíkova, nově ÚVAL, zaniklá obec u Milíkova  (Velká Šitboř), CHE, S. 15

GRÜN u Skalné, dnes ZELENÁ, část obce Skalná, CHE,  S. 15

GRÜN u Sokolova, dnes NOVINA,  zaniklá  osada obce Lobzy, SOK,  S. 15

GRÜNBERG, viz Zelená Hora, SOK,  z PROFOUSE není

GRÜNLAS (něm.), dnes LOUČKY, býv.samostatná  obec  severně Lokte, dnes část obce Nové Sedlo, SOK, S. 16

GSTOM, viz Stan, S. 62

GUMPLITZ, viz Kumpolec, S. 32

GUTŠTEJN, zřícenina hradu a dvůr, něm.  GUTTENSTEIN u Okrouhlého Hradiště, TCA, S. 16
HABAKLADRAU, viz Ovesné Kladruby, CHE, S. 27

HABARTOV, něm. viz Haberspirk, SOK, S. 16

HABERSBIRK, dnes HABARTOV, samostatná  obec, SOK,  S. 16

HACKENHÄUSER, viz Sekerské Chalupy,CHE,  S. 22

HAGENGRÜN, nově ZELENÝ HÁJ u Vojtanova, CHE,  S.16

HAID (u Vildštejna), viz Bor, S. 5

HAID (u Karl.Varů), viz Bor, S. 5

HAID (u Přimdy), viz Bor, S. 5

HAIMHAUSEN NOVÝ, něm. NEUHAIMHAUSEN, část obce Broumov, TCA, S. 16

HÁJ  u Jindřichovic, viz  Silbersgrün, část obce Jindřichovice, SOK, S. 60

HÁJ u Staré Vody, viz Grafengrün, S. 15

HÁJ u Tachova, něm. GEHAG, neznámá zaniklá ves u Tachova (1617), TCA, S. 17

HÁJE nad Teplou, viz Rabensgrün, S. 53

HÁJE u Chebu, něm. GEHAAG, jižně od Chebu, část Chebu, CHE, S.17

HÁJE u Karl. Var, viz Funkštejn, S. 14

HÁJEK, viz Grasengrün u Karl.Var, samostatná obec, KVA, S. 15

HALBGEBÄU, dnes PODÍLNÁ, 4 km sz. Hazlova, v seznamu obcí chybí, CHE, S. 17

HALMGRÜN, dnes PODLESÍ, býv. obec, dnes  část obce  Sadov, KVA, S. 17

HALS, viz Halže, S. 17

HALŽE, něm. HALS, u Tachova, samostatná obec, TCA, S. 17

HAMMERHÄUSELN, viz Hamerníky, S. 17

HAMMERHOF, viz Hamerníky, S. 17

HAMRNÍKY, dříve HAMERNÍKY, něm. HAMMERHÄUSELN, dnes část obce Mariánské Lázně, CHE, S. 17

HANGENDORF, dnes  SVAHY u Plané, TCA, S. 17

HANGENDORF, viz Olešovice, S. 46

HÁNOV, něm. HONAU, býv. obec, dnes část obce Lestkov,  TCA, S. 17

HARLAS u Třebeně, dnes LESINKA, část obce Třebeň, CHE, S. 18

HARLOSEE, dnes  HORNÍ POLŽICE, část obce  Bezdružice, TCA S. 18

HART u Třebeně, dnes LESINA, zaniklá ves, 7 km sv. Chebu, katastr přešel pod Třebeň, CHE, S. 26

HARTENBERK, dnes HŔEBENY, něm. HARTENBERG, 4 km vých. Krajkové, část obce Luh nad .Svatavou, SOK, S. 18

HARTENŠTEJN, zřícenina hradu 2 km již. Bochova, KVA, S. 18

HARTESSENREUTH , viz Hartoušov, S. 18

HARTHÄUSL, část obce Falknov bez českého protějšku, SOK, S. 18

HARTMANNSGRÜN, viz Hartmanov, S. 18

HARTMANOV, něm. HARTMANN SGRÜN, dnes LUČINY, 10 km ssz. Bochova,  v seznamu obcí není, KVA, S. 18

HARTOUŠOV, po roce 1952, něm. HARTESSENREUTH,  dnes část obce Nebanice, CHE, S. 18

HASELBACH, nově LÍSKOVÁ, býv. ves  u Sokolova, SOK, S. 18

HASLAU, viz Hazlov, CHE, S. 18

HAZLOV, něm.  HASLAU,  dnes samostatná obec (6 částí), CHE (býv.Aš), S. 18

HEILIGEN, dnes SVĚTCE u Tachova, TCA, S. 18

HEILIGENKREUZ, viz  Svatý Kříž alias Chodský Újezd, S. 31

HEINRICHSGRÜN, viz Jindřichovice, S. 25

HERRMANSGRÜN, zaniklá obec u Kynžvartu (1392), S. 19

HEŘMANOV u Jindřichovic, něm. Hermannsgrün, v našem seznamu chybí, SOK

HEŘMANOV, něm. HERMANNSDORF, část obce Teplá, KVA, S. 18

HETSCHIGAU, viz Hostíčkov, S. 20

HILPRANTSGRÜN, neznámá zaniklá ves u Milhostova u Skalné, CHE, S. 19

HIMMELREICH, viz  Nebesa, CHE (býv. Aš), S. 45

HINTERKOTTEN, viz Zadní Chodov, S. 22

HIRSCHFELD, dnes POLNÁ u Aše, část obce Hazlov, CHE (býv.Aš), S. 19

HLAVNO, viz Kloben, S. 28

HLEĎSEBE, něm. Siehdichfúr, část. Horních Loman, CHE, není u PROFOUSE,

HLINKY, něm. LEIMGRUBEN, dnes část obce Stanovice,  KVA, S. 19

HLINNÉ,  něm. LIHN, část obce Tisová,  TCA, S.19

HLÍNOVÁ, česky až po 1956, viz Klingen, S. 27

HLUBOKÁ DOLNÍ u Bečova, něm. UNTERTIEFENBACH, dnes část Krásna, není v seznamu, SOK,  S. 19

HLUBOKÁ HORNÍ u Bečova, něm. OBERTIEFENBACH, dnes část Krásna, zaniklá ves, není v seznamu, SOK,  S. 19

HLUBOKÁ u Milhostova, viz Nonnengrün, CHE (býv.Vildšt.), S. 45

HLUBOKÝ, něm. Tiefenbach, 2 km sz. Ostrova, část obce Ostrov, KVA, u PROFOUSE není

HNĚVÍN, něm. KNÖBA, dnes část obec Nebanice, není v evidenci obcí, CHE, S. 19

HÖFEN, viz Dvory u Lokte, S. 12

HÖFLAS, viz Dvoreček u Skalné, S. 12

HOFLASGUT, viz Dvoreček u Frant. Lázní , S. 12

HOHENDORF, viz  Zádub, S.78

HOHENJAMNY, viz Vysoké Jamné, S. 24

HOHENREUT, neznámá zaniklá ves u Mostova u Chebu, CHE, S. 19

HOHENSTOLLEN, viz Vysoká Štola, SOK, S. 66

HOCHGARTH, čes. OBORA u Šindelové, obec  8 km vých. Kraslic, dnes část Šindelové, SOK, S. 19

HOLLOWING, viz Holubín,  S. 20

HOLUBÍN, něm. HOLLOWING, dnes část obce Chodová Planá, TCA,  S. 20

HONAU, viz Hánov, S. 17

HONNERSDORF, viz Jindřichv, S. 25

HORKA, po 1948, něm. BERG, ves u údolní nádrže Horka,  část obce Nový Kostel, CHE (býv.Vildšt.),  PROFOUS chybí ( I., 621)

HORN, dnes HORY u Lokte, dnes není v evidenci obcí, SOK, S. 20

HORN, dnes HORY u Sokolova, část obce Oloví, SOK, S. 20

HORNÍ ČÁSTKOV u Habartova, něm.OberSchossenreuth, dříve (1948) Horní HLUBOKÁ,  4 km jzz. Habartova, dnes část obce Habartov, SOK, (dříve býv.Vildšt.), S.7

HORNÍ DVORY, od 1948,  viz Horní Schön, CHE, S. 59

HORNÍ HLUBOKÁ, viz Horní Částkov, SOK (dříve býv.Vildšt., S. 7

HORNÍ HRANIČNÁ, něm.  OBER KUNREUTH, viz Kunreuth, S. 32

HORNÍ JADRUŽ, něm. OBERGODRISCH, mapa 1890 Horní Jadruš,  býv.obec, část obce Chodský Újezd, TCA, S. 23

HORNÍ KOZOLUPY, něm. OBERGOSOLUP, býv. obec, dnes samostatná obec (4 části), TCA, S. 29

HORNÍ KRAMOLÍN,  něm. OBERGRAMLING, osada  obce Služetín, dnes část obce Teplá, KVA, S. 30

HORNÍ LAZY, viz Perlsberg, CHE, S. 48

HORNÍ LAŽANY, něm. OBERLOSAU, dříve Horní Losov (1900-1948), část obce Lipová, CHE, S. 35

HORNÍ LIPINA, zaniklá obec, viz Lindov Horní, S. 37

HORNÍ LOMANY, něm.  OBER LOHMA, býv. obec, dnes část Františkových Lázní, CHE, S. 39

HORNÍ LOMNICE, něm. OBERLOMNITZ, býv.obec, zaniklá  osada obce Kyselka, KVA, S. 40

HORNÍ LUBY, viz  Horní Schönbach, CHE (býv.Vildšt.), S. 59

HORNÍ NIVY, viz Horní Nový Grün, S. 16

HORNÍ NOVÝ GRÜN, něm. OBER NEUGRÜN, dnes HORNÍ NIVY, část obce Dolní Nivy, 8 km  sev. Sokolova, SOK,  S. 16

HORNÍ PASEKY u Aše, viz Horní Reuth, CHE (býv.Aš), S. 54

HORNÍ PELHŘIMOV, viz Pelhřimov, CHE, S. 48

HORNÍ POCHLOVICE u Kynšperku, něm.  OBERPOCHLOWITZ, býv. obec v předměstí Kynšperka, SOK, S. 50

HORNÍ POLŽICE, viz Harlosee,  býv. osada obce Polžice, dnes  část obce Bezdružice,  TCA, S.18

HORNÍ REUTH, od 1948 HORNÍ PASEKY, něm. OBERREUTH, býv. obec, dnes část obce Aš, CHE, S. 54

HORNÍ ROZMYŠL, něm.  ROSSMEISL, 6 km jv. Jindřichovic, býv.  obec, dnes část Dolní Nivy, SOK, S. 56

HORNÍ RYCHNOV, něm.  OBER REICHENAU, zaniklá  osada Březové, SOK, u PROFOUSE není

HORNÍ SCHÖN, dnes HORNÍ DVORY, býv. osada obce Maškov, vých.Chebu, CHE, S. 59

HORNÍ SCHÖNBACH, dnes HORNÍ LUBY, býv. katastr, 1 km sev. Lubů, CHE (býv.Vildšt.), S. 59

HORNÍ SLAVKOV, něm.  SCHLAGGENWALD, býv. hornické město, SOK, S. 61

HORNÍ VES u Chebu, něm.  OBERN DORF, býv. osada. 5 km sev. Chebu. dnes část obce Třebeň, CHE,  S. 73

HORNÍ VES u Trstěnic, něm.  OBERDORF, býv. obec, dnes část obce Trstěnice, CHE, S. 73 

HORNÍ VÍSKA, něm. OBERDÖRFLES, býv. osada obce Stan, dnes část obce Lestkov,  9 km jz. Bezdružic, TCA, S. 82

HORNÍ ŽANDOV, něm.  OBERSANDAU, býv.obec, dnes část obce Dolní  Žandov, CHE,  S. 79

HORNÍ ŽĎÁR, něm. OBERBRAND, 4 km sev. Ostrova, část města Ostrova, KVA

HORNÍ ŽITNÁ, něm.  OBER ROKKENDORF, zaniklá  obec, není v seznamu obcí, CHE, u PROFOUSE není, 

HORNSBERG, neznámá ves na Loketsku (1185), S. 20

HÖRSIN, viz Hrzín, S. 21

HORY u Lokte,viz Horn, S.20

HORY u Sokolova,, viz Horn, S. 20

HORY, pravděpodobně bývalá obec u Oloví jiného jména, viz Altenberg, S. 2

HOSTÍČKOV, něm. HETSCHIGAU, býv. obec, dnes část obce Chodová Planá, TCA, S. 20

HOŠTĚC, něm. HURSCHK, mapa 1890 HOŠTICE, býv. obec, dnes část obce Teplá, S. 20

HRADECKÁ, viz Scheft,  SOK, S. 58

HRÁDEK, něm. PÜRGLES, část obce Krajkové, SOK, S. 20

HRADIŠTĚ, viz Reichersdorf,  osada býv. obce Maškov, dnes část Chebu, CHE, S. 54

HRANICE, viz Rossbach, město, samostatná obec (4 části), CHE (býv.Aš), S. 55

HRANIČNÁ, dříve DOLNÍ a HORNÍ, viz Kunreuth, S. 32

HRANIČNÁ, viz Markhausen, S. 41

HŘEBENY, viz Hartenberk, SOK, S. 18

HROZŇATOV, viz Starý Kynšperk, resp. Nový Kynšperk, S. 33

HROZNĚTICE u Kralovic, dnes už není v evidenci, S. 21

HROZNĚTÍN, něm. LICHTENSTADT, město, KVA, S. 21

HRUŠKOVÁ, viz Birnsdorf, dnes část Sokolova, SOK,  S. 4

HRZÍN, něm. HÖRSIN, býv.obec, dnes část obce Nový Kostel, CHE (býv.Vildšt.), S. 21

HUNSCHGRÜN, od 1948 PODHŮŘÍ (též Honiggrün), osada obce Hory, sev. Lokte, dnes samostatná obec, SOK, S. 21

HŮRKA, katastr,  1 km  vých. Libé, část obce Libá, viz Riehm, S. 55

HŮRKA, viz Horka, PROFOUS chybí

HŮRKY,něm. BERGHÄUSELN, část Olšových Vrat, KVA, S. 21

HURSCHK, viz Hoštěc, S. 20

HURZ, viz Zhořec, S. 82

CHALOUPKY, viz Neuhaus, SOK, S. 47

CHEB, něm. EGER, okresní město, CHE, S. 81

CHLUM SVATÉ MÁŘÍ, něm. MARIA KULM, mapa 1890 MARIÁNSKÝ CHLUM, městečko, SOK, S. 23

CHLUM, něm. KULM, ves u Žlutic, KVA, S.23

CHLUMEČEK, viz Lehenstein, S. 35 

CHLUMEK, viz Perglas, S. 48

CHOCOVICE, něm. KÖTSCHWITZ, obec u  Třebeně, není v seznamu obcí,  CHE, S. 22

CHODAU, viz Chodov, S. 22

CHODOV u Bečova, viz Gängerhof,  dnes samostatná  obec, KVA, S. 14

CHODOV,  něm. CHODAU, město 5 km severně Lokte, SOK, S. 22

CHODOVÁ PLANÁ, něm.  KUTTENPLAN, samostatná obec,  u PROFOUSE chybí

CHODOVSKÁ HUŤ, viz Chodovský Šmelctál, CHE, S. 66

CHODOVSKÝ ŠMELCTÁL, dnes CHODOVSKÁ HUŤ, něm. KUTTENPLANER SCHMELZTHAL, býv. obec, dnes část obce Tři Sekery, CHE, S. 66

CHODSKÝ ÚJEZD, viz Svatý Kříž, býv.obec, TCA, S. 31

CHOTĚNOV, něm. KUTTNAU, dnes  část obce Mariánské Lázně, S. 23

CHOTÍKOV, něm. KOTIGAU, původně česky KOTÍGOV, resp. mapa 1890 KOTLIJOV, část obce Kynšperk, 3 km jz. Pochlovic, SOK, S. 22

CHRANIŠOV u Chodova, viz Granesau, SOK, S. 15

CHRSTOV, zaniklá obec na Tepelsku, S. 22

CHUDEČ, něm.  KUTSCH, býv.obec, dnes část obce Bezvěrov, PSV, S. 23

CHVOJEČNÁ, viz Sebenbach, S. 57

CHÝLICE, něm. KILLITZ, býv.  obec, dnes část  obce  Útvina, KVA, S. 23

IMLIGAU, viz Jimnice, S. 25

JADRUŽ, něm. GODRUSCH, ves  u Přimdy, dnes část obce Stráž, TCA, S. 23

JÁCHYMOV, něm. JOACHIMSTHAL, město, KVA, S. 24

JALOVÝ DVŮR u Broumova, něm.  GALTENSTALLUNG, zaniklá osada, S. 12

JALOVÝ DVŮR u Tachova, něm. GALTENHOF, býv. ves , S. 12

JANESSEN, viz Jenišov, S. 25

JANKOVICE, něm. ENKENGRÜN, býv. obec, dnes  část obce Teplá, KVA, S. 24

JANOV, něm.  JOHANNESDORF, dnes část obce  Kočov, TCA, S. 24

JANOVEC, zaniklá ves na místě rybníka u Branišova, KVA, S. 24

JAVORNÁ u Bochova, něm. GABHORN, mapa 1890 JAVOŘÍ, býv. obec, dnes  část  obce Bochov, KVA,  S. 24

JAVORNÁ, něm. OHORN, 7 km sev. Bochova, není v evidenci, KVA, S. 25

JAVOŘINA, něm. AHORNWALD, 6 km záp. Nejdku, není už v evidenci obcí 1996, S. 24

JEDENÁCTIDOMÍ u Aše, něm. ELFHAUSEN, zaniklá osada obce Podhradí, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není, v seznamu obcí není 

JEDLIČNÁ, býv. osada obce Horní Lomany,  viz Tannenberg, CHE, S. 67

JEDLOVÁ,  býv. obec, dnes  část  obce Stará Voda, viz Tannaweg, CHE, S. 67

JEHLIČNÁ, viz Grasset, SOK,  S. 15

JEMNICE, něm. GAMNITZ, býv. obec, dnes část obce Tisové, TCA, S. 25

JENIŠOV, něm. JANESSEN, samostatná obec u Karl. Varů, KVA, S. 25

JESENICE, něm. GASSNITZ, býv. obec, dnes část obce Okrouhlá, CHE, S. 25

JIMLÍKOV, něm. IMLIGAU, býv. obec, dnes část  Nové Role, KVA,  S. 25

JINDŘICHOV, něm. HONNERSDORF,  dnes část Chebu, CHE, S. 25

JINDŘICHOVICE, něm. HEINRICHSGRÜN, město u Sokolova (2 části a 5 katastrů: Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská, Poušť), SOK, S. 25

JOACHIMSTHAL,viz Jáchymov, S. 23

JOHANNESDORF, viz Janov, S. 24

JOSEFOV, něm.JOSEFSDORF, vých. Krajkové, samostatná obec (4 části), SOK,  S. 25

KACEŘOV, viz  Katzengrün,  S. 26,34

KAGERAVA u Kynšperku,  1890 KOLAVA, od 1947 KOLOVÁ, dnes název zrušen,  uvádí se jako Libavské Údolí, něm.  KOGERAU,  2 km vých. Kynšperku, dnes samostatná obec Libavské Údolí, SOK, S. 26

KAHUDOWA, viz Kohoutov, S. 28

KALTENBRUNN u Sokolova, S. 26

KAMENEC, něm. HOHLENSTEIN (Hollenstein), zaniklá osada u Tří Seker, u PROFOUSE není

KAMENICE, viz Štampach,  SOK, S. 66

KAMENNÁ, viz Steingeröll, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není

KAMENNÝ DVůR, viz Steinhof, býv. obec, SOK, S. 63

KAMETSCHEN, viz Kamýček, S. 26

KAMIEGL, viz Kamýk, S. 26

KAMMERHOF, dnes KOMORNÍ DVůR u obce Skalka, není v seznamu obcí, CHE, u PROFOUSE není

KAMMERSDORF, česky LUŽNÁ u Chebu, 5 km sz. Chebu, zaniklá ves, část obce Libá, TCA,  S. 26

KAMMERSGRÜN, česky LUŽEC, 5 km vých. Nejdku, dnes část Nejdku, KVA, S. 26

KAMÝČEK, něm.  KAMETSCHEN, osada u Bezdružic, S. 26

KAMÝK, něm. KAMIEGL u obce Zhořec, dnes část obce Bezdružice, TCA, S. 26

KARLÍN, něm. KAROLINENHOF,  dnes část obce Planá, TCA,  S. 26

KARLOVY VARY, něm.  KARLSBAD, okresní město, dnes 15 částí, KVA, S. 81

KATEŘINA, něm.  KATHARINADORF,  osada, část obce Skalná, CHE (býv.Vildšt.), S. 26

KATZENGRÜN, dnes KACEŘOV, samostatná  obec u Chlumu (2 části), mapa 1890 KACENGRÝN, SOK, S. 26,34

KEJŠOVICE, něm. GEISCHOWITZ,  dnes část obce Krsy, PSV, S. 27

KFELY u Ostrova, něm. GFELL, dnes  část obce Ostrov, KVA, S. 27

KFELY u Slavkova, něm. GFELL, býv. obec  u  Horního Slavkova, není v seznamu obcí, SOK, S. 27

KHOAU, viz Kyjov, TCA, S. 33

KIESENREUTH, viz Křížence, S. 31

KILLITZ, viz Chýlice, S. 23

KIRCHBERG, dnes  KOSTELNÍ, část obce Kraslice, SOK, S. 27

KIRCHENBIRK, od 1947 KOSTELNÍ BŘÍZA ve Slavkovském lese, dnes část obce Březová, SOK, S. 27

KITLITZDORF, viz Kytlice, S. 33

KLADRUBY u Teplé, něm. KLADERLAS, dnes část Teplé, KVA, S. 27

KLADSKÁ, něm.  Glatzen, dříve ke Kynžvartu, dnes část obce Mariánské Lázně, CHE,  u PROFOUSE chybí

KLÁŠTER (TEPLÁ), něm. STIFT  TEPL, býv. obec, dnes část obce Teplá, viz Teplá, KVA, S.67

KLEIN SIEHDICHF'ÜR,  viz  Malá Hleďsebe, CHE, S. 19

KLESŤ, viz Reisig, býv. osada obce Slatina, dnes část Chebu, CHE,  S. 54

KLÍČOV, něm.  GLITSCHAU, býv. obec, dnes  část obce Kočov,  S. 27

KLIMENTOV, něm. KLEMENSDORF, část obce Velká Hleďsebe, CHE, S. 27

KLINGEN u Chebu, po roce 1956 jako  HLÍNOVÁ, býv. osada obce Mostov, CHE, není v seznamu obcí, S. 27

KLINGHART, dnes  KŘIŽOVATKA u Skalné, samostatná obec (2 části). CHE (býv.Vildšt.), S. 28

KLOBEN, od roku 1949 HLAVNO, býv. obec, dnes část obce Citice, SOK, S. 28

KNÖBA, viz Hněvín, S. 19

KOBELEC, viz Kofel, S. 28 

KOČOV u Stříbra, neznámá ves (1239-1839), S. 28

KOČOV, něm. GOTTSCHAU, samostatná obec (4 části), TCA, S. 28

KOFEL u Lokte, po roce 1948 KOBELEC, býv. osada, dnes část obce Černava, SOK, S. 28

KOGERAU, viz Kagerava, S. 26

KOHLING u Rotavy,  čes. Milíře, zaniklá ves, SOK, S. 28

KOHLING, od 1947 MILÍŘE ve Slavkovském lese, zaniklá ves, SOK, S. 28

KOHOUTOV, něm.  KAHUDOWA, býv. obec, dnes část obce Bezdružice, TCA, S. 28

KOJŠOVICE, něm. GOSCHOWITZ, býv. obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 29

KOKAŠICE, něm. KOKASCHITZ, býv.obec, dnes samostatná obec (4 části), TCA, S. 29

KOLAVA,  něm. KOHLHAU, dnes KOLOVÁ, dnes samostatná obec u Karl. Varů  ( 3 části), KVA, S. 34

KOLOVÁ u Karl.Var, viz Kolava, S. 34

KOLOVÁ u Kynšperka, zrušený  název, viz Kagerava, SOK, S. 26

KOMORNÍ DVůR u Chebu, viz Kammerhof, CHE 

KÖNIGSBERG an der Eger, viz Kynšperk nad Ohří, SOK, S. 32

KÖNIGSWART, viz Lázně Kynžvart, CHE, S. 33

KÖNIGSWERTH, od 1947 KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ u Sokolova, samostatná obec (2 části), SOK, S. 34

KONRADSGRÜN, viz Kunrátov, CHE, S.32

KONSTANTINOVY LÁZNĚ, něm.  NEUDORF, později KONSTANTINENBAD, dnes samostatná obec  (7 částí), TCA, S. 82

KOPANINA u Chebu, viz Frauenreuth, CHE (býv.Vildšt.), S. 14

KOPANINY u Aše, viz  Krugsreuth, CHE (býv.Aš), S. 34

KORNOV, něm.  KORNAU, od 1948 OBILNÁ, osada obce Potočiště,  dnes část obce Odrava, CHE, S. 29

KOŘEN, něm.KURSCHIN, býv. obec, dnes část obce Olbramov, TCA, S. 29

KOSMOVÁ, něm. GOSSMAUL, býv.  obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 29

KÖSTELDORF, od roku 1948 RÁJEC, býv. obec, dnes část obce Černava, KVA, S. 29

KOSTELNÍ BŘÍZA, viz Kirchenbirk, S. 27

KOSTELNÍ u Kraslic, viz Kirchberg,  S. 27

KOTIGAU, viz Chotíkov, S. 22

KÖTSCHWITZ, viz Chocovice, S. 22

KOZÍ HŘBETY, něm. ZIEGENRÜCK, osada obce Trojmezí, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není, v seznamu obcí není

KOZLY, něm.  GOSEL, zaniklá obec, jižně Lipové,  CHE,  S. 29

KRAINHOF, od 1947 DVOREČKY u Kynšperka, býv. katastr, dnes část obce Libava, SOK,  S. 29

KRAJKOVÁ, viz Gossengrün, S. 14

KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ, viz Königswerth, býv. obec, SOK, S. 34

KRAPICE, něm.  KROPITZ, býv. katastr, část obce Frant.Lázně, CHE, S. 30

KRASÍKOV, něm.   SCHWANBERG, býv. katasr, dnes  část obce Kokašice,  TCA, S.30

KRASLICE, něm.  GRASLITZ,  býv. okresní město, SOK, S. 30

KRÁSNÁ u Aše, viz Schönbach, samostatná obec, CHE (býv.Aš), S. 59

KRÁSNÁ u Kraslic, něm. SCHÖNWERTH, 2 km záp. Kraslic, část obce Kraslice, CHE,  S. 60

KRÁSNÁ LÍPA u Chebu, něm.   SCHÖNLIND, osada obce Háje u Chebu , CHE, S. 37 

KRÁSNÁ LÍPA u Kostelní Břízy, něm. SCHÖNLIND, zaniklá obec ve Slavkovském lese, SOK, S. 37

KRÁSNÁ LÍPA u Rotavy, něm.  SCHÖNLIND, dnes část obce Šindelová, SOK, S. 37

Krásné Poříčí čili Krásná, něm.  SCHÖNWERTH, býv. osada, severní čtvrť Falknova, SOK, u PROFOUSE není

KRÁSNÉ u Tří Seker, viz Schönthal Malý a Velký, CHE, S. 59

KRÁSNÉ ÚDOLÍ u Bečova, viz Schönthal, S. 59

KRÁSNÉ ÚDOLÍ u Černošína, něm. Schönthal, dříve Šontál u Černošína, část obce Černošín, TCA, u PROFOUSE není

KRÁSNO, město, viz Schönfeld, S. 59

KRÁSNÝ HRAD, viz Schönburg, S. 59

KRÁSNÝ JEZ, viz Schönwehr, S. 60

KRÁSNÝ LES, něm. SCHÖNWALD,  KVA, 8 km sv. Ostrova, samostatná obec, u PROFOUSE není

KREUZENSTEIN, viz Svatý Kříž, u PROFOUSE není, CHE

KRIPS, viz Křivce, S. 31

KRONDORF, až po 1952 SMRČÍ u Nového Kostela, zaniklá obec, není v seznamu obcí, CHE (býv.Vildšt.), S. 34

KROPITZ, viz Krapice, S. 30

KROTTENSEE, od 1947 MOKŘINA, býv. obec, dnes část obce Milíkov, CHE, S. 34

KRSOV, něm. GIRSCHOWA býv. obec, dnes část obce Ostrov u Bezdružic, PSV, S. 32

KRSY, něm.  GIRSCH, býv.obec, dnes samostatná obec (5 částí),  PSV, u PROFOUSE chybí

KRUGSREUTH, od 1948 KOPANINY, býv..osada obce Podhradí, dnes část obce Aš, CHE, S. 34

KRUKANICE, něm. KRUKANITZ, býv. obec, dnes část obce Pernarec, PSV, S. 34

KRZELOWITZ, viz Křelovice, S.31

KŘELOVICE u Pernarce, něm.  KRZELOWITZ, samostatná obec Křelovice (5 částí), PSV,  S.31

KŘEMENITÁ, viz Griesbach, S. 15

KŘEPKOVICE, něm. SCHRIKOWITZ, býv. obec, dnes část obce Teplá, KVA, S. 31

KŘÍNOV, něm. GRÖNA, mapa 1890 KŘENOV, býv.obec, dnes část obce Planá, TCA, S. 31

KŘIVCE, něm. KRIPS, býv.obec, dnes  část obce Bezdružice, TCA, S. 31

KŘÍŽENEC alias KŘIŽENCE, něm.  KIESENREUTH, býv. obec, dnes část obce Planá, TCA S. 31

KŘIŽOVATKA, viz Klinghart, CHE (býv.Vildšt.), S. 28

KSCHIHA, viz. Číhaná, KVA, S. 8

KUGELHOF, neznámý dvůr u Horního Slavkova (1539-1564), S. 34

KÜHRBERG, 1948-1950 KOSTELNÍ, po roce 1950 MEZIHORSKÁ, zaniklá obec u Jindřichovic, kam přešel katastr obce, SOK, S. 34

KULM, viz Chlum, S. 23

KULSAM, od 1948 ODRAVA, býv. obec, dnes samostatná obec (5 částí), CHE, S. 35

KUMPOLEC, něm.  GUMPLITZ u Plané, býv. obec, dnes část obce Tisová u Tachova, TCA, S. 32

KUNRÁTOV, něm.  KONRADSGRÜN u Žandova, od 1948 SALAJNA, část Dolního Žandova,  CHE, S. 32

KUNREUTH Dolní a Horní, něm.  KUNREUTH OBER a UNTER, až po roce 1952 Dolní a Horní HRANIČNÁ, bývalé osady, dnes část obce Pomezí nad Ohří, CHE, S. 32

KUNŠTÁT u Kraslic, něm. KONSTADT, po  1945 MLYNSKÁ, býv. obec, dnes část Kraslic, SOK, S. 32

KURSCHIN, viz Kořen, TCA, S. 29

KUTSCH, viz Chudeč, S. 23

KUTTENPLANER SCHMELZTHAL, viz  Chodovský Šmelctál, S. 66

KUTTNAU, viz Chotěnov, CHE, S. 23

KVĚTNÁ, viz Plumberg, , býv. samostatná obec, jv. Oloví, SOK, S. 50

KYJOV, něm.  KHOAU, mapa 1890 KHOAVA, býv.obec, dnes část obce Zadní Chodov, TCA, S. 33

KYNŠPERK nad Ohří, něm.  KÖNIGSBERG an der Eger, město (8 částí), SOK,  S. 32

KYSELKA, viz Kysibel, S. 33

KYSIBEL, něm. GIESSHÜBL u Bochova, vojenské pásmo Doupov,  S. 33

KYTLICE u Citic,  něm. KITLITZDORF, mapa 1890 CITEJCOV u Cidic,  důlní činností zaniklá  část obce Bukovany,  S.33

LANDEK, viz Otročín, KVA, S. 47

LANGENBRUCK, viz Dlouhý Most, CHE, S. 43

LANGENDORF, viz Dlouhá Ves, S.73

LANGENRADISCH, viz Dlouhé Hradiště u Bezdružic, S. 9 (20)

LANGGRÜN, viz Dlouhý Grün u Bochova, dnes Dlouhá, KVA, S. 16

LANGGRÜN, viz Dlouhý Grün u Hroznětína, dnes Bystřice, KVA, S. 16

LANGLAMNITZ, viz Dlouhá Lomnice, S. 40

LANZ, viz Lomnice, S. 40

LAPITZFELD, viz Lipoltov u Chebu, S. 37

LAPPERSDORF, viz Lipoltov u Doupova, S. 38

LAUTERBACH DORF, viz Litrbachy Ves, S. 38

LAUTERBACH STADT, viz Litrbachy Město, dnes  pomístní název Čistá, S. 38

LAUTERBACH u Kraslic, viz Litrbachy, dnes Čirá, SOK, S. 38

LÁZNĚ KYNŽVART, něm. BAD KÖNIGSWART, samostatná obecměsto (2 části),  CHE, S. 33

LAZY, viz Perlsberg, dnes část obce Kynžvart, CHE, S. 48

LAŽANY, viz Dolní a Horní Lažany, S 35

LEHENSTEIN, něm.  CHLUMEČEK, zaniklá osada Chebu mezi Střížkovem a  Dolnicí, název není v evidenci obcí, CHE, S. 35

LECHOV, něm. Lechowa, dvůrčást Krsů, není v evidenci obcí, TCA, S. 35

LEIBITSCH, viz Liboc, S. 36

LEIENWINKEL, osada Stará Knížecí Huť u Tachova, ves u hranice, S. 35

LEIMBRUCK u Malé Šitboře, bez českého protějšku, dnes  část obce Milíkov, ale není uvedena v evidenci, S. 35

LEIMGRUBEN, viz Hlinky, S. 19

LEOPOLDOVY HAMRY, něm. LEOPOLDSHAMMER, zaniklá ves, katastr přešel pod obec Krajkovou, není už v seznamu obcí, SOK, S. 17

LESÍK u Nejdku, viz Mühlberg, S. 44

LESÍK, něm. WALDL, býv. osada obce Týn, 5 km od Sokolova, SOK, není v seznamu obcí, není totožný s Lesíkem u Nejdku, S. 35

LESINA, viz Hart,  S. 26

LESINKA, viz Harlas, CHE, S. 18

LESKAU, viz Lestkov, TCA, S. 35

LESNÁ u Nového Kostela, viz Valdov, CHE, S. 72

LESNÁ u Tachova, viz Schönwald, S. 60

LESOV, něm.LESSAU, býv. osada obce Bor, dnes  část Sadova, KVA, S. 35

LESSAU , viz Lesov, S. 35

LESSNITZ , viz Ležnice, S. 36

LESTKOV, něm.  LESKAU, býv. obec, dnes samostatná obec (6 částí),  TCA, S. 35

LEŽNICE, něm.  LESSNITZ, býv. obec, dnes přešel katastr pod Horní Slavkov, není už vedena v evidenci, SOK, S. 36

LEŽNIČKA, viz Stirn, býv. obec, SOK, S. 63

LHOTA u Boru, něm. ELHOTEN, býv. obec, dnes část obce Bor, TCA, S. 36

LHOTA u Černošína, něm.   ELHOTTEN, býv. obec, dnes část obce Černošín, TCA, S. 36

LHOTKA, něm. VOGELSANG, býv. osada obce Kumpolec, dnes část obce Tisová, TCA, S. 36

LIBÁ, viz Libštejn, CHE, S. 37

LIBAVA, něm. LIEBAU u Kynšperka, býv. obec, dnes zaniklá, není v seznamu obcí, SOK, S. 36

LIBAVSKÉ ÚDOLÍ, něm. Liebauthal, sloučeno s Kolovou, kteréžto jméno zaniklo,  viz Kagerava, SOK, S. 26

LIBITZEN, viz Libívice, S. 36

LIBÍVICE, též LIBĚVICE, něm. LIBITZEN,  dnes část obce Horní Kozolupy u Bezdružic, TCA, S. 36

LIBNOV, něm. LIEBENAU  u Oloví, mapa 1890 LIBENAVA, býv. obec, dnes část obce Krajková, SOK, S. 36

LIBOC, něm. FRANKENHAMMER, část obce Kraslice, SOK, u PROFOUSE  chybí

LIBOC, něm. LEIBITSCH, osada obce Pochlovice; dnes část obce Kynšperk, SOK, S. 36

LIBŠTEJN, po roce 1948 LIBÁ,  něm. LIEBENSTEIN, sz. Chebu, samostatná obec (2 části), CHE, S. 37

LIČANY, neznámá obec u Teplé, KVA, S. 38

LIEBAU, viz Libava, S. 36

LIEBENAU, viz Libnov, S. 36

LIEBENECK, dnes TŮNĚ, západně Chebu, býv.část obce Pomezí nad Ohří, CHE, S. 37

LIHN, viz Hlinné, S. 19

LICHTENSTADT, viz Hroznětín, S. 21

LINDAVA, viz Lindenhau, S. 37

LINDENHAMMER, zaniklá osada obce Hory u Oloví, SOK, S.37

LINDENHAU, do roku 1948 LINDAVA, pak LIPOVÁ, osada  býv. obce Jesenice, dnes samostatná obec (9 částí), CHE, S. 37

LINDOV Horní a Dolní u Lipové, něm. OBERLINDAU, osada obce Mýtina, 2 km jz. Lipové, a UNTER LINDAU, osada obce Stebnice, mapa 1890 LINDAVA, po roce 1952 nový název Horní a Dolní  LIPINA, CHE, S. 37

LINDOV u Hazlova, něm. LINDAU, 1900 LINDAVA, 1923 LIPNOV, 1947 LINDOV, 1948 LIPNÁ, osada obce POLNÁ, část obce Hazlov, CHE (býv. Aš), S. 37

LÍPA, viz Pichl, S. 48

LIPNÁ, viz Lindov, Che (býv.Aš), S.37

LIPNICE, něm.LITTMITZ, zaniklá ves, 7 km sv. Sokolova, SOK, u PROFOUSE není

LIPOLTOV u Doupova, něm.  LAPPERSDORF, zaniklá obec 8 km sz. Doupova, dnes součást obce Velichov, KVA, S. 38

LIPOLTOV u Chebu, něm.  LAPITZFELD, býv. obec, dnes část Tuřan, CHE, S. 37

LIPOVÁ u Chebu, viz Lindenhau, S. 37

LÍSKOVÁ, něm.  HASELBACH, býv. obec důlní činností zaniklá, dnes lom MEDARD,  SOK, S.18

LÍSKOVÁ, viz Haselbach, S. 18

LIŠČÍ DÍRA,  něm.  FUCHSLOH poblíž obce Hájek (Grasengrün), KVA, S. 9

Liščí Hora, něm. Fuchsberg, samota  3 km sz. Lubů, obec Výspa, CHE, u PROFOUSE není

LÍTOV, viz Littengrün, S. 38

LITRBACHY MĚSTO, něm. LAUTERBACH STADT, mapa 1890 LAUTRBACH, od 1948 ČISTÁ, zaniklé město ve Slavkovském Lese, SOK, S. 38

LITRBACHY VES, něm.  LAUTERBACH DORF, od 1948 ČISTÁ, dolováním zaniklá ves u Svatavy, katastr přešel pod obec Svatavu, SOK, S. 38

LITRBACHY, po 1948 ČIRÁ, něm. LAUTERBACH, 6 km jihozápadně Kraslic, SOK, S. 38

LITTENGRÜN,  po roce 1948 LÍTOV,  osada obce Kacéřov, dnes část obce Habartov, 3 km sev. Chlumu Sv. Máří, SOK,  S. 38

LOBZY, něm.  LOBS, býv. obec, dnes část obce Březová,  SOK, S. 38

LOBZY, něm. LABES, část obce Ošelín, 10 km záp. Stříbra, TCA, S. 38

LOHHÄUSER, od 1947 SLATINA, zaniklá ves na hranici na Kynžvartsku, CHE, S. 38 

LOHM, viz Lom nebo Lomy, S. 39

LOCH, od r. 1947  DOLINA, 1 km sv. Krajkové, býv. obec, dnes část Krajkové,  SOK, S. 39

LOKET, něm.  ELBOGEN, město, býv. centrum Loketského kraje,  býv. soudní okresní město, SOK, S. 39

LOM u Stříbra, něm. LOHM, býv. obec, dnes část Stříbra, TCA, S. 39

LOM u Tachova, něm. LOHM, dnes samostatná obec, TCA, S. 39

LOMNICE, něm. LANZ, samostatná obec, 3 km sev. Sokolova, SOK, S. 40

LOMNIČKA, viz Steingrub, 2 km vých. Plesné, část obce Plesná, CHE (býv.Vildšt.), S. 63

LOMY, něm. LOHM, býv. obec, dnes část obce Kokašice, TCA, S. 39

LOUČKY, něm. Lutschkahäuseln, osada, část obce Zhořec, u PROFOUSE není

LOUČKY, viz Grünlas, část obce Nové Sedlo, SOK, S. 16

LOUČNÁ u Jindřichovic, viz Waitzengrün, SOK, S. 77

LOUKA, viz Grün u Bečova, býv. obec, dnes část Nové Vsi, SOK, S. 15

LOUŽEK, něm.Au, viz Ava,  ves 6 km sv. Chebu,  CHE, S. 3

LÖWENHOF, česky LVOV, důlní činností zaniklá část obce Lomnice S.40

LŠTĚŇ, zaniklá ves u Vidžína na Tepelsku, KVA,  S. 40

LUBY, viz  Schönbach, S. 59

LUČINA u Tachova, viz Sorghof, TCA, S.62

LUČINY, viz Hartmanov, KVA, S. 18

LUH NAD SVATAVOU, viz  Werth,  SOK,  S. 77

LUSADING, viz Služetín, CHE, S. 61

LUŽEC u Nejdku, viz Kammersgrün, KVA, S. 26

LUŽNÁ u Boru,  osada  býv. obce Dubina, dnes část Boru, TCA, u PROFOUSE není

LUŽNÁ u Chebu, viz Kammersdorf, v seznamu obcí není, CHE, S. 26

LVOV, viz Löwenhof, SOK, S. 40

MÄHRING, viz Újezd u Aše, CHE (býv.Aš), S. 70

MACHAŘOV, něm.  MACHARZENHOF, dvůr u vsi Strahov, TCA,  S. 40

MAIERSGRÜN, od 1947 VYSOKÁ, býv. obec, dnes část obce Stará Voda,  CHE, S. 40

MALÁ HLEĎSEBE, něm. KLEIN  SIEHDICHF'ÜR, část obce Velká Hleďsebe, CHE, S. 19

MALÁ ŠITBOŘ, něm. KLEIN SCHÜTTÜBER,  býv. obec, dnes   část obce Milíkov, CHE, S. 66

MALÉ KRÁSNÉ, viz Malý Schönthal, S. 59

MALKOVICE u Pernarce, něm.  MALKOWITZ, dnes část obce Pernarec, PSV,  S. 41

MALKOVICE u Přimdy,  něm. MALKOWITZ, 14 km vých. Přimdy, část obce Bor, TCA, S. 41

MALÝ SCHÖNTHAL, dnes MALÉ KRÁSNÉ, dnes  část obce Tři Sekery, CHE, S. 59

MANĚTÍN, město, PSV,  S. 41

MARIAFELS, viz  Slavice, S. 61

MARIAKULM, viz Chlum Svaté Máří, S. 23

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, něm. MARIENBAD, býv. okresní město, S. 41

MARKARTOV, v letech 1923-1947, dnes PODLESÍ u Mar.Lázní, něm. MARKUSGRÜN, býv. obec, dnes část obce   Dolní Žandov,  CHE, S. 41

MARKHAUSEN u Kraslic, dnes HRANIČNÁ u Klingenthalu, SOK, S. 41

MARKHAUSEN, od 1949 POMEZNÁ, na břehu nádrže Skalka, část obce Pomezí  n.O.,  CHE, S. 41

MARKUSGRÜN, dnes Podlesí u Mar. Lázní, viz Markartov, CHE, S. 41

MARKVAREC u Krajkové, něm. MARKLESGRÜN, býv.obec, dnes zaniklé a jeho katastr ke Krajkové,  SOK,  S. 41

MARŠOVY CHODY, něm. MASCHAKOTTEN u Tachova, dnes část obce Částkov, TCA, S. 42

MARTINOV, něm. MARTNAU, býv. obec, dnes část obce  Vlkovice, CHE, S. 42

MASCHAKOTTEN, viz Maršovy Chody,TCA,  S. 42

MAŠKOV, viz Matzelbach, S. 42

MATTELBERG, česky  OVČÁRNA, zaniklá  osada  katastru  Velký Rybník,  obec Starý Rybník, CHE, S. 42

MATZELBACH, dnes MAŠKOV, část Chebu, CHE, S. 42

MĚCHOV, něm. MIES, býv. obec,  dnes  část obce  Otročín,  KVA, S. 42

MECHOVÁ u Chebu, viz Mies,  S. 42

MEIERHÖFEN, viz Dvory u Sokolova, S. 12

MĚSTO LÁZNĚ KYNŽVART, viz Kynžvart Lázně, CHE, S. 33

MĚSTO TEPLÁ, něm.  TEPL STADT, viz Teplá, KVA, S. 67

METTERNICH, viz Nový Metternich, zaniklý název, dnes Krásné, S. 42

MEZIHORSKÁ, viz Kührberg, zaniklá obec jv. Jindřichovic, SOK, S. 34

MEZIROLÍ, viz  Sittmesgrün, KVA, S. 60

MIES, dnes MECHOVÁ u Stebnice, jv. Chebu, část obce Lipová, CHE, S. 42

MIES, viz Měchov, S. 42

MICHALOVY HORY, něm. MICHELSBERG,  mapa 1890 MICHELBERK,  býv. hornické městečko, dnes část obce Chodová Planá, TCA, S. 42

MICHELSBERG, viz Michalovy Hory, S. 42

MIKULOV, něm.  NIKLASBERG, katastr obce Aš, u PROFOUSE chybí

MILEŠOV, viz Müllersgrün, SOK, S. 44

MILHOSTOV, dnes MILLESTAU, též MÜLLESTAU, část obce  Zádub-Závišín,  CHE, S. 42

MILHOSTOV, viz  MILHOŠŤ, S. 52

MILHOŠŤ,  od 1949 MILHOSTOV, něm.  MÜHLESSEN u Skalné, samostatná obec (3 části),  CHE (býv. Vildštejn), S. 42

MILÍKOV u Chebu, něm. MILTIGAU, dříve Miltikov, dnes samostatná  obec (5 částí),  CHE, S. 43

MILÍKOV u Stříbra, něm. MILLIKAU, dnes část  Stříbra, TCA,  S. 43

MILÍŘE u Přimdy, něm. BRAND, TCA, S. 43

MILÍŘE u Tachova, něm. BRAND, dnes samostatná obec, TCA,  S. 43

MILÍŘE, viz Kohling, S. 28

MILKOV, něm. MILIKAU, zaniklá obec u Domaslavi u Bezdružic, S. 43

MILLIKAU, viz Milíkov u Stříbra, S. 43

MILTIGAU, viz Milíkov u Chebu, CHE, S. 43

MILTIKOV, viz Milíkov u Chebu, CHE, S. 43

MÍROVÁ, viz Mnichov u Chodova, S. 43

MLÝNEK, viz Mühlgrün, CHE, S. 44

MLÝNSKÁ, viz Kunštát, S. 32

MLÝNSKÁ, viz Mühldorf, zaniklé, KVA, S. 44

MNICHOV u Chodova, něm.   MÜNCHHOF, do roku 1948 Mnichov, dnes MÍROVÁ, 2 km vých. Chodova, samostatná obec KVA, S. 43

MNICHOV u Mar. Lázní, něm. EINSIEDL, samostatná obec (3 části),  CHE, S. 43

MOKŘINA, viz Krottensee, S. 34

MOKŘINY, viz Nassengrub, samostatná obec u Aše, CHE (býv.Aš), S. 45

MOSTEK, něm. BRUCK,  zaniklá ves na říčce Plesné sev. Milhostova u Skalné, CHE (býv.Vildšt.), S. 43

MOSTOV, něm. MOSTAU u Chebu, 1 km vých. Nebanic, dnes část obce Odrava, CHE, S. 44

MRÁZOV, něm. PROSAU,  dnes část obce Teplá, CHE, S. 44

MÜHLBACH u Chebu, po 1952 POMEZÍ NAD OHŘÍ, 6 km záp. Chebu, samostatná obec (2 části), CHE, S. 44

MÜHLBERG u Nejdku, dnes LESÍK, dnes část obce Nejdek, KVA, S. 44

MÜHLDORF, dnes MLÝNSKÁ, býv. osada obce Stará Ves, zaniklá ves na Doupovsku, KVA S. 44

MÜHLESSEN, viz Milhošť, dnes Milhostov, CHE (býv.Vildšt.), S. 42

MÜHLGRÜN, až po 1952 MLÝNEK, býv.osada Kopaniny, dnes část obce Nový Kostel, CHE (býv.Vildšt.), S. 44

MÜHLPEINT, zaniklá osada obce Ostrov u Krásné Lípy, SOK,  S. 44

MÜLLERSGRÜN, od 1947 MILEŠOV u Bečova, není v seznamu obcí, dnes  pod městem Krásno, SOK, S. 44

MÜLLESTAU, viz Milhostov, CHE, S. 42

MÜLLN, od 1947  ŠTĚDRÁ, býv. obec, dnes část obce Kynšperku, SOK,  S. 44

MÜLLOWA,  viz Mydlovary, S. 44

MÜNCHGRÜN, PROFOUS obec uvedl jako neznámou ves; ve skutečnosti viz  Mnichov,  S. 43

MÜNCHHOF,  viz Mnichov, po 1948 nový název MÍROVÁ, 4 km sev. Lokte, dnes samostatná obec, KVA, S. 43

MYDLOVARY, něm. MÜLLOWA, býv. obec, dnes část Křelovic  u Bezdružic, PSV, S. 44

MÝTINA, viz Starý Albenreuth, S. 2

MÝTINKA u Vojtanova, viz Rossenreuth, S. 55

NADLESÍ, viz Nallesgrün, S. 45

NAHÝ ÚJEZDEC, něm.  NAKETENDÖRFLAS, mapa 1890 Nahý ÚJEZD,  býv. obec, dnes  část obce Chodský Újezd, TCA, S. 71

NAKETENDÖRFLAS, viz Nahý Újezdec, S. 71

NALLESGRÜN, po 1948 NADLESÍ, býv. obec, dnes část obce Loket, KVA, S. 45

NASSENGRUB, po roce 1948 MOKŘINY, býv. obec, dnes část obce Aš, CHE, S. 45

NÁVRŚÍ, viz Rollesengrün, S. 55

NEBANICE, něm.  NEBANITZ, samostatná obec (2 části), CHE, S.45 

NEBESA, něm.  HIMMELREICH,  býv. osada  obce Skalka, dnes část Aše, CHE (býv.Aš), S. 45

NEBLAŽOV, něm.  GLASAU, býv. obec, mapa 1890 GLAZOV, dnes část obce Chodský Újezd,  TCA, S. 45

NEJDEK, něm. NEUDEK, býv. okresní město, KVA, S. 45

NĚMECKÝ CHLOUMEK, něm. DEUTSCH KILMES, býv. obec u Bochova, KVA,  S. 22

NESCHIKAU, viz Nežichov, S. 45

NESNITZ, viz Nezdice, S. 45

NĚŠOV, něm. NESCHAU, býv. část obce  Skupeč, dnes část obce Pernarec, PSV, S. 81

NEU SATTL, viz Nové Sedlo u Lokte, SOK, S. 58

NEUBAU, čes. Novostavba, zaniklá samota býv. osady Studánka, CHE (býv. Aš), u PROFOUSE není

NEUBERG, po roce 1948 PODHRADÍ u Aše, samostatná  obec (1 část), CHE, S. 47

NEUDEK, viz Nejdek, S. 45

NEUDORF, viz Konstantinovy Lázně, TCA, S. 82

NEUDORF, viz Nová Ves u Bečova  ve Slavkovském Lese, SOK, S. 82

NEUDORF, viz Nová Ves u Bezdružic, TCA, S. 82

NEUDORF, viz Nová Ves u Kraslic, zaniklá, S. 82

NEUDORF, viz Nová Ves u Skalné, CHE (býv.Vildšt.), S. 73 (82)

NEUDORF, viz Trstěnice, CHE, S. 70

NEUDÖRFEL, viz Nová Víska u Andělské Hory,KVA,  S.74

NEUDÖRFEL, viz Nová Víska u Bezdružic, S.74

NEUDÖRFEL, viz Nová Víska u Ostrova, KVA, S.74

NEUENBRAND, po roce 1948 NOVÝ ŽĎÁR u Aše, býv. ves, dnes část obce Aš, CHE (býv.Aš), S. 47

NEUFÜRSTENHÜTTE, viz Nová Knížecí Huť, S. 21

NEUHAIMHAUSEN, viz Haimhausen Nový, S. 16

NEUHAUS, po 1948  CHALOUPKY, 9 km sz.  Nejdku, dnes katastrem pod obcí Přebuz, SOK, S. 47

NEUHAUS, viz  Žírnice, S. 79

NEUHAUSEN, viz Nové Domy  u Aše, S. 10

NEUHÄUSER, viz Nové Domy u Oloví, S. 10

NEUHÄUSER, viz Nové Chalupy, S. 22

NEUHOF, viz Stará Ves, S. 73

NEUKAUNITZ, viz Nové Kounice, S. 29

NEUKINSBERG, viz Nový Kynšperk, S. 33

NEUKIRCHEN, viz Nový Kostel, S. 29

NEUMETTERNICH, viz Nový Metternich, S. 42

NEUMUGL, viz Nové Mohelno, S. 43

NEUROHLAU,viz Nová Rolava, S. 55

NEUSATTL, viz Nové Sedlo, S. 58

NEUSTALLUNG, čes. NOVÉ STAVENÍ, zaniklá obec u  Studánky, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není

NEUWIRTSHAUS, viz Nová Hospoda, S.20

NEZDICE, něm.  NESNITZ, býv. obec, dnes  část Teplé, KVA, S. 45

NEŽICHOV, něm.  NESCHIKAU, býv. obec, dnes  část obce Toužim, KVA, S. 45

NIVY, viz Spittengrün, S. 62

NONNENGRÜN, po roce 1952 HLUBOKÁ; osada obce Hůrky, dnes část obce Milostov, CHE, S. 45

NOVÁ HOSPODA u Boru, něm. NEUWIRTSHAUS, TCA, S. 20

NOVÁ CHODOVSKÁ, něm. BRAUNSDORF,  býv. obec, 2 km záp. Chodova, v seznamu obcí není, u PROFOUSE není

NOVÁ KNÍŽECÍ HUŤ, něm. NEUFÜRSTENHÜTTE, býv. samota u Tachova, S. 21

NOVE KOUNICE, něm.  NEUKAUNITZ, býv. obec, dnes část obce Bochov, KVA, S.29

NOVÁ KYSELKA, něm.  RITTERSGRÜN, býv. obec, dnes část obce Kyselka, KVA, u PROFOUSE chybí

NOVÁ ROLAVA, dnes NOVÁ ROLE,  něm. NEUROHLAU, 10 km sev. Lokte, město,  mapa 1890 NOVÁ ROLAVA, samostatná obec, SOK, S. 55.

NOVÁ ROLE, viz Nová Rolava, S. 55

NOVÁ STRAST, něm. NEUSORG, osada  obce Jemnice, 1997 - část obce Tisová,  TCA, u PROFOUSE není

NOVÁ VES u Bečova, něm.  NEUDORF,  samostatná obec (2 části), SOK, S. 82

NOVÁ VES u Bezdružic, něm. NEUDORF, býv. obec, 2 km jv. Bezdružic, dnes část Konst.Lázní, TCA, S. 82

NOVÁ VES u Kraslic, něm. NEUDORF,  2 km vých. Kraslic, zaniklá, SOK, S. 82

NOVÁ VES u Skalné, něm. NEUDORF, 4 km vých. Skalné, býv. obec, dnes část Křižovatky, CHE (býv. Vildšt.), S.73 (82)

NOVÁ VÍSKA, něm.  NEUDÖRFEL, osada  obce Hájek, 4 km již. Ostrova, KVA, S. 74

NOVÁ VÍSKA, něm. NEUDÖRFEL, býv. osada Žernovníku, dnes  část obce Bezvěrov, PSV,  S. 74

NOVÁ VÍSKA, něm. NEUDÖRFL, 2 km již. Andělské Hory, dnes část obce Stružná, KVA, S. 74

NOVÉ DOMY u Aše, něm. NEUHAUSEN, není v seznamu obcí, S. 10

NOVÉ DOMY u Oloví, něm. NEUHÄUSER,  2 km vých. Oloví, dnes část obce Oloví, S. 10

NOVÉ CHALUPY,  něm. NEUHÄUSER, ves u Smolnice, 9 km  ssz. Lokte, není v seznamu obcí, SOK,  S. 22

NOVÉ KOUNICE, něm.  NEUKAUNITZ, býv. obec, část obce Bochov, KVA, S. 29

NOVÉ MOHELNO, něm. NEUMUGL, zaniklá obec u Vysoké na hranici s SRN, CHE, S. 43

NOVÉ OTOVICE, něm.  NEUOTTOWITZ, část  obce Otovice, KVA, není u PROFOUSE

NOVÉ SEDLIŠTĚ, něm. NEUZEDLISCH,  část obce Staré Sedliště, TCA, S. 57

NOVÉ SEDLO,  něm. NEUSATTL, město u Lokte, SOK, S. 58

NOVÉ STANOVICE,  něm.  NEUDONAWITZ, dnes  část obce Stanovice, KVA, S. 62

NOVÉ STAVENÍ, něm. NEUSTALLUNG, zaniklá osada u  Studánky, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není

Nové Šobrovice, něm.  NeuSchobrowitz, část Všeborovic, dnes  část obce Dalovice, KVA, u PROFOUSE není

NOVINA, viz Grün u Sokolova, S. 15

NOVÝ DRAHOV, viz Rohr, CHE (býv.Vildšt.), S. 55

NOVÝ HROZNATOV, něm.  NEUKINSBERG, osada  obce  Starý Hrozňatov,  CHE, u PROFOUSE není

NOVÝ KOSTEL, něm.  NEUKIRCHEN, dnes samostatná obec u Skalné (8 částí), CHE (býv.Vildšt.),  S. 29

NOVÝ KYNŠPERK, něm. NEUKINSBERG, po roce 1948 NOVÝ HROZŇATOV, dnes jen HROZŇATOV, CHE, S. 33

NOVÝ METTERNICH, něm. NEUMETTERNICH, 1947 český název, ale obec splynula s osadou Krásná, dnes část obce  Tři Sekery, CHE, S. 42

NOVÝ ŽĎÁR, něm. NEUENBRAND,  býv.obec, dnes část obce Aš, CHE, S.47

OBER DÖRFLES, viz Horní Víska, S. 82

OBER LOHMA, viz Horní Lomany, S. 39

OBER NEUGRÜN, viz  Horní Nový Grün, S.16

OBERDORF, viz Horní Ves u Trstěnic, CHE, S. 73

OBERGODRISCH, viz  Horní Jadruž, TCA, S. 23

OBERGRAMLING, viz Horní Kramolín, KVA, S. 30

OBERLOMNITZ, viz Horní Lomnice, KVA, S. 40

OBERLOSAU, viz Horní Lažany, S. 35

OBERMAIERHÖFEN, viz Horní Dvory, S. 12

OBERNDORF, viz Horní Ves u Chebu, S. 73

OBERPERLSBERG, viz Perlsberg, CHE, S. 48

OBERSANDAU, viz Horní Žandov, CHE, S. 79

OBERSCHOSSENREUTH, viz Částkov Horní u Habartova, SOK, S. 7

OBERTIEFENBACH, viz Hluboká Horní, S. 19

OBILNÁ, viz  Kornov, S. 29

OBORA u Šindelové, viz Hochgarth, SOK, S.19

OČÍN, něm. UTZIN u Bezdružic, dnes  část obce Horní Kozolupy,  TCA, S.45

ODEŘ, něm.  EDERSGRÜN, býv. obec, dnes část obce  Hroznětín, KVA, S. 46

ÖDING (bez českého názvu), osada obce Velká Ves u Damnova, TCA, u PROFOUSE není 

ODOLENOVICE, něm.  DÖLLNITZ, býv. obec, dnes část  obce Krásné Údolí, KVA, S. 46

ODRAVA, viz Kulsam, S. 35

OED, viz Poušť, S. 51 

OEDT, viz Poustka, S. 51

OHORN, viz Javorná, S. 25

OKROUHLÁ, viz Scheibenreuth, až po roce 1955 Okrouhlá, CHE, S. 59

OKROUHLÉ HRADIŠTĚ, něm. SCHEIBENRADISCH, býv.obec, dnes část obce Konst.Lázně, S. 20

OLBRAMOV, něm. WOLFERSDORF, samostatná obec (3 části), TCA, S. 46

OLDŘICHOV u Dolního Žandova, něm.  ULLRICHSGRÜN, býv. pohraniční osada u obce Mýtina, dnes část Lipové, není v seznamu obcí,  S. 46

OLDŘICHOV u Lubů, něm. ULLERSGRÜN, po roce 1952 změna na OLDŘIŠSKÁ, osada Božetína, není  v seznamu obcí 1996, CHE (býv. Vildšt.), S. 46

OLDŘICHOV u Nejdku, něm. Ullersloh,  část obce Nejdek, KVA, u PROFOUSE není

OLDŘICHOV u Tachova,, něm.  ULLIERSREITH, býv.obec, dnes část Tachova, TCA, S. 46

OLDŘIŠSKÁ, viz Oldřichov u Lubů, CHE (býv.Vildšt.), S. 46

OLEŠOVICE,něm.  HANGENDORF, býv. obec, dnes část obce Úterý, PSV, S. 46

OLOVÍ, něm.  BLEISTADT, mapa 1890 OLOVNICE, samostatná  obecměsto , SOK, S. 46

OLŠOVÁ VRATA, něm.  ESPENTHOR, býv. obec, 2 km jv. Karl.Varů, dnes část   Karl. Varů, KVA, S. 76

OPAROV, neznámá ves u Černošína (1544), S. 46

OPATOV, něm. ABSROTH, býv. obec, dnes část obce Luby, CHE (býv.Vildšt.), S. 46

OSTROH u Chebu, viz Seeberg, S. 58

OSTROV (NAD OHŘÍ), něm.  SCHLACKENWERTH, samostatné město (12 částí), KVA, S. 46

OSTROV u Bezdružic, něm.  WOSTROWA, 5 km vých. Bezdružic, samostatná obec (3 části), PSV, S. 46

OSTROV, viz Verda, SOK, S. 73

OSTROVCE, něm. OSTROWITZ, část obce Černošín, TCA, S. 47

OŠELÍN, něm. Oschelin, samostatná obec, TCA, S. 47

OTÍN, něm.  OTTENREUTH, býv. obec, dnes  část obce Planá, TCA, S.47

OTOV, viz Ottengrün, S. 47

OTOVICE, něm. OTTOWITZ, býv. obec, dnes samostatná obec ( 1 část), KVA, S. 47

OTROČÍN, něm.  LANDEK, samostatná  obec (5 částí), KVA, S.47

OTROČÍN, ves 4 km sz. Stříbra, TCA, S. 47

OTTENGRÜN, po 1948 OTOV, zaniklá osada obce Skalka u Hazlova, v evidenci obcí se už neuvádí, CHE (býv.Aš), S. 47

OTTENREUTH, viz  Otín, S. 47

OTTOWITZ, viz Otovice, S. 47

OVČÁRNA, něm.  SCHÄFEREI, zaniklá část obce Dolní Rychnov, SOK, S. 47

OVČÁRNA, viz Mattelberg, CHE,  S. 42

OVESNÉ KLADRUBY, něm. HABAKLADRAU, mapa 1890 Habrové Kladruby, samostatná obec, CHE, S. 27

PAČÍN, něm.  PATZIN, býv. osada Zhořce, dnes část obce Bezdružice, TCA, S. 48

PAKOSLAV, něm.   POKESLAW, býv. obec, dnes část obce Křelovice, PSV, S. 48

PALIČ, v letech 1890-1948 PALICE, něm. PALITZ, býv. obec, dnes část obce Lipová, CHE, S. 48

PASEKA, viz Schwand, S. 60

PASEKY (HORNÍ a DOLNÍ), viz Dolní Reuth a Horní Reuth, S. 54

PASLAS, viz Bohuslav u Teplé,  S. 5

PASTVINY u Doupova, viz Ranzengrün,  zaniklé, KVA, S. 54

PASTVINY, viz Friedersreuth, býv. obec, dnes část obce Hranice, CHE (býv.Aš), S. 14

PATZIN, viz Pačín, S. 48

PAULUSBRUNN, viz Pavlův Studenec, S. 64

PAUTEN, viz Poutnov, S. 51

PAVLOVICE, něm.  PAWLOWITZ, býv. obec, dnes část Plané,TCA, S. 48

PAVLUSOVA HUŤ, něm. PAULUSHÜTTE u Tachova, TCA,  S. 21

PAVLŮV STUDENEC, něm. PAULUSBRUNN, 12 km záp. Tachova, TCA, S. 64

PĚČKOVICE, něm.  PESCHKOWITZ, býv. obec, dnes část Kozlova, patřící pod obec Bochov,KVA, S. 48

PĚKOVICE, něm.  PÖCKEN, býv. obec, dnes část obce Teplá, KVA, S. 48

PELHŘIMOV, dříve HORNÍ a DOLNÍ, něm. OBER- a UNTERPILMERSREUTH, býv. obec, dnes část Chebu,  CHE, S. 48

PĚTIDOMÍ, něm. FÜNFHÄUSER, osada Opatova, CHE (býv.Vildšt.), není u PROFOUSE

PERGLAS, od 1947 CHLUMEK, osada samostatné obce Dasnice, SOK, S. 48

PERLSBERG, dříve DOLNÍ a HORNÍ PERLSBERK (1890-1948), něm. UNTER- a OBERPERLSBERG, od 1948 jen LAZY, část obce Lázně Kynžvart, CHE, S. 48

PERN, osada obce Teplá,  viz Beroun, S. 3

PERNAREC, něm.  PERNHARZ, samostatná obec (6 částí), PSV, S. 48 

PERNOLEC u Tachova, něm. BERNETZREITH, býv. obec, dnes část obce Částkov u Tachova, TCA, S. 48

PETSCHAU, viz Bečov nad Teplou, KVA, S. 3

PFANNENSTIEL, osada 2 km jv. Hranice, český protějšek neznám, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není

PICHELBERG, od 1947 BOUČÍ, býv. samostatná obec, dnes část obce Dolní Nivy, SOK, S. 48

PICHL, dnes LÍPA, osada a část obce Uněšov, PSV, S. 48

PILA, něm.  SCHNEIDMÜHL, býv. obec, dnes část obce Kolová, KVA, S.49

PILMERSREUTH, viz Pelhřimov, CHE, S. 48

PINGARTEN, zaniklá obec na Kynžvartsku, nevylučuje se jako dnešní Brtná, CHE, S. 49

PIRK, po 1952 BŘÍZA, býv. katastr, na severním břehu nádrže Skalka, dnes část Chebu, CHE, S. 49

PIRKAU, viz Březí, S. 6

PIRKENHAMMER, od 1947   BŘEZOVÁ, samostatná  obec, KVA, S. 49

PIRTEN, viz Brtí, S. 6

PÍSTOV, něm.  PISTAU, býv.  obec,  dnes osada, část  obce Chodová Planá, TCA, S.49

PLAČÍN (býv.), viz Blažim, PSV, S. 4

PLÁŇ, něm.   PLANES, býv. obec, dnes část obce Ostrov u Bezdružic, TCA, S. 49

PLANÁ u Mar. Lázní, něm.  PLAN, býv. okresní město, město-obec (10 částí), TCA, S. 49 

PLÁNSKÁ HUŤ, něm. PLANER  SCHMELZTHAL, zaniklá obec, katastr přičleněn pod Tři Sekery, obec neuvedena v seznamu obcí, IV., S. 289

PLÁNSKÝ ŠMELCTÁL, dnes PLÁNSKÁ HUŤ, něm. PLANER SCHMELZTHAL, býv. obec, dnes zaniklá část obce Tři Sekery, CHE, S. 66

PLASCHIN, viz Blažim, S. 4

PLESNÁ, něm.  FLEISSEN, město-obec (5 částí), CHE (býv.Vildšt.), S. 49

PLIKENŠTEJN, zaniklá tvrz u Vranova, SOK, S. 49

PLUMBERG, od 1947 KVĚTNÁ, býv.obec, dnes část obce Krajková, SOK, S. 50

POBITZ, viz Babice, S. 3

PÖCKEN, viz Pěkovice, S. 48

POĆÁTKY, něm. URSPRUNG, 8 km záp.Kraslic, část obce Kraslice, SOK, u PROFOUSE není

POČERNY, něm.  PUTSCHIRN, býv. obec,  část obce Karl.Vary, KVA, S. 50

PODHORNÍ MLÝN, něm. Podhorn, u Mar. Lázní, CHE, S. 50

PODHOŘÍ u Chebu (1952 - 1996), dříve česky SVATÝ KŘÍŽ, něm.  KREUZENSTEIN, též Heiligenkreuz, býv. osada Pelhřimova, event. Hájů,  dnes část Chebu, CHE, u PROFOUSE není

PODHRAD, něm.  POGRATH, osada obce Stebnice, dnes část Chebu, CHE, S. 50

PODHRADÍ,  viz Neuberg, CHE (býv. Aš), S. 47

PODHŮŘÍ, viz Hunschgrün, S. 21

PODÍLNÁ, viz Halbgebäu, S. 17

PODLESÍ na Sokolovsku, viz Ebersfeld, SOK, S. 13

PODLESÍ u Mariánských Lázní, viz Markartov, dnes část Dolního Žandova, CHE, S. 41

PODLESÍ u Sadova, viz Halmgrün, dnes část obce Sadov, KVA, S.17

PODSTRÁNÍ, něm. EHRLICH, část obce Rovná, SOK, u PROFOUSE není

POGRATH, viz Podhrad, S. 50

POKESLAW , viz  Pakoslav, S. 48

POLÍKNO, něm.  POLLIKEN, býv. obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 50

POLÍNKA, něm.  POLLINKEN, býv. obec, dnes část obce Krsy, PSV, S. 50

POLNÁ u Aše, viz Hirschfeld, S. 19

POLOM u Žlutic, ves, část obce Bochov, KVA, S. 50

POLOUČANY, něm. POLUTSCHEN, býv. obec,  dnes část obce Konst. Lázně, TCA, S. 51

POLŽICE, dříve Horní a Dolní, něm.  POLSCHITZ, býv. obec, dnes část obce Bezdružice, není v seznamu obcí, TCA, S. 51

POMEZÍ nad Ohří, viz Mühlbach, CHE, S. 44

POMEZNÁ, viz  Markhausen, S. 41

POPOVICE, něm.  PFAFFENGRÜN, býv. obec, dnes část obce Teplá, KVA, S. 51

POŘÍČANY u Horního Slavkova, viz Božíčany, nejnověji BOŠÍŘANY,  něm. POSCHITZAU, zaniklá obec, dnes katastrem pod Hor. Slavkov, SOK, S. 51

POŘÍČANY u Lokte,  něm. Poschetzau též Poshitzau,  dnes čes. Božíčany, KVA, S.51

POSEČ, něm.  POSCHITZ, původně BOŠICE,  býv. obec, dnes část obce Otročín, KVA, S. 51

POSCHETZAU, viz Božíčany, S. 51

POSCHITZAU, viz Poříčany, S. 51

POTÍN, něm.   POTTIN, býv. katastr, dnes část obce Konst.Lázně,  TCA, S. 51

POTOČIŠTĚ u Chebu, viz Dürnbach, býv.obec, dnes část obce Odrava, CHE, S. 12

POTŮČKY, něm. BREITENBACH, samostatná obec (2 části), KVA, u PROFOUSE chybí

POUSTKA, něm.  OEDT,  býv.katastr obce Horní Lomany, dnes samostatná obec (2 části), CHE, S. 51

POUŠŤ, něm. OED, 3 km jz. Nejdku, katastr  přešel pod Jindřichovice, není v seznamu obcí, SOK, S. 51

POUTNOV, něm.  PAUTEN, býv. obec, dnes  část obce Teplá, KVA, S. 51

POVODÍ u Skalné, viz  Ensenbrück, býv. katastr převeden pod Třebeň, CHE, S. 13

PRACHOMETY, něm.  PROCHOMUTH, býv. obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 52

PRAMENY, viz Sangerberg, S. 57

PROCHOMUTH , viz Prachomety, S. 52

PRÖLES , viz  Přílezy , S. 52

PROMENHOF , viz Broumov, S. 6

PRÖSAU , viz Březová,  město, S. 6

PROSAU , viz Mrázov, S. 44

PRÜNLES, viz Studenec, S. 64

PŘEBUZ, něm. FRÜHBUß, samostatná obec s 2 katastry (Chaloupky a Rolava), v  našem seznamu chybí, SOK

PŘEMILOVICE, něm.  PREMLOWITZ, zaniklá obec, katastrem dnes pod obec Sedlec, KVA, S. 52

PŘÍLEZY, něm.  PRÖLES, původně  PŘÍLEZE, býv. obec, dnes  část obce Útvina, KVA, S. 52

PŘIMDA, něm. PFRAUMBERG, býv. okresní město, samostatná obec, TCA, S. 52

PTAČÍ, viz Vogeldorf, S. 75

PULOVICE, něm.  PULLWITZ, býv. obec,  7 km sv. Karl.Var, dnes  část obce Šemnice, KVA, S.81

PUNNAU, viz Boněnov, S. 5

PÜRGLES, viz Hrádek, S. 20

PUTSCHIRN, viz Počerny, S. 50

RABENSGRÜN (něm.), od 1948  HÁJE nad Teplou u Hor. Slavkova, býv.samostatná obec, dnes převeden katastr pod Krásno, obec už není vedena v seznamu obcí, SOK, S. 53

RAČÍN, něm. RATSCHIN, 2 km sev.Trhomného, býv. osada  obce Dolní Jamné, dnes část obce Nečtiny, PSV, S. 53

RADING, viz Radyně, S. 53

RADOŠOV, něm. RESCHWITZ u Bochova, KVA, S. 53

RADOŠOV, něm. RODISFORT, býv. obec, dnes  část obce Kyselka, KVA, S. 53

RADVANOV, něm. ROBESGRÜN, býv. samostatná obec, 5 km sv. Habartova, dnes část obce Josefov, SOK, S. 53

RADYNĚ, něm.  RADING, býv. obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 53

RÁJEC, viz Kösteldorf, S. 29

RÁJOV, něm.  ROYAU, býv. obec, dnes  část obce Mnichov, CHE, S. 54

RANKOVICE  , něm.  RANKOWITZ, býv. obec, dnes část obce Teplá, KVA, S. 54

RANKOVICE, neznámá obec u Lehensteinu u Chebu (1310-1446), CHE, S. 54

RANZENGRÜN, od 1948 PASTVINY, zaniklá ves 6 km záp.Doupova, dnes  část obce Velichov , KVA, S. 54

RATHSAM, po 1945 ROTSAM, zaniklá obec na hranici u Pomezí, CHE, S. 54

RAUENKULM, viz Drsný Chlum, S. 23

RAUSCHENBACH, čes. původně SVURVODY,pak RAUŠENBACH, 1946-1947 názvy SÍTINA, POTOČNO, od 1947 SÍTINY, býv. obec, dnes část obce Mnichov, CHE, S. 54

REICHENBACH, od 1948 BYSTŘINA, zaniklá obec u Kostelní Břízy, není v seznamu obcí, SOK,  S. 54

REICHENTHAL, hraniční ves, 12 km záp. Přimdy, TCA, S. 54

REICHERSDORF, po roce 1955 HRADIŠTĚ, býv.osada  obce Maškov, dnes část Chebu, CHE, S. 54

REISIG,  po roce 1952 KLESŤ u Slatiny, býv. osada, dnes část  Chebu, CHE, S. 54

REISSENGRÜN,  čes. RUSOV, zaniklá osada 2 km sv. od Chlumu Sv. Máří, SOK, S. 54

RESCHWITZ, viz Radošov, S. 53

RIEHM,  po 1952 HŮRKA, býv. osada obce Dubina, dnes  část obce Libá, CHE, S. 55

ROBESGRÜN, viz Radvanov, S. 53

ROCKENDORF Dolní  a Horní, něm. OBER- a UNTERR., po 1948 ŽITNÁ, zaniklá  obec ve Slavkovském Lese, dnes katastr Lázně Kynžvart, CHE, S. 55

RODISFORT, viz Radošov, S. 53

ROHR, něm.  NOVÝ DRAHOV, 4 km od Skalné, býv. obec, dnes část obce Třebeň, CHE, S. 55

ROLAVA, něm. SAUERSACK, dnes část obce Přebuz, SOK, v našem seznamu chybí

ROLLESENGRÜN, po roce 1956 NÁVRŠÍ, býv. osada, část obce Tuřany, CHE, S. 55

ROMMERSREUTH, dnes SKALKA, býv. obec, dnes část obce Hazlova, CHE (býv.Aš), S. 55

ROSLOWITZ, viz Rozněvice, S. 56

ROSNICE , něm.  ROSSNITZ, býv. katastr, dnes část obce  Karlovy Vary, KVA, S. 55

ROSSBACH, od 1948 HRANICE, městys 9 km sev.Aše,  samostatná obec, CHE, S. 55

ROSSENREUTH, po roce 1952 MÝTINKA, osada býv. obce Horní Lomany, dnes část obce Vojtanov, CHE, S. 55

ROSSHAUPT, dnes ROZVADOV, 8 km záp. Přimdy, samostatná obec, TCA, S. 55

RÖSSIN, viz  Řešín, S.54

ROSSMEISL, viz Rozmyšl Horní, S. 56

ROTAVA,něm. ROTHAU, samostatná obec jižně Kraslic, SOK, S. 56

ROTHAU, viz Rotava, S. 56

ROTSAM, viz Rathsam, S. 54

ROVNÁ, viz Ebmeth, S. 13

ROZMYŠL DOLNÍ, viz Deutschbundesort, SOK, S. 9

ROZNĚVICE, něm. ROSLOWITZ, osada obce Křelovice, PSV, S. 56

ROZVADOV, viz Rosshaupt, S. 55

RUDITZGRÜN, viz  Rudolec, S. 56

RUDNÉ, víz Trinksaifen, část obce Vysoká Pec, KVA, S. 70

RUDOLEC, něm.  RUDITZGRÜN, býv. obec, dnes část města Březová, SOK, S. 56

RUPPELSGRÜN, viz Ruprechtov, S. 56

RUPRECHTOV, něm.  RUPPELSGRÜN, býv.obec, dnes část obce Hroznětín, KVA, S. 56

RUPRECHTSGRÜN, neznámá obec u Skalné, (1185-1199), CHE, S. 56

RUSOV, viz Reissengrün, S. 54

RYBÁŘE, něm.  FISCHERN, býv. obec, dnes část obce Karl.Vary, KVA, S. 56

RYBÁŘE, viz Fischern, S. 13

RYBNIČNÁ, něm.  TEICHHÄUSELN, býv. obec, dnes část obce Bochov, KVA, S. 56

RYDKÉŘOV, něm. Rittersgrün, KVA, S. 56

ŘEŠANOV, něm.  GOLDWAG, býv. katastr obce Zliv, dnes část obce Planá,  TCA, S. 54

ŘEŠÍN, něm.RÖSSIN, býv. obec, dnes  část obce Bezdružice,  TCA, S. 54

SADOV, něm.  SODAU, samostatná obec (5 částí) , KVA, S. 56

SADUBA, viz Zádub, S. 78

SAHRAT, viz Zahrádka, S.78

SALAJNA, viz Kunrátov, něm.  KONRADSGRÜN,býv. obec, dnes část Dolního Žansova, CHE,  S. 32

SANGERBERG, dnes ves PRAMENY, mapa 1910 SANGERBERK, býv. městečko se 4 čtvrtěmi, dnes samostatná  obec, CHE,  S.  57

SANKT JOHANN, viz Svatý Jan, S. 24

SANKT VITI ZECHE, viz Cech sv. Víta, S. 7

SAUERSACK, viz Rolava, v našem seznamu chybí

SCT.ADALBERT, viz Svatý Vojtěch, KVA, S. 75

SEBENBACH, dnes CHVOJEČNÁ, býv. osada obce Potočiště, dnes část Chebu, CHE, S. 57

SEDLEC, něm.  ZETTLITZ, býv. obec, dnes část Karl. Var, KVA, S. 57

SEDLEČKO, něm.  SATTELES, býv. obec, dnes  část  Šemnice, KVA, S. 57

SEDLO, něm.  SATTEL, býv.  obec, dnes část Útviny, KVA, S. 58

SEEBERG, dnes OSTROH, česky Žeberk, část obce Poustka u Fr. Lázní, S. 58

SEICHENREUTH, dnes TÁBORSKÁ, osada  obce Hazlov, CHE, S. 58

SEKERSKÉ CHALUPY, něm. HAKKENHÄUSER, osada obce  Staré Vody, CHE, S. 22

SETZLAW, viz Břetislav, S. 6

SCHÄFEREI, viz Ovčárna, S. 47

SCHANKAU, viz Čankov, S. 7

SCHANZ, viz Šance, S. 65

SCHEFT, čes. HRADECKÁ, 6 km jz. od Nejdku, dnes část obce Jindřichovice, SOK,  S. 58

SCHEIBENRADISCH, viz Okrouhlé Hradiště, S. 20

SCHEIBENREUTH, po r. 1955 OKROUHLÁ, samostatná obec (2 části), CHE, S. 59

SCHIEFERHÜTTEN, ves u Kraslic, S. 59

SCHILDERN, dnes ŠTÍTARY, zaniklá obec na hranici. CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není

SCHINDELWALD, čes. ŠINDELOVÁ, ves 10 km záp. od  Nejdku, dnes samostatná obec (3 části: Krásná Lípa, Obora, Š. a dva katastry: Ptačí a Milíře), SOK, S. 59

SCHIRNITZ, viz  Žírnice, S. 79

SCHLACKENWERTH, viz Ostrov, S. 46

SCHLADA, viz Slatina, S. 61

SCHLAGGENWALD, viz Horní Slavkov, S. 61

SCHLAWITZEN, viz Slavice, S. 61

SCHLIEF, viz  Zliv, S.78

SCHLOPPENHOF, viz Šlopany, S. 61

SCHMIDLES, viz Smilov, S. 61

SCHNECKEN, viz Šneky, S. 66

SCHNEIDMÜHL, viz  Pila, S. 49

SCHÖBA, viz Všeboř, S. 76

SCHOBROWITZ, viz Všeborovice, S. 76

SCHÖMITZ, viz  Šemnice, KVA, S. 65

SCHÖNBACH u Aše, dnes KRÁSNÁ, samostatná obec (2 části), CHE, S. 59

SCHÖNBACH,  dnes LUBY,  samostatná obec (4 části), CHE (býv. Vildšt.), S. 59

SCHÖNBRUNN u Kynšperku, dnes STUDÁNKA, býv. obec, dnes katastrem pod město Březová, SOK,  S. 59

SCHÖNBRUNN u Tachova, dnes STUDÁNKA, samostatná obec, TCA, S. 59

SCHÖNBURG, dnes KRÁSNÝ HRAD, býv. osada obce Kojšovice, KVA, S. 59

SCHÖNFELD, dnes KRÁSNO, býv. hornické město ve Slavkovském Lese, samostatná  obec, SOK, S. 59

SCHÖNFICHT, býv. SMRKOVEC, zaniklá farní obec ve Slavkovském lese v blízkosti Lazů, CHE, S. 59

SCHÖNLIND, viz Krásná Lípa u Chebu, S. 37

SCHÖNLIND, viz Krásná Lípa u Kostelní Břízy, S. 37

SCHÖNLIND, viz Krásná Lípa u Rotavy, S. 37

SCHÖNTHAL, dnes KRÁSNÉ ÚDOLÍ, samostatná obec (2 části), KVA, S. 59

SCHÖNWALD u Tachova, dnes LESNÁ, samostatná obec, TCA, S.60

SCHÖNWEHR, dnes KRÁSNÝ JEZ, býv. obec, dnes Bečova, KVA, S. 60

SCHÖNWERTH, rozptýlená ves u Kraslic, SOK, S. 60

SCHOSSENREUTH, viz Částkov u Tachova,, TCA, S. 7

SCHRIKOWITZ, viz Křepkovice, S. 31

SCHWADERBACH,čes. BUBLAVA, rozptýlená ves u Kraslic, SOK, S. 60

SCHWANBERG, viz Krasíkov, S. 30

SCHWAND, dnes PASEKA, zaniklá osada  obce Lobzy ve Slavkovském Lese,  SOK, S.60

SCHWARZENBACH, dnes  Černava, ves 4 km již. Nejdku, samostatná obec (3 části),  SOK, S. 60

SCHWARZENBACH, dnes Černá, část obce Kraslice, 7 km jz. Kraslic,  SOK, S. 60

SCHWARZENBACH, zaniklá obec na Kynžvartsku, CHE, S. 60

SCHWARZENTEICH,  viz Černý Rybník, samota u Chebu, CHE, S. 56

SILBERBACH, dnes  STŘÍBRNÁ, ves 5 km sv. Kraslic, SOK, S. 60

SILBERGSGRÜN, dnes HÁJ, 3 km již. Jindřichovic, SOK,  S. 60

SINZENDORF, viz Velká Ves, S. 82

SIRMITZ, viz Žírovice, S. 79

SÍTINY, viz Rauschenbach, S. 54

SITTMESGRÜN, ves u Karl.Varů, dnes MEZIROLÍ, býv. obec, dnes  část obce Hroznětín, KVA, S. 60

SKALKA u Hazlova,viz Rommersreth, Che (býv.Aš), S. 55

SKALKA u Chebu, viz Stein, 2 km sz.Chebu, údolní nádrž, CHE, S. 63

SKALNÁ, viz Vildštejn, S. 74

SKELNÁ HUŤ u Bezdružic, něm. GLASHÜTTEN též ALTHÜTTEN, býv. obec, dnes část Krsů, PSV, S.21

SKELNÉ HUTĚ u Trstěnic, něm. GLASHÜTTEN, (česky též  Skelná Huť i Skleněné Hutě), zaniklá obec u Horní Vsi, CHE,  S. 21

SKLÁŘE, něm.  FLASCHENHÜTTE, součást Chotěnova, dnes část  Mariánských Lázní, u PROFOUSE není

SKUPEČ, něm.   SKUPSCH, býv. obec, dnes část Pernarce, PSV, S. 60

SKVIŘÍN, něm. SPEIERLING, ves u Přimdy, TCA, S. 61

SLATINA, něm.  SCHLADA, býv.  samostatná  obec, dnes část Frant. Lázní, CHE, S. 61

SLATINA, viz Lohhäuser, CHE, S. 38

SLAVICE u Černošína, něm.  MARIAFELS, býv. obec, dnes část obce Horní Kozolupy, TCA, S. 61

SLAVICE, něm. SCHLAWITZEN, zaniklé předměstí Chebu, CHE, S. 61

SLUŽETÍN, něm.  LUSADING, býv. obec, dnes  část obce Teplá, KVA, S. 61

SMILOV u Toužimi, něm. SCHMIDLES, dnes část obce Toužim, KVA, S. 61

SMOLNÁ, něm. PECHBACH, dříve Horní a Dolní (zanikla), dnes část obce Rotava, SOK, u PROFOUSE není

SMOLNÉ PECE, něm. PECHOFEN, 4 km jv. Nejdku, samostatná obec, KVA, u PROFOUSE není

SMOLNICE, něm.  PECHGRÜN, zaniklá  obec, 4 km sev. Chodova, SOK, u PROFOUSE není

SMRČÍ, viz Krondorf, zaniklá osada obce Čižebná, CHE (býv.Vildšt.), S. 34

SMRČINA u Skalné, viz Ermesgrün, část  obce Plesná, CHE(býv.Vildšt.), S. 13

SMRKOVEC, viz Schönficht, S. 59

SNĚŽNÁ, viz Šenava, S. 65

SODAU, viz Sadov, S. 56

SOKOLOV, dříve viz Falknov nad Ohří, okresní město, SOK, S. 13

SOLISLAU, viz Sulislav, S. 64

SORGEN,  dnes STAROST, osada obce Dvorek u Skalné, není v seznamu míst 1996, CHE (býv.Vildšt.), S. 62

SORGENTHAL, zaniklá obec u Vejprt, S. 62

SORGHOF, dnes LUČINA, 5 km záp.  Tachova u přehrady Lučina, katastr přešel pod obec Milíře, TCA, S. 62

SOSEŇ, něm. SOSSEN, tepelská ves u Rakovníka (východně Jesenice,  mimo Zpč.kraj), S. 62

SPÁLENÁ, něm.  BRENNDORF, býv. osada,  dnes část  obce Nový Kostel, CHE (býv.Vildšt.), u PROFOUSE není

SPEIERLING, viz Skviřín, S. 61

SPIEGEL, čes. SILNICE, zámeček u Arnoltova, SOK, u PROFOUSE není

SPITTENGRÜN, od r. 1948  NIVY, býv. osada Ruprechtova, dnes část obce  Děpoltovice, KVA, S. 62

SPOMYŠL, viz Sponsl, S. 62

SPONSL, od roku 1948 SPOMYŠL, býv. osada Křemenité, není  v seznamu míst 1996, SOK, S. 62

STABNITZ, viz Stebnice, S. 63

STADL, viz  Stodola, S. 64

STAHLEROVY DOMKY u Kraslic, 6 km vých. Kraslic, SOK, u PROFOUSE chybí, v seznamu 1996 nejsou

STAN, něm.GSTOM, býv.obec, mapa 1890 STAŇ, dnes část obce Lestkov, TCA, S. 62

STANOVICE, něm.  DONAWITZ, býv. obec již Karl.Varů, dnes  samostatná obec ( 4 části), KVA, S. 62

STANOVIŠTĚ, něm.  STANOWITZ, býv. obec, dnes  část Mariánských Lázní, CHE, S. 63

STANOWITZ, viz  Stanoviště, S. 63

STARÁ CHODOVSKÁ, viz Stelzengrün, část  obce  Chodov, KVA, S. 63

STARÁ ROLAVA, dnes STARÁ ROLE,  něm. ALTROHLAU, býv. obec, dnes část Karl. Var, KVA, S. 55

STARÁ ROLE, viz Stará Rolava, S. 55

STARÁ VES nyní NOVÝ DVůR, něm. NEUHOF, zaniklá ves na místě Nového Dvora u Dobré Vody, KVA, S. 73

STARÁ VES, něm.  ALTDORF, zaniklá  obec, 9 km záp. Doupova, KVA, S. 73

STARÁ VODA, něm.  ALTWASSER, 1997  samostatná obec (3 části),  CHE, S. 75

STARÁ, ves jižně Jindřichovic, viz Altengrün, S. 2

STARÉ SEDLIŠTĚ, něm. ALTZEDLISCH, TCA, S. 57

STARÉ SEDLO u Lokte,  něm. ALTSATTL, u Lokte, SOK, S. 58

STARÉ SEDLO u Přimdy, něm. ALTSATTEL, samostatná obec, TCA S. 58

STARÉ SEDLO u Teplé, něm. ALTSATTL, býv. obec, dnes část obce Teplé, KVA, S. 58

STAROST, viz Sorgen, S. 62

STARÝ ALBENREUTH, něm. ALT ALBENREUTH, po 1948 MÝTINA, býv. obec, dnes  část Lipové, CHE, S. 2

STARÝ HROZNATOV, viz Starý Kynšperk, samostatná obec,  CHE, S. 33

STARÝ KYNŠPERK, něm. ALTKINSBERG,  po roce 1948  STARÝ HROZŇATOV, dnes už jen HROZŇATOV, CHE, S. 33

STARÝ RYBNÍK, něm. ALTENTEICH, býv. obec, dnes část obce Skalné, CHE (býv.Vildšt.), S. 56

STEBNICE, něm.  STABNITZ, osada u Jesenické nádrže býv.obce Jesenice, dnes část obce Lipová,CHE, S. 63

STEIN, dnes SKALKA, býv. osada  Slatiny, dnes část Chebu, CHE, S. 63 

STEINBACH, viz Štampach, SOK, S. 66

STEINGERÖLL, dnes KAMENNÁ, býv. samota Podhradí, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není

STEINGRUB, po roce 1955 LOMNIČKA, býv. obec, dnes část Plesné, CHE (býv.Vildšt.), S. 63

STEINGRÜN, od roku 1948 VÝHLEDY, býv. obec, dnes část Hazlova, CHE (býv.Aš), S. 63

STEINHOF, dnes KAMENNÝ DVůR, ves u Kynšperku, dnes část Kynšperku, SOK, S. 63

STEINHOF, ves u Tachova, TCA, S. 63

STEINPÖHL, samota obce Podhradí, CHE (býv.Aš), český protějšek neznám,  u PROFOUSE není

STELZENGRÜN, od roku 1948 STARÁ CHODOVSKÁ, zaniklá obec, 2 km sz. Chodova, dnes část Chodova, SOK, S. 63

STIRN, od roku 1948 LEŽNIČKA, ves u Horního Slavkova, není  v seznamu obcí, SOK, S. 63

STOBITZHOF, čes. STUPICE, zaniklá samota Milhostova, vých. Skalné, CHE (býv.Vildšt.), S. 63

STODOLA u Žírovic, něm.  STADL, osada obce  Źírovice, 3 km již.Skalné, není v seznamu míst 1996,CHE (býv.Vildšt.), S. 64

STRAHOV, něm.  STRAHOF, býv. obec 6 km již.Bezdružic, dnes  část  Horních  Kozolup, TCA, S. 64

STRÁŇ u Karlových Varů, viz Elm, část obce Potůčky, KVA,  S. 13

STŘÍBRNÁ, viz Silbersbach, S. 60

STŘÍŽOV,  neznámá zaniklá obec u Černošína, TCA, S. 64

STŘÍŽOV, něm. TRIESENHOF,  býv. osada obce Slatina, dnes část Chebu, CHE, S. 64

STUDÁNKA u Aše, něm.  THONBRUNN,  býv. osada Podhradí, dnes část obce Hranice, CHE (býv.Aš), viz Thonbrunn, S. 68

STUDÁNKA u Tachovaviz Schönbrunn, S. 59

STUDENEC, (býv. Horní a Dolní), něm.  PRÜNLES (Ober, Unter), býv. obec, 2 km sz. Oloví, část obce Oloví,  SOK, S. 64

STUPICE, viz Stobitzhof, S. 63

SUCHÁ u Nejdku, viz Thiersbach, S. 68

SUCHÁ, něm.  DÜRR,  2 km vých. Skalné, zaniklá ves, dnes kaolínová jáma Suchá, CHE (býv.Vildšt.), S.64

SULISLAV, něm. SOLISLAU, 5 km vých. Stříbra, PSV, S. 64

SVAHY u Plané, viz Hangendorf, býv. obec, dnes část Plané, TCA, S. 17

SVATÁ KATEŘINA, něm. SANKT KATHARINA u Přimdy, dnes část Rozvadova, TCA, S. 26

SVATAVA, něm. ZWODAU, mapa 1890 ZVODAVA, samostatná obec, SOK, S. 64

SVATOBOR , něm.  ZWETBAU, býv.  obec (Kyselka), 10 km vých. Karl.Var, KVA, S. 64

SVATÝ JAN, něm. SANKT JOHANN, ves u Kočova,  TCA, S. 24

SVATÝ KŘÍŽ, něm.  KREUZENSTEIN též HEILIGENKREUZ (v letech 1952-1996 PODHOŘÍ), samota býv. obec Háje,  2 km záp. Chebu, CHE,  u PROFOUSE není

SVATÝ KŘÍŽ, od roku 1960 CHODSKÝ ÚJEZD, něm.  HEILIGENKREUZ, sa mostatná obec, TCA, S. 31

SVATÝ VOJTĚCH, něm. ST. ADALBERT, zaniklá farní obec 4 km jz. Teplé, KVA, S. 75

SVAŽEC u Lubů, viz Ehmet, zaniklá osada obce Čižebné,  CHE (býv.Vildštejn), S. 13

SVĚTCE u Tachova, viz  Heiligen, TCA, S. 18

SVĚTEC, něm. SCHWITZ, býv. obec, dnes část obce Bezvěrov, PSV, S. 65

SVOJŠÍN, něm. SCHWEISSING, samostatná obec, TCA, S. 65

SYTNO, něm. SITTNA, 3 km jv. Stříbra, TCA, S. 65

ŠABINA, něm.  SCHABEN, samostatná obec, SOK,  S. 65

ŠANCE, něm. Schanz, od 1947 VALY, samostatná obec, CHE, S. 65

ŠANOV, něm. SCHÖNAU u Teplic,  (mimo Zpč.kraj) S. 65

ŠEMNICE , něm.  SCHÖMITZ, býv. obec, dnes samostatná obec (4 části), KVA, S. 65

ŠENAVA, něm. SCHÖNAU, dnes  SNĚŽNÁ, 2 km jz.Kraslic, SOK, S. 65

ŠINDELOVÁ, viz Schindelwald, S. 59

ŠIPÍN, něm. SCHIPPIN, býv. farní obec, dnes  část obce Křelovice, PSV, S. 66

ŠKVAROV, neznámá obec mezi Vlkovicemi a Vysočany, dnešní Martinov, CHE, S. 66

ŠLAPANY, viz Šlopany, CHE, S. 61

ŠLOPANY, dnes ŠLAPANY, něm. SCHLOPPENHOF, ves u obce Háje, dnes část Chebu, není v seznamu míst, CHE, S. 61

ŠNEKY, něm.  SCHNECKEN, býv. obec, dnes jižní předměstí Plesné, CHE (býv.Vildšt.), S. 66

ŠONTÁL, viz Krásné Údolí u Černošína, u PROFOUSE není

ŠTAMPACH, něm. STEINBACH, 5 km již. .Sokolova, býv. osada obce Lobzy,  dnes část Březové,  původně česky ŠTAMPACH, rodné sídlo pánů ze Štampachu, SOK, S. 66

ŠTĚDRÁ u Kynšperka, viz  Mülln,  SOK, S. 44

ŠTĚDRÁ, něm. STIEDRA, 5 km jz. Žlutic, samostatná obec, KVA, S. 66

ŠTIPOKLASY, něm.  STIPOKL, býv. obec, dnes část Úněšova, PSV, S. 66

ŠTÍTARY, něm.  SCHILDERN,  zaniklá  obec záp. Aše, CHE (býv.Aš), u PROFOUSE není

ŠTOKOV, něm.STOCKAU, býv. obec, dnes  část Chodského Újezda, TCA, S. 66

ŠVAMBERK, viz Krasíkov,TCA, S. 30

TÁBORSKÁ, viz Seichenreuth, CHE,  S. 58

TACHOV, něm. TACHAU, okresní město, TCA,  S. 67

TACHOVSKÝ ŠMELCTÁL, dnes TACHOVSKÁ HUŤ, něm.  TACHAUER SCHMELZTHAL, býv. obec, dnes část obce Tři Sekery, CHE, S. 66

TANNAWEG, od roku 1947 JEDLOVÁ, osada obce Stará Voda, není už v seznamu obcí, CHE, S. 67

TANNENBERG, dnes JEDLIČNÁ, 7 km sz. Chebu, zaniklá obec, CHE, S. 67

TAŠOVICE u Bochova, něm. TASCHWITZ, ves  2 km sz. Bochova, zaniklá obec, KVA, S. 67

TAŠOVICE, něm.  TASCHWITZ, býv. obec, dnes  část obce Karl.Vary, KVA, S. 67

TATROVICE, něm. DOTTERWIES, 6 km sz.Chodova, samostatná obec, SOK, S. 67

TAUBRATH, viz Doubrava u Chebu, S. 10

TĚCHLOVICE, něm. TECHLOWITZ, 3 km sz. Stříbra, dnes část Stříbra, TCA, S. 67

TEICHHÄUSELN, viz Rybničná, S. 56

TEPLÁ,  něm. TEPL STADT, býv. okresní město, dnes obec (24 částí) KVA, S. 67

TEPLIČKA, něm.  TÖPPELES,  samostatná obec na řece Teplá, KVA, S. 67

TĚŠOV, něm.  TESCHAU,  býv.obec, dnes  část  obce Milíkov, CHE, S. 68

TĚŠOVICE, něm.TESCHWITZ, 2 km vých. Sokolova, samostatná  obec,  SOK,  S. 68

THEUSSING, viz Toužim, KVA, S. 69

THIERBACH , dnes SUCHÁ, ves 1 km již.Nejdku, část obce Nejdku, SOK, S. 68

THOLL, viz Doly u Přimdy,  S. 10

THONBRUNN ,  dnes STUDÁNKA, část obce Hranice, CHE (býv.Aš), S. 68

THURN, dnes TUŘANY, samostatná obec, CHE, S. 68

TIEFENGRÜN , dnes TÝMOV, 3 km již. Kostelní Břízy, zaniklá obec v Slavkovském Lese, SOK, S. 68

TIPESSENREUTH (něm.), dnes TRPĚŠ, vých. údolní přehrady Jesenice, CHE, S.68

TIRNA ,, viz Trnová, S. 70

TIRSCHNITZ ,, viz Tršnice, S. 70

TIS u Bochova, něm. TISS, 5 km sv. Bochova, není v seznamu obcí, KVA, S. 68

TIS u Žlutic, něm. TISS, 13 km vých. Žlutic, není v seznamu obcí, KVA, S. 68

TISOVÁ u Březové, něm.  THEISSAU, býv. obec, 3 km jz. Sokolova, část obce Březová, SOK, S. 68

TISOVÁ u Kraslic, něm. EIBENBERG, sev. část Kraslic. SOK, S. 69

TISOVÁ u Nejdku, něm. EIBENBERG, 2 km sev. Nejdku, dnes část Nejdku, SOK, S. 69

TISOVÁ u Otročína, něm.  TISSAU, býv.obec, dnes část obce  Otročín, KVA,  S. 68

TISOVÁ u Tachova,, něm.  TISSA, 6 km jv.Tachova, samostatná obec, TCA, S. 69

TOBIESENREUTH, viz Dobrošov,S. 9

TOLLINGEN, zaniklá obec na Kynžvartsku, CHE, S. 69

TOUŽIM, něm.  THEUSSING, býv. okresní město, dnes centrální  obec (16 částí), KVA, S. 69

TREBENDORF , viz Třebeň, S. 69

TREUNITZ, viz Dřenice, S. 11

TRHOMNÉ, viz Trhonín, S. 69

TRHONÍN, dnes TRHOMNÉ, něm.   TRAHONA, býv.obec, dnes  část obce Krsy, PSV, S. 69

TRIEBL, viz  Třebel, S. 69

TRINKSAIFEN,  dnes RUDNÉ, 5 km sz. Nejdku, část obce Vysoká Pec, KVA, S. 70

TRNOVÁ, něm.  TIRNA, samostatná  obec, TCA, S. 70

TROGAU , viz Drahov u Chebu, S. 11

TROJMEZÍ, viz Gottmannsgrün, nejzápadnější obec ČR, CHE (býv.Aš), S. 14

TROSSAU , viz Dražov u Bečova, KVA, S. 11

TRPEŠ, viz Tipessenreuth,  CHE, S. 68

TRSTĚNICE, něm.   NEUDORF, býv. obec, dnes samostatná obec (2 části), CHE, S. 70

TRŠNICE, něm.  TIRSCHNITZ, 3 km sev.Chebu, dnes součást Chebu, CHE, S. 70

TŘEBEL, něm.   TRIEBL, dnes část obce Černošín, TCA, S. 69

TŘEBEŇ, něm.  TREBENDORF, 5 km sev.Chebu, býv. obec, dnes centrální  obec (6 částí), CHE, S.69

TŘEBOUŇ, něm.  TSCHEBON, býv.  obec, dnes část obce Toužim, KVA, S. 69

TŘI DVORY, něm. DREIHÖFEN, 3 km již. Tachova, není v seznamu obcí, TCA, S. 69

TŘI SEKERY (dříve  TACHOVSKÉ), něm.  DREIHACKENTACHAUER , dnes samostatná obec Tři Sekery (4 části), CHE, S. 58

TŘI SEKERY (dříve KYNŽVARTSKÉ), něm. KÖNIGSWARTER DREIHACKEN, dnes samostatná obec  Tři Sekery (4 části),  CHE, S. 58 

TŘÍDOMÍ, dříve TŘI DOMY, něm.   DREIHÄUSER,  osada  obce Nadlesí, část obce Loket, není  v seznamu míst, SOK, S. 69

TŘÍDVOŘÍ,  něm. DREIHÖF,  samota  obce Vokov, obec Třebeň, CHE, u PROFOUSE není 

TSCHEBON, viz Třebouň, S. 69

TSCHELIEF, viz Čelív, S. 8

TSCHERNOSCHIN, viz Černošín, S. 8

TSCHJES, viz Číhaná u Bochova, S. 8

TUHNICE, něm.  DONITZ  (1900 česky Donice), býv. obec, dnes  část Karlových Var, KVA, S.70

TŮNĚ, něm.  LIEBENECK, katastr,  pol. obec Pomezí n.O., CHE ,S. 37

TÜPPELSGRÜN, viz Děpoltovice, S. 9

TUŘANY, něm.  THURN, býv.obec, samostatná obec (3 části), CHE, S. 68

TÝMOV, zaniklá osada obce Krásná Lípa, viz Tiefengrün, S. 68

TÝN u Bochova, zaniklá obec,  S. 70

TÝN u Sokolova, něm.  THEIN, býv. obec, dnes část Lomnice, SOK, S. 70

TÝNEC, něm.  THEIN, býv.obec, dnes  část obce Planá,  TCA, S. 70

ÚBOČÍ, viz  Amonsgrün,  býv. obec, dnes část Dolního  Žandova,  CHE, S. 2

ÚDOLÍ, dříve CECHA, něm.  ZECH, obec u Hor. Slavkova, viz Cecha, S. 7

ÚDRČ, něm. UDRITSCH, 3 km jv.Bochova,  část obce Bochov, PSV, S. 70

ÚJEZD, něm.  MÄHRING, zaniklá obec, není v seznamu obcí, CHE (býv. Aš), S. 70

ÚLICE, něm.ULLITZ, samostatná obec, PSV, S. 71

ULLERSGRÜN, viz Oldřichov u Lubů, S. 46

ULLERSLOH, viz Oldřichov u Nejdku, KVA, S. 71

ULLIERSREITH, viz Oldřichov u Tachova, S. 46

ULLRICHSGRÜN, viz Oldřichov u Dolního Žandova, S. 46

UMÍŘ, něm.   UMIRSCHEN, býv. osada obce Trhomné, dnes část obce Krsy, PSV, S. 71

UNTER DÖRFLES, viz Dolní Víska, S. 82

UNTER NEUGRÜN, viz  Dolní Nový Grün, S.16

UNTERGODRISCH, viz Dolní Jadruž, TCA,,  S. 23

UNTERGRAMLING, viz Dolní Kramolín, TCA, S. 29

UNTERJAMNY,viz Horní Jamné,S. 24

UNTERLOHMA, viz Dolní Lomany, CHE, S. 39

UNTERLOMNITZ, viz Dolní Lomnice, KVA, S.40

UNTERLOSAU, viz Dolní Lažany, S. 35

UNTERMAIERHÖFEN, viz Dolní Dvory u Karlových Varů,  S. 12

UNTERPERLSBERG, viz Perlsberg, S. 48

UNTERREICHENAU, viz Dolní Rychnov, S. 56

UNTERSANDAU, viz Dolní Žandov, S. 78

UNTERSCHOSSENREUTH,viz Dolní Částkov  u Habartova, CHE (býv.Vildštejn), S. 7

UNTERTIEFENBACH, viz Hluboká Dolní, S. 19

UNTERZETTLISCH, viz Dolní Sedliště, TCA, S. 57

URSPRUNG, viz Počátky, u PROFOUSE není

USCHAU, viz. Úšava, S. 71

ÚSTÍ, něm. TRUSS, dnes  Drus, býv. osada dnes  část Kočova, TCA,S. 71

ÚŠAVA, něm. USCHAU, býv.obec, dnes část Starého Sedliště, TCA, S. 71

ÚŠOVICE , něm.  AUSCHOWITZ, býv. obec, dnes čtvrť města  Mariánské Lázně, CHE, S. 71

ÚTERÝ, něm. NEUMARKT, býv. obec, město, dnes samostatná obec (3 části), PSV, S. 72

ÚTVINA, něm.  UITTWA, samostatná obec (6 částí), KVA, S. 72

UTZIN, viz Očín, S. 45

ÚVAL, viz Grün u Milíkova,  zaniklá obec u Velké Šitboře, CHE, S. 15

VACKOV u Lubů, něm. WATZKENREUTH, býv. samostatná obec, dnes část Plesné, CHE (býv.Vildšt.), S. 72

VACKOVEC, něm.  WATZGENREUTH,  býv. samostatná obec, dnes část Milhostova,CHE (býv.Vildšt.), S. 72

VALDOV, něm. WALLHOF Schloss, zaniklá ves, dnes část obce Nový Kostel, CHE, S. 72

VALY, viz Šance, CHE, S. 6

VELICHOV, něm.  WELCHAU, samostatná obec ( 1 část), KVA, S. 72

VELKÁ HLEĎSEBE, něm. GROSS SIEHDICHF'ÜR,  samostatná obec (3 části) , CHE, S. 19

VELKÁ ŠITBOŘ,  něm. GROSS  SCHÜTTÜBER,  býv. obec, dnes   část obce Milíkov, CHE, S. 66

VELKÁ VES u Damnova, něm. SINZENDORF, býv. osada Damnova, dnes část obce Bor,  TCA, S. 82

VELKÉ KRÁSNÉ, viz Velký Schönthal, CHE, S. 59

VELKÝ LUH, něm. GROSSLOH u Skalné, samostatná obec, CHE (býv. Vildšt.), S. 40

VELKÝ RYBNÍK u Hroznětína, něm. GROSSENTEICH, 2 km již. Hroznětína, dnes část obce Hroznětín, KVA, S. 56

VELKÝ RYBNÍK u Skalné, něm. GROSSENTEICH, osada obce Starý Rybník, není  v seznamu obcí, CHE (býv.Vildšt.), S. 56

VELKÝ SCHÖNTHAL, dnes VELKÉ KRÁSNÉ, býv. obec, dnes část  obce Tři Sekery, CHE, S. 59

VERDA, něm. WÖHR, po roce 1948 OSTROV, ale ves ve Slavkovském Lese zanikla, SOK, S. 73

VERNÉŘOV u Aše, něm.  WERNERSREUTH, býv. samostatná obec, dnes část Aše, CHE (býv.Aš), S.73

VÍDOVICE, viz Vítovice, TCA, S. 75

VIDŽÍN, něm.  WITSCHIN, býv. obec, dnes část obce Úterý, PSV, S. 73

VILDENAVA, něm.  Wildenau,  osada obce Hory, SOK, u PROFOUSE není

VILDŠTEJN, dnes SKALNÁ, něm. WILDSTEIN, býv. soudní okresní město, mapa 1890 VILDŠTEJN, samostatná obec (5 částí), CHE, S.74

VINTÍŘOV, něm.  WINTERSGRÜN, samostatná   obec, SOK, S. 74

VÍSKA též VESKA, něm. WESKA, osada Damnova, TCA, S.82 

VÍSKA, něm. DÖRFLES, § km  sz. Doupova, KVA, S. 82

VITI Sct.ZECHE, viz Cech sv. Víta,S.7

VÍTKOV, něm.  WUDINGRÜN, býv.  obec, dnes část Sokolova,.SOK,  S.74

VÍTOVICE, něm. WIDOWITZ, ves u Přimdy, TCA, S.75

VÍTOVICE, něm. WIEDOWITZ, ves 7 km již. Plané, osada obce Bezděkov, není v seznamu obcí,  TCA, S.75

VÍŽKA, něm.   WIESCHKA, býv.obec dnes  část  Plané,  TCA, S.75

VLČKOV,něm.  osada Wieko dříve Wetzkahäuseln, 2 km sz. Horních Kozolup, dnes část Horních Kozolup, TCA, u PROFOUSE není, v seznamu obcí není  

VLKOVICE, něm.  WILKOWITZ, dnes samostatná .obec (2 části), CHE, S. 75

VODNÁ, viz  WASSERHÄUSELN, KVA, S. 77

VOGELDORF (něm.), čes. PTAČÍ, zaniklá ves 7 km záp. Nejdku, SOK, S. 75

VOGELEIS, dvůr 3 km záp. Lokte, SOK, S. 75

VOGELSANG, viz Lhotka, S. 36

VOITERSREUTH, viz Vojtanov, S. 75

VOITSGRÜN, viz Fojtov, S. 14

VOJTANOV, něm.VOITERSREUTH, dnes samostatná obec (4 části), CHE (býv.Vildšt.), S. 75

VOJTĚŠÍN , něm.   WOITESCHIN, býv. osada obce Štipoklasy, 1997 část obce Úněšov, PSV, S. 75

VOKOV, něm.  WOGAU, býv. osada obce Třebeň, CHE, S. 75

VOLFŠTEJN, něm. WOLFSBERG, zaniklá obec  na Vlčí hoře u Černošína, TCA, S. 75

VOLFŠTEJN, něm. WOLFSTEIN, zaniklý hrad na Vlčí hoře u Černošína, TCA, S.75

VONŠOV, něm.  FONSAU, mapa 1890 FONSAVA,  osada obce Nový Drahov, dnes část obce Skalná, CHE (býv.Vildšt.), u PROFOUSE není,

VRANOV, něm.  FROHNAU,  zaniklá farní ves, SOK, S.76

VRBICE  u Bezdružic, něm.   FÜRWITZ, býv.obec, 6 km záp. Bezdružic, dnes část obce Lestkov, TCA, S. 76

VRBICE u Stříbra, něm. WRBITZ, ves, 4 km jz.Stříbra, TCA,  S. 76

VRBICE u Žlutic, něm.  GROSSFÜRWITZ, 7 km sz. Lubence, samostatná obec (3 části), KVA, S. 76

VRBOVÁ, něm. FÖRBA, 7 km sv. Chebu, osada obce Nebanice, není v seznamu obcí 1996, CHE, S. 76

VRŠEK, viz Werlsberg u Jáchymova, S. 77

VŘESOVÁ, něm.  DOGLASGRÜN, od 1948 Vřesová, samostatná  obec, SOK, u PROFOUSE není !

VŠEBOROVICE, něm.  SCHOBROWITZ, býv. obec,  3 km sv. Karl.Var, dnes část obce Dalovice, KVA, S. 76 

VŠEBOŘ  Velká a Malá, něm. SCHÖBA Gross a Unter, vsi 3 km jv. Chebu, býv.obec, nejsou v seznamu míst 1996, CHE, S. 76

VÝHLEDY, viz. Steingrün, 5 km sev. Hazlova, CHE (býv.Aš),S. 63

VYSOČANY, něm.  WESCHEKUN, ves  6 km sv. Přimdy, TCA, S.76

VYSOČANY, něm.  WISCHEZAHN, zaniklá obec, dnes část obce  Ovesné Kladruby, CHE, S 76

VYSOKÁ ŠTOLA, něm. HOHENSTOLLEN, ves 2 km vých. Nejdku, SOK, S. 66

VYSOKÁ u Karlových Varů , něm.  HOHENDORF, býv.obec, dnes část obce Dalovice, KVA, u PROFOUSE není

VYSOKÁ, viz Maiersgrün, S. 40

VYSOKÉ JAMNÉ, něm.  HOHENJAMNY, býv.obec, dnes část obce Lestkov,  TCA, S. 24

VYSOKÉ SEDLIŠTĚ, něm. HOHENZETLISCH, býv.obec, dnes  část obce Planá, TCA, S. 57

VÝSPA,  viz Dürrengrün, 2 km záp. Lubů, CHE (býv.Vildšt.),  S. 12

VÝŠKOV, něm.   WASCHAGRÜN, býv. obec, dnes část obce Chodová Planá, TCA, S. 77

VYŠKOVICE, něm.  WISCHKOWITZ, zaniklá obec, dnes osada  obce Chodová Planá, TCA, S. 77

WAITZENGRÜN, dnes LOUČNÁ,  ves 8 km jv.Kraslic, SOK, S.77

WALDL, viz Lesík, S. 35

WASCHAGRÜN, viz Výškov, S. 77

WASSERHÄUSELN, dnes VODNÁ, ves 3 km sev. Bečova, býv. obec, dnes část Bečova nad  Teplou, KVA, S. 77

WEISSENSTEIN, neznámý dvůr u Kynžvartu, CHE, S. 77

WERLSBERG u Jáchymova (něm.), dnes VRŠEK, 3 km záp. Jáchymova, KVA, S. 77

WERLSGRÜN u Jáchymova (něm.), dnes ZÁLESÍ, 4 km záp. Jáchymova, KVA, S.77

WERNERSREUTH, viz Vernéřov, Che (býv.Aš), S. 73

WERTH u Sokolova, dnes LUH nad Svatavou, SOK, S. 77

WESAMIN, viz Bezemín, S. 4

WESERAU, viz Bezvěrov, S. 4

WESERITZ, viz Bezdružice, TCA, S. 4

WESCHEKUN, viz Vysočany. S.76

WESIGAU, viz Bezděkov, S. 4

WIDOWITZ, viz Vítovice, S. 75

WIEDOWITZ, viz Vítovice, S. 75

WIESCHKA, viz Vížka, S. 75

WILKOWITZ, viz Vlkovice, S. 75

WINTERSGRÜN, viz Vintířov, S. 74

WISCHEZAHN, viz Vysočany. S.76

WISCHKOWITZ, viz Vyškovice, S. 77

WITSCHIN, viz. Vidžín, S. 73

WITTICHSTHAL u Tachova (něm.),  dnes VÍTKOV, 2 km sv.Tachova, TCA, S. 77

WITTINGSREITH u Tachova, TCA, S. 77

WOGAU, viz Vokov, S. 75

WÖHR, viz Verda, SOK, S. 73

WOITESCHIN, viz Vojtěšín, S. 75

WOLFERSDORG, viz Olbramov, S. 46

WOLFHARTSGRÜN, neznámá zaniklá ves u Mokřiny, CHE, S. 78

WOLFSHOF, dvůr u Horního Slavkova, SOK, S. 78

WOLFSTEIN či WOLFSBERG,  viz Volfštejn, TCA, S. 75

WOSTROWA, viz Ostrov u Bezdružic, S. 46

WRBITZ, viz Vrbice u Stříbra, S. 76

WUDINGRÜN, viz Vítkov, S. 74

WUSLEBEN, viz Bohuslav u Přimdy, TCA, S. 4

WUTSCH,, viz Budeč, S. 6

ZADNÍ CHODOV, něm. HINTERKOTTEN, býv.obec, dnes samostatná obec (2 části), TCA,  S. 22

ZÁDUB, něm.  HOHENDORF, dnes samostatná obec Zádub-Závišín  (3 části) ,  CHE, S. 78

ZÁDUB, něm.  SADUBA, býv.obec, 8 km jz. Bezdružic, dnes část obce Olbramov, TCA, S. 78

ZÁHOŘÍ u Černošína, něm.  SAHORSCH, dnes část Černošína, TCA, u PROFOUSE chybí

ZAHRÁDKA, něm.  SAHRAT, býv. obec, dnes  část obce Teplá, KVA, S.78

ZÁLESÍ, viz Werlsgrün u Jáchymova, S. 77

ZALTAU, viz Caltov, S. 6

ZÁVIŠÍN, něm. ABASCHIN, 1997  samostatná obec  (3 části), CHE, S. 78

ZEBAU, viz Čebiv, S. 7

ZEBERHEISCH,viz Dřevohryzy, S. 12

ZECH, dnes Údolí, viz Cecha, S. 7

ZEIDLWEID, viz Brtná, CHE, S. 6

ZELENÁ, viz Grün u Skalné, CHE (býv.Vildšt.), S. 15

ZELENÁ HORA u Kraslic, něm. GRÜNBERG,  obec Kraslice,  2 km sz. od Kraslic, SOK, u PROFOUSe nenalezen

ZELENÝ HÁJ u Vojtanova, viz Hagengrün, CHE (býv.Vildšt.), S. 16

ZETTENDORF, viz Cetnov, S. 7

ZHOŘEC, něm.   HURZ, býv. obec, dnes část obce Bezdružice, TCA, S. 82

ZIEDITZ, viz Citice, S. 7

ZIEGELHÜTTEN, viz Cihelny, S. 7

ZIEGENRÜCK, česky KOZÍ HŘBETY, osada obce Trojmezí, CHE (býv. Aš), u PROFOUSE není, v seznamu obcí není

ZLATÁ, viz Golddorf, osada obce Kamenný Dvůr, SOK, S. 14

ZLIV, něm.  SCHLIEF, býv.obec, dnes část obce Planá,  TCA, S.78

ZWEITELSREUTH (něm.), dnes ČIŽEBNÁ, samostatná obec,  8 km sv. Skalné, CHE, S. 78

ZWODAU, viz Svatava, S.64

ŽĎÁR ZADNÍ, PROSTŘEDNÍ, PŘEDNÍ, něm.  BRAND Hinter-, Mittel-, Vorder-, býv.obec, dnes část obce Chodský Újezd, TCA, S. 79

ŽDÍRNICE, něm. SCHIRNITZ, ves u Dolního Žandova,  není v seznamu obcí, CHE, S. 79

ŽERNOVNÍK, něm. SCHIRNIK, býv. obec, 8 km sv. Bezdružic, dnes část obce Bezvěrov,  PSV, S. 79

ŽIRNICE, něm.  SCHIRNITZ, též  NEUHAUS, zaniklá osada býv. obce Jesenice, není v seznamu obcí CHE, S. 79

ŽÍROVICE, něm.  SIRMITZ, býv. obec 3 km již. Skalné, dnes část Frant.Lázní, CHE (býv.Vildšt.), S. 79

ŽITNÁ, viz Rockendorf,  S. 55

 

Stodvacet let od narození Antonína Profouse (1878-1998)

      Doktor Antonín PROFOUS se ujal v roce 1921 obrovského úkolu, který si sám stanovil: shromáždit nejstarší zprávy o sídlech v Čechách a z nich osvětlit původ názvů. V roce 1921 bylo evidováno na území býv. království Českého 12 683 sídel. Z nich PROFOUS vybíral obce a osady, ale i některé samoty s větším významem. Zaznamenal také mnoho vsí zaniklých. Svým dílem se přiřadil jako zcela rovnocenný k dvěma velkým předchůdcům, z nichž hlavně čerpal - k Františkovi PALACKÉMU (Popis království Českého, 1848) a Augustu SEDLÁČKOVI (Místopisný slovník historicky, vydávaný 1895-1908, pozůstalost měla 450 000 lístků). Jejich lístkové sbírky procházel PROFOUS z pohledů filologických, neboť mu šlo o původní název sídla, vývoj názvu a nejstarší doklady. Dále využil nezpracovaného lístkového materiálu s lidovými tvary názvů podle dotazníkové akce České akademie věd a umění z roku 1913 a samozřejmě nejstarší prameny - desky dvorské a zemské, berní rulu, popisy českého království Jaroslava SCHALLERA, Johanna Gottfrieda SOMMERA aj.
      OBTÍŽNOST ÚKOLU byla evidentní. Doktor PROFOUS si byl vědom toho, že u jména sídla nutno stále sledovat názvy obcí okolních, aby lokalizace sídla byla jednoznačná. Nezbytná byla titěrná práce s mapami. Je pravda, že také kvalita historických materiálů, které měl k dispozici, byla velmi rozdílná, od dobré až po zavádějící. Musel se neustále potýkat s četnými omyly v historických pramenech. Aby vůbec zvládl rozsáhlost tématu, musel PROFOUS používat i nových vydání přepisů historických originálů, kde rovněž docházelo k omylům při přepisech či chybné čitelnosti. - Rozsah díla dále vyžadoval používání zkratek; jejich slovník byl přiložen u dvou svazků (zprvu pracovní a v V. svazku úplný).
      UVÁDĚNÍ PRAMENŮ považoval PROFOUS za nezbytný základ. Neustále myslel na to, aby svým nástupcům ulehčil práci, aby neztráceli čas hledáním, odkud pocházejí jeho historické informace. Časově bylo nutno určit pevný termín, k němuž je lexikon zpracován a za který už nemůže jít. Touto hranicí se stal rok 1923. Abecedně musel zvolit jednotnost členění v sezna-mu obcí. U víceslovných názvů zvolil - pro nás nešťastně - jako základ substantivum (Nová Říše nebo Kardašova Řečice pod "Ř"), což dnes komplikuje hledání v lexikonu. Změny názvů obcí po roce 1923, a tedy ani v letech 1945-1960, nejsou zachyceny a lexikon byl po této stránce nepoužitelný. O to důležitější byla naše příprava slovníku obcí podle nových názvů a nových pravidel.
      CURRICULUM VITAE - Antonín PROFOUS se narodil 2. ledna 1878 v Libanicích na Chrudimsku jako sedmý syn šafáře, v Chrudimi vystudoval gymnázium a v Praze Karlovu univerzitu. 23. ledna 1903 dosáhl doktorátu filosofie. Po dobu 30 let působil na gymnáziu v Praze v Londýnské ulici a při své práci profesorské se soustředil na svůj neobvykle rozsáhlý elaborát. Předložil jej ve třicátých letech České akademii věd a byl příkře odmítnut Prof. J. V. Šimákem. Ale PROFOUS se nevzdal, dílo dále propracoval a když 24.února 1940 elaborát znovu předložil, bylo přijato tentokráte i Prof. J. V. Šimákem bez výhrad. Okupace oddálila vydání lexikonu a dílo vycházelo postupně na samém konci Profousova života, kdy už trpěl zákeřnou chorobou a s vypětím všech sil usilovně až horečně pracoval na svém díle. Zemřel 27. března 1953 v 75 letech, čímž se ukončil jeho několikaletý závod se smrtí, jak sám říkával.
 

HAMELIKA, vlastivědné materiály z Mariánskolázeňska. Připravil Ing. Richard Švandrlík. Dvojčíslo 11. a 12. XXI. ročníku s pořadovými čísly 273. a 274., Mariánské Lázně - vyšlo 30. prosince 1997